Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Istoria secretă. ”Zburătorii”, francmasoni plătiți de CIA să facă o contrarevoluție. Document din arhiva Securității
Istoria secretă. ”Zburătorii”, francmasoni plătiți de CIA să facă o contrarevoluție. Document din arhiva Securității

Istoria secretă. ”Zburătorii”, francmasoni plătiți de CIA să facă o contrarevoluție. Document din arhiva Securității

Vă propunem astăzi un document care în doar trei pagini dactilografiate ”laba gâștii” descrie natura umană mai bine decât o pot face multe cărți de psihologie.

În 1982, Nicolae Ceaușescu rade membrii unei școli de yoga, numită Mișcarea Transcedentală. Mulți intelectuali de vază au dispărut de pe scena publică. Nota-raport, întocmită probabil de un ofițer de analiză din Departamentul Securității din informațiile culese din diverse instituții, este făcută după ce ”evenimentele” fuseseră prelucrate cu oamenii muncii.

Raecțiile sunt de la infierare cu mânie proletară până la atitudini de adevărat curaj.

Veți recunoaște atitudini pe care le vedem și astăzi. Și probabil le vom vedea și peste o sută de ani pe aceste meleaguri.

 Scurt istoric

În 1977, în țara noastră a apărut un curs-experiment de meditație de inspirație yoghină. Inițiatorul era Nicolae Stoian, un român stabilit în Franța, fost elev al lui Maharishi Mahesh Yogi, cel care a descoperit și perfecționat metoda Meditației Transcendentale. Cu susținerea unor oficiali din conducerea Republicii Socialiste România, Mișcarea s-a extins.

La un moment dat, în 1982, Ceaușescu a decis să o suprime. Principala lui teamă era că ”zburătorii” (așa erau numiți de Securitate adepții, pentru că tindeau spre levitație) doreau să impună un ”Guvern Mondial”, format din 500 de înțelepți, care să conducă toată omenirea.

Stoian a plecat, iar 371 de persoane care urmaseră cursurile sale au fost destituite și trecute la munca de jos. A fost una dintre cele mai crunte lovituri primite de intelectualitatea românească în acei ani.

Eșecul mișcării în țara noastră nu a însemnat o sincopă în activitatea mișcării lui Maharishi. Yoghinul avea la acea oră sute de mii de adepți în întreaga lume. Saltul de popularitate l-a adus momentul în care s-a aflat că el este guru pentru cei mai cunoscuți muzicieni și actori din lume. Îi enumerăm doar pe The Beach Boys, Beatles și The Rolling Stones. Chiar dacă relația cu starurile a fost plină de scântei, faima lui Yogi a crescut constant. El a murit în 2008, dar Universitatea sa are puncta de lucru și zeci de mii de adepți în întreaga lume.

 ”Acte de trădare, lipsă de patriotism și dragoste de țară ”

Documentul pe care îl publicăm astăzi este din arhiva CNSAS – A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 5, f. 324-325. Menționăm că am păstrat felul în care ofițerul a redactat nota, folosind ”Transcedentală”, în loc de ”Trancendentală”, așa cum este corect.

Reproducem:

1982 mai 11. Notă a Direcției I referitoare la efectul măsurilor luate în problema „Meditației transcedentale“ și la preocupările cetățenilor străini față de acest subiect

Strict Secret Nr. 100/0086.063 din 11 mai 1982

Notă

În urma măsurilor luate pe linie de partid și profesională asupra unor persoane care au aderat la secta „Meditația transcedentală“, majoritatea oamenilor muncii din instituțiile unde s-au pus în dezbatere asemenea cazuri și-au exprimat dezacordul cu atitudinea celor în cauză, condamnând astfel de activități.

Astfel, la Institutul de educație fizică și sport din București, unde au fost discutate Horghidan Valentina – lector și Holdevici Irina – cercetător, care în ședință au adoptat o atitudine de „nevinovăție“, încercând să motiveze aderarea la sectă ca o preocupare personală legată de cercetarea științifică, cei prezenți și-au manifestat unanim regretul pentru valoarea lor profesională și în mod deosebit dezacordul cu faptele și poziția lor.

În acest cadru, profesorul dr. Teodorescu Leon a calificat preocupările respective drept acte de trădare, lipsă de patriotism și dragoste de țară.

Totodată, unele persoane apreciază că sancțiunile aplicate ar trebui să fie nuanțate în funcție de vinovăția fiecăruia, de gradul de participare la activitățile sectei, de nivelul de pregătire politico-ideologic etc. Spre exemplu, Vlăsceanu Constantin, de la Institutul de Filozofie din București, consideră că „fiecare caz trebuie tratat separat, să se ia în considerație faptul că unii au avut o participare redusă sau au fost induși în eroare de caracterul semioficial al anumitor ședințe de inițiere și nu și-au dat seama de periculozitatea acestei acțiuni“.

Apreciind oportunitatea măsurilor luate împotriva persoanelor care au aderat la „Meditația transcedentală“, Ursuleanu Dan și Stănescu Camelia, redactori la Radioteleviziunea Română, au afirmat că „o vină importantă în proliferarea acestei secte o au și mijloacele de propagandă, deoarece nu au informat în suficientă măsură populația asupra unor astfel de fenomene negative“.

Pe aceeași temă, unii creatori de artă și cultură, îndeosebi din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, consideră că organizarea „Meditației transcedentale“ în țara noastră ar fi o acțiune de avanpost a francmasoneriei, care, prin scop, ritual și recuzită, nu se deosebește de aceasta.

Îndrumată și finanțată de C.I.A., ea ar fi vizat, prin „oamenii săi“ aflați în funcții importante, „să se opună politicii partidului și chiar să facă o contrarevoluție“.

Unele persoane comentează tendențios sancțiunile aplicate membrilor sectei, interpretând în mod denaturat scopul acestora. Astfel, Ioanid Mircea, directorul Institutului de documentare în științe socialpolitice din București, și-a exprimat îndoiala cu privire la caracterul mistic al sectei, susținând că aceasta ar fi „o provocare a organelor de stat pentru a abate atenția de la problemele grave ale țării și în același timp un prilej de a se debarasa de un număr de intelectuali valoroși, cu largi deschideri spre gândirea occidentală, oameni noncomformiști, adversari potențiali ai regimului“.

El a pretins că „în felul acesta a fost decapitată în mare măsură intelectualitatea, pentru a i se tăia elanul contestatar“.

Unii diplomați din cadrul ambasadelor S.U.A., R.F. Germania, Franța, Republica Gabon și Suedia, manifestă tot mai mult interes pentru a cunoaște amănunte privind activitatea desfășurată de persoanele implicate în secta „Meditația transcedentală“ și măsurile ce se iau împotriva acestora.

Astfel de preocupări s-au constatat și la ziariștii străini Venier Gianmarco și Viorel Urma, corespondenți permanenți la București ai agențiilor de presă A.N.S.A. – Italia și respectiv Associated Press – S.U.A., care au primit indicații să culeagă date despre situația membrilor sectei în cauză.

De asemenea, în ultimul timp s-au interesat de această problemă Barbara Von Hauff, corespondenta agenției Reuter la Viena, și Hill Susan, șefa biroului agenției U.P.I. din Hamburg, care au solicitat astfel de informații atașatului de presă de la ambasada S.U.A. din București, Bill Edwards.

Făcând comentarii în legătură cu activitatea sectei „Meditația transcedentală“, Denis Stanard, specialist al firmei engleze Rolls Royce, aflat la Întreprinderea „Turbomecanica“ din București, a caracterizat tendințele conducătorilor ei ca deosebi de nocive, cu un permanent accent de extremă dreaptă, fascist, cu înclinații nete spre anarhie. El a afirmat, de asemenea, că în cercurile ambasadei Angliei la București se fac aprecieri potrivit cărora „în România, caracterul acestei secte ar fi depășit cu mult aspectul pur mistic, devenind o organizație cu nuanțe politice“.

Caută revista Evenimentul istoric la chioșcuri sau abonează-te pe agoramag.ro

Publicat in categoriile: Istoria secreta
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: