Editura Evenimentul si Capital

LA MOARTEA UNUI GIGANT: Lecţia lui Kolakowski

359f4daf8ffb27c27bf8ffebc3c8b7f3
Autor: | | 7 Comentarii | 0 Vizualizari

Vineri dimineaţă (17 iulie), Leszek Kolakowski era încă cel mai important filosof european în viaţă. La 81 ani, marele gânditor şi-a permis, la prânz, luxul de a părăsi o lume căreia îi predase lecţia cea mai importantă.

Kolakowski a fost câte puţin din toate: un marxist dezamăgit suficient de devreme, un liberal prea puţin convins, un ateu reconvertit şi, poate, cel mai mare intelectual european care a pledat, după propria “mântuire”, împotriva ispitei de a construi noi religii politice. Kolakowski a fost, de fapt, cadoul rar şi inexplicabil pe care istoria a reuşit să-l “răscumpere” tentaculelor ideologice ale marxismului. "Evenimentul Zilei" dedică un interviu-memorie vieţii şi posterităţii filosofului polonez, într-o discuţie neconvenţională alături de Vladimir Tismăneanu. EVZ: Permiteţi-mi să încep cu o glumă. “În tot ce am scris se vede durerea pe care mi-o dă ficatul”. Sunt cuvintele lui Karl Marx scrise într-o epistolă către Friedrich Engels. Putem spune, ironic şi tardiv, că Leszek Kolakowski a diagnosticat magistral ciroza marxismului? Vladimir Tismăneanu: Kolakoswki a nutrit multe iluzii, asemeni atâtor alţi gânditori ai generaţiei sale – una marcată de ororile celui de-Al Doilea Război Mondial –, legate de promisiunile umaniste ale marxismului. S-a lămurit în anii cumpliţi ai stalinismului, s-a lecuit de aceste amăgiri, a înţeles, înaintea multor altora, că problema marxismului este chiar marxismul. A scris o critică din interior, a dezvoltat-o apoi ca o analiză-diagnostic în urma căreia numai cei bolnavi de respectiva ciroză de care vorbiţi mai pot să creadă că doctrina poate fi cumva „răscumpărată”. Religie politică a izbăvirii pe acest pământ, marxismul îi apare lui Kolakowski ca o maladie a spiritului. “Karl Marx a fost un filosof german”. Aşa îşi începe Leszek Kolakowski celebra trilogie dedicată originilor marxismului. Cum aţi începe dumneavoastră un ipotetic volum dedicat memoriei filosofului polonez? Cine a fost Leszek Kolakowski? Dar mai ales, cine este el? Leszek Kolakowski a fost un filosof polonez. Aşa aş începe o carte despre ilustrul gânditor, cel pe care istoricul Tony Judt l-a numit, atât de inspirat şi adecvat, ultimul mare cetăţean al Republicii Europene a Literelor. De la Kolakowski au învăţat Jacek Kuron, Adam Michnik, Marcin Krol şi alţi gânditori ai rezistenţei anticomuniste poloneze semnificaţiile vitale ale noţiunilor de adevăr, justiţie, demnitate şi mai ales onoare. Când conducerea comunistă grupată în jurul lui Wladyslaw Gomulka a recurs la arma otrăvită a antisemitismului, în perioada 1967-1968, Kolakowski şi-a ridicat vocea cu tărie împotriva acestei morbide diversiuni. Tot astfel, cel care în anii ‘50 se situa încă pe poziţia umanismului marxist – deci ateu – a susţinut cu pasiune dialogul cu Biserica Catolică şi deschiderea filosofiei către zona sacrului, a religiei. Leszek Kolakowski a formulat în opera sa un alfabet al verticalităţii morale. A făcut-o cu un superb simţ al ironiei, cu luciditate şi respect pentru valorile supreme ale minţii. Rămâne autorul unor cărţi indepasabile şi indispensabile despre marxism ca vrajă ideologică, deci ca o formă aproape desăvârşită a ceea ce Marx însuşi a numit, pe urmele lui Hegel, alienare, falsă conştiinţă. Împotriva acestei false conştiinţe, a nălucirilor utopice, Kolakowski a afirmat dreptul bufonului de a lua în zeflemea pseudo-adevărurile încruntaţilor sacerdoţi. Kolakowski este cel mai important gânditor anti-totalitar al Europei Centrale şi de Est. Fără opera sa, salutată de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, spiritul libertăţii ar fi fost sărăcit, anemiat, mult mai puţin redutabil. Tocmai de aceea l-au forţat birocraţii comunişti polonezi să-şi părăsească ţara. Expresia cea mai palpabilă a prezenţei Diavolului în Istorie Cum vedeţi posteritatea filosofului polonez? Kolakowski remarca odată că adepţii marxismului au fost mereu obligaţi să găsească balansul potrivit între a interpreta lumea şi a o schimba. Unde se afla, astăzi, tentaţia acestui binom teribil? Scriind despre Spinoza şi Pascal, Kolakowski a atras atenţia asupra dreptului la îndoială. A respins relativismul etic, dar s-a mefiat de orice forme de axiome morale promulgate de instanţele lumeşti. A ştiut că fără existenţa unei table valorice întemeiate pe valorile religiei, lumea modernă se rătăceşte în sofisme ruinătoare. Pariul lui Kolakowski a fost unul pe raţiune, dar nu pe un principiu steril, descărnat, arid, ci pe forţa gândirii umane de a nu sucomba idolatriilor profane cu pretenţii mântuitoare. Sunt unii astăzi, inclusiv câţiva foşti disidenţi din Europa de Est, care proclamă validitatea criticii marxiste a democraţiei liberale de piaţă. Kolakowski a înţeles şi a demonstrat că planificarea economică ascunde aspiraţia dominaţiei totale, că din cultul totalităţii dialectice se naşte totalitarismul ca experienţă istorică distructivă. Pentru el, barbaria totalitară a fost, de fapt, expresia cea mai palpabilă a prezenţei Diavolului în Istorie. În acest sens şi-a rostit prelegerile la Universitatea din Varşovia, educând generaţii de viitori luptători ai anticomunismului liberal. Cartea sa „Creştini fără biserică” este o pledoarie pentru legitimitatea ereziei, a dreptului la dubiu, un protest împotriva oricărui monism încorsetant şi sufocant. Rezervele sale în raport cu Nietzsche au provenit din teama că gândirea acestuia poate duce la un cult nihilist al voinţei de putere. Pentru Kolakowski, divinizarea puterii este calea sigură către infernul concentraţionar. Kolakowski îşi numea opera care l-a făcut celebru – “Principalele curente ale marxismului” – “ghid”. Jon Elster spunea despre trilogia polonezului că e un “tratat”. Şi revin, poate, la prima întrebare: cât e patologie şi cât e istoria ideilor în volumele filosofului polonez? Moştenirea lui Kolakowski e un “bisturiu ideologic”? O avertizare? O răfuială cu proprii demoni? Cine zăboveşte asupra acestei lucrări într-adevăr magistrale va observa că Lezsek Kolakowski a citit tot ce se putea citi pe tema marxismului şi a ramificaţiilor sale sociologice, istorice, politice, estetice. Este cea mai importantă carte de marxologie a timpurilor noastre. Nu există capitol important din experienţa acestei doctrine care să nu fie explorat cu sistematică aplicaţie. Verdictul este unul imanent, nu exogen, plecat din afara obiectului studiat. Marxismul a eşuat la nivelul propriilor sale ambiţii: s-a dorit filosofia eliberării universale şi a creat o sclavie fără precedent. Kolakowski a practicat mai întâi o critică de la stânga a maxismului osificat al aparatelor ideologice oficiale. A îmbrăţişat tematica a ceea ce s-a numit marxismul occidental, ilustrat de Rosa Luxemburg, tânărul Lukacs, Antonio Gramsci, Şcoala de la Frankfurt – Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Fromm. A participat la marea aventură a revizionismului marxist care s-a configurat ca alternativă corozivă la socialismul de stat după moartea lui Stalin şi mai ales după Congresul al XX-lea al PCUS. Pe măsură ce a înţeles că viciul de raţionament se găseşte în chiar premisa marxismului – filosofia care vrea să transforme lumea, filosofia care vrea să devină lume prin coincidenţa istorică dintre obiect şi subiect realizată în mitologica conştiinţă de clasă a proletariatului –, Kolakowski s-a îndepărtat de doctrina originară. Respingând doctrina apocaliptică a revoluţiei totale, a revenit la tomismul de la care plecase, într-o sinteză creştină care plasează individul, ca existenţă tragică, în centrul meditaţie. Despărţindu-se de Marx, Kolakowski a efectuat într-adevăr o exorcizare, s-a vindecat de propriile pasiuni auto-hipnotizante, şi-a redobândit simţul realităţii (despre care scria Isaiah Berlin, un filosof de care a fost apropiat). Aici văd diferenţa esenţială în raport cu un Georg Lukacs, care a rămas până la sfârşitul vieţii un marxist „ortodox” : anti-stalinist, dar nu mai puţin leninist. Un personaj fragil, stenic, sarcastic Cred că e important să clarificăm: cum a ajuns Kolakowski să înţeleagă marxismul sub specia “iluziei care înrobeşte”, după ce iniţial, filosoful polonez a fost unul dintre adepţii “adevărului care eliberează”? Kolakowski a înţeles că minciuna totalitară este diferită de ceea ce el numea minciună convenţională. Ideologia, a scris el, în consonanţă cu Soljeniţân şi Havel, este de fapt o supra-realitate, un miraj care crează certitudini cu funcţii balsamice. Investind tot capitalul de emoţii şi speranţe în Partid şi Lider, adeptul mişcărilor totalitare scapă de libertate. Dar această evadare este doar o amăgire. Libertatea este condiţia noastră ontologică, robia este o degradare, o coborâre pe scara umanităţii. Ideologia este minciuna care se pretinde cheia istoriei universale. Când a înţeles, după agonia dezmeticirii, că participase la o beţie a dedublării, că ideile în care crezuse erau tot atâtea neadevăruri, Kolakowski a devenit marea voce a apostaziei. Descriu această etapă a fenomenologiei deşteptării în cartea mea “Mizeria utopiei: Criza ideologiei marxiste în Europa de Est”. Aş vrea să închei printr-o remarcă personală: l-am văzut întotdeauna pe Kolakowski ca fiind primul filosof aflat într-un dezacord total cu Karl Marx care nu s-a ferit totuşi să-l privească pe german cu un amestec, lipsit de ipocrizie, de empatie şi interes. Cum arată Kolakowski din mintea şi inima dumneavoastră? Kolakowski era un personaj fragil, dar stenic şi sarcastic, o „trestie gânditoare” de o politeţe ce te copleşea, un umanist din familia unor Isaiah Berlin, Jan Patocka, Jacques Barzun, Jaroslaw Pelikan, Sidney Hook, Raymond Aron. Nu era un procuror în lumea ideilor, ci un interpret onest, verosimil, întotdeauna original şi creator. Era un gânditor de orientare camusiană, credea în distincţia capitală dintre Bine şi Rău. Nu era snob, nu se conforma ultimei mode intelectuale. A participat la dialoguri intrate în legendă cu Octavio Paz, Cornelius Castoriadis, Agnes Heller, Richard Pipes, Zbigniew Brzezinski, George Steiner. A scris rânduri necruţătoare despre irepsonsabilitatea unora dintre intelectualii de vârf ai Occidentului, dispuşi să ignore Gulagul din cauza obsesiilor lor anti-capitaliste şi anti-americane. A fost un raţionalist care nu a fetişizat Raţiunea, i-a văzut şi recunoscut limitele. A înţeles rolul mitului în lumea noastră secularizată, ne-a avertizat însă împotriva ispitei de a construi noi religii politice. A preconizat un eclectism benefic sintetizat în formula: „De ce sunt eu liberal-conservator-socialist”. S-a opus oricărei demagogii şovin-tribaliste. Atunci când nu puţini au renunţat să mai vorbească despre totalitarism – conceptul a fost „denunţat” drept înfeudat logicii Războiului Rece –, a scris texte excepţionale pe acest subiect. Apropiat de Ioan Paul al II-lea, Kolakowski a crezut, ca şi acesta, în splendoarea adevărului.

Ce a AFLAT Nicolae Ceausescu, inainte cu 11 zile sa fie OMORAT! Greseala care l-a costat viata

Pagina 1 din 2
Tag-uri:Stirile zilei

Alte articole din categoria: Social

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
19:28 RAREȘ BOGDAN contra DACIAN CIOLOȘ. Jocurile de putere din spatele unei nominalizări neașteptate. 18:10 Update PROCURORII din CONSTANȚA au ieșit ÎN STRADĂ. Își SUSPENDĂ ACTIVITATEA: "Vrem justiție independentă!" 15:59 DESANT EUROPEAN la București. Se vor CERE și DA explicații în LEGĂTURĂ cu KOVESI 15:24 Dosarul Tel Drum. Dragnea A LOVIT ÎN PLIN. Adio, emoţii? Decizie de ultimă oră în Justiţie. Breaking news 14:59 PROTEST. 100 de judecători și procurori din CLUJ își suspendă activitatea o săptămână. Magistrații vor face grevă 11:40 Tandemul Lazăr-Kovesi DECIDE ce instituție se ocupă de Tel Drum. Culisele SCANDALULUI dintre DNA și Secția de investigare a magistraților 10:50 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 19:06 Președintele Parlamentului European A FĂCUT ANUNȚUL așteptat. Kovesi nici NU ȘTIE ce o așteaptă 16:25 Cerere HALUCINTANTĂ în CAZUL Kovesi. „Să-i RETRAGEM CETĂȚENIA!” 15:30 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata