Evenimentul ZileiIstoria secretaIstoria secretă. Elena Ceaușescu, dificultăți la o problemă de clasa a III-a. Document

Istoria secretă. Elena Ceaușescu, dificultăți la o problemă de clasa a III-a. Document

Istoria secretă. Elena Ceaușescu, dificultăți la o problemă de clasa a III-a. Document
Elena Ceaușescu avea dificultăți cu o problemă de clasa a III-a. Este una dintre concluziile ce se desprind dintr-un document olograf, descoperit și publicat de Evenimentul istoric.

Elena Ceaușescu, dificultăți la o problemă de clasa a III-a. Este vorba despre scrierea cifrelor romane, pe care elevii le învață în clasa a treia.

„Savantă de renume mondial” și alte nenumărate funcții

În perioada noiembrie 1976 – decembrie 1989, Elena Ceauşescu s-a ocupat cu problemele de cadre, devenind persoana numărul doi în stat şi în partid. Biroul ei din Comitetul Central al PCR a fost cunoscut sub numele de „Cabinetul 2”.

Deţinând această funcţie ea a controlat toate numirile în partid şi în guvern, atât la secretariatele de judeţ, cât şi în funcţiile publice, nici o numire mai importantă nefăcându–se fără avizul său.

Elena Ceauşescu a deţinut mai multe posturi de conducere: preşedinte al Comisiei de Partid şi de Stat pentru Tipizare şi Standardizare în Economie, al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, al Comitetului Naţional „Oamenii de ştiinţă şi pacea“, al Consiliului Central pentru Tipizare, Standardizare, Normare şi Calitate, al Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului şi al Comisiei Centrale pentru Organizarea Proceselor de Producţie şi Valorificarea Superioară a Materiilor Prime şi Materialelor; primvicepreşedinte al Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii, vicepreşedinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale, prim-viceprim-ministru al Guvernului. Titulatura completă sub care a fost prezentată de presa vremii includea funcţiile sale politice şi statale, la fel ca şi în cazul soţului său Nicolae Ceauşescu.

Apelativul corect era „Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu”, „savantă de renume mondial”.

Documentul

În toamna anului 1989, cu puțin înainte de pierderea puterii și execuția de la Târgoviște, după o judecată sumară, Elena Ceaușescu lucra din greu la pregătirea documentelor pentru lucrările organului suprem de conducere al PCR. Mai precis pentru Congresul al XIV-lea.

Cătălin Pena, de la Evenimentul istoric, a descoperit, în arhivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român carnetele cu însemnările Elenei Ceaușescu despre starea și viitorul industriei, exporturilor, aprovizionării și politicii de cadre.

Alte notițe, scrise cu mâna „savantei”, se referă la reducerea consumului și recuperarea energiei, măsuri pentru creșterea producției și calității, industria celulozei, chimică, metalurgică, electronică etc.

Cum scria Elena Ceaușescu

Iată câteva fragmente edificatoare pentru ortografia savantei:

„Rafinările capacități, cît este, utilaji din țară și complectare să le aducem îmbunătățirie la technologie și la utilajie să vede.

Ce producem în chimie utilaji”.

„Program pe fie care ramură pornind de la profitul fiecărui tipizând capacitatea și utilajiul, aparatura și technologia.

Modernizarea trebui să ducă la performanțe de calitate.

Reduceri de consumuri și de cheltuieli în general.

Funcționarea cu performanție cu maxim la producție la capacitate și calitate superioară

Pe programe ce avem și orice utilaji sau mașină să nu fie pusă în fabrice.”

Elena Ceaușescu, dificultăți la o problemă de clasa a III-a

„Prin decret să se prezinte pentru aprovizionare din țară și import și aprovizionarea bunuri de larg consum și consulul colectiv”.

„Comisia prognozare pentru Congresul al XVI”

După cum se vede, tovarășa credea că al XIV-lea Congres, pentru care pregătea aceste documente, se scrie „Congresul al XVI”.

În cele 24 de capitole ale raportului mai erau punctate „edificarea cu succes a noii orânduiri socialiste” şi planurile cincinale în perspectiva anilor 2000-2010.

Cincinalul de aur

Preeviziunile şi promisiunile lui Ceauşescu pentru cel de-al IX-lea cincinal (1991-1995), făcute cu prilejul ultimului Congres PCR. Cincinalul al nouălea se dorea cincinalul de aur, ”faza superioară a Programului de făurire a societăţii socialiste multilaterar dezvoltatate“. ”În cincinalul 1991-1995 se vor asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naţionale, eliminarea unor contradicţii care au apărut în dezvoltarea diferitelor ramuri şi  lichidarea unor rămâneri în urmă, asigurând o asemenea creştere a economiei naţionale care să satisfacă în condiţii tot mai bune necesităţilor economico-sociale de bună aprovizionare şi de export, cerinţă fundamentală a înaintării ferme a României spre noi culmi de progres şi civilizaţie”, spunea dictatorul Ceauşescu la ultimul congres al PCR.

Comisia de organizare a lucrărilor Congresului al XIV-lea al PCR:

1. Nicolae Ceauşescu

2. Elena Ceauşescu

3. Dăscălescu Constantin

4. Mănescu Manea

5. Bobu Emil

6. Olteanu Constantin

7. Coman Ion

8. Dincă Ion

9. Oprea Gheorghe

10. Dobrescu Miu

11. Ciobanu Lina

12. Fazekaş Ludovic

13. Constantin Nicolae

14. Radu Ion

15. Stoian Ion

16. Bărbulescu Vasile

17. Radu Constantin

18. Curticeanu Silviu

19. Găinuşe Alexandrina

20. Moga Ioachim

21. Gheorghe Maria

Citește mai mult pe acest subiect, dar și alte materiale similare, pe Evenimentul Istoric.

Evenimentul Istoric, cea mai mare revistă de istorie din Europa, aduce în atenția publicului, prin cele 116 pagini ale sale, numeroase subiecte captivante, dosare desecretizate și imagini în exclusivitate.

Noile numere ale revistei sunt disponibile la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro. 

Dacă vrei să colecționezi revista, te invităm să te abonezi! Poți opta pentru un abonament în varianta print, accesând https://agoramag.ro/abonamente/abonamente-evenimentul-istoric sau poți să te bucuri de versiunea online a revistei, direct pe tableta, computerul sau telefonul tău, accesând https://agoramag.ro/abonamente/abonamente-evenimentul-istoric?product_id=441.


Accesează: