Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Istoria secretă. Cum a fost anexată România de Stalin. Manualul NKVD, scos la iveală
Istoria secretă. Cum a fost anexată România de Stalin. Manualul NKVD, scos la iveală

Istoria secretă. Cum a fost anexată România de Stalin. Manualul NKVD, scos la iveală

Sintagma „În România comunismul a fost adus de tancurile sovietice” nu este o vorbă goală! Într-o țară în care, la 23 august 1944, numărul comuniștilor nu depășea 2000 nici nu s-ar fi putut altfel. Au venit la putere exclusiv pe mână sovietică.

Nu doar în România, dar și în celelalte țări ale Europei de Est căzute victimă lucrurile au stat la fel. De altfel Stalin nici nu făcea un mare secret din modul de instaurare a terorii roșii în țările ocupate. Tătucul a fost cât se poate clar atunci când i-a scris liderului comunist sârb, Iosip Broz Tito: „Acolo unde calcă Armata Roșie se impune și sistemul social comunist”.

În vederea impunerii regimurilor comuniste în aceste țări, a fost nevoie de aplicarea unor măsuri greu de imaginat, menite să anihileze orice putință de nesupunere. Un document puțin cunoscut este mai mult decât grăitor în acest sens.

El probează cinismul ocupanților ruși, lipsa lor de scrupule și minimă omenie față de popoarele cărora le-au impus „lumina venită de la Răsărit”, premeditarea criminală a eliminării oricărui reflex firesc de apărare a ființei naționale, a valorilor consacrate.

Directivele NKVD pentru țările comuniste din Europa de Est

Este vorba despre așa-numitele Directive NKVD pentru țările comuniste din Europa de Est, elaborate în anul 1947, la ordinul lui Stalin, de către adjunctul său, Lavrenti Pavlovici Beria.

Pentru că până acum nicio variantă originală a Directivelor NKVD nu a apărut, ci doar conținutul celei destinate supunerii Poloniei, am încercat să elucidez istoria acestui document. Existența unei Directive NKVD pentru Polonia a putut ajunge la cunoștința opiniei publice printr-o întâmplare fericită.

Ea a fost fie sustrasă, fie mai degrabă copiată, din biroul de la Varșovia al liderului comunist polonez și agent NKVD Boleslaw Bierut, imediat după moartea sa rămasă suspectă, survenită în primăvara anului 1956, în timpul unei călătorii la Moscova.

Păstrat bine secretul, cel mai probabil de un ofițer de securitate polonez, datele conținute de Directivă au văzut prima dată lumina tiparului în anul 1981, în cotidianul Nowy Dziennik, ziarul diasporei poloneze din SUA.

Traseul unui document cutremurător

Conținutul acestui document a ajuns la cunoștința românilor imediat după anul 1989. El a apărut în Revista „Literatură și Artă”, Chişinău – 7.07.1990, în volumul „Războiul mondi-al al spionilor”, Gheorghe Buzatu, Iași – 1991, în săptămânalul „Tinerama”, București – 17.12.1992, în Revista „Memoria”, publicație editată de Uniunea Scriitorilor din România, nr. 8, anul 1993 și în volumul „KGB – Istoria secretă a operațiunilor sale de la Lenin la Gorbaciov”, Cristopher Andrew și Oleg Gordievscki, București – 1994.

Mai încoace, la acest document s-a referit și istoricul Adrian Cioroianu în cartea sa „Pe umerii lui Marx – O introducere în istoria comunismului românesc”, Editura Curtea Veche, 2007: „În rândul acelorași dovezi ale premeditării sovietice se înscrie și documentul datat iunie 1947, descoperit cu mult mai târziu în biroul liderului comunist polonez Boreslaw Bierut și care era, în fapt, o directivă KGB în 45 de puncte privind Europa de Est, cu măsurile care trebuiau luate.”

Documentul pentru România, de negăsit

După cum cititorul va vedea, conținutul documentului se referă clar la direcțiile de urmat pentru impunerea regimului comunist în Polonia. Este clar însă că același tip de directive au fost emise pentru toate statele din estul Europei, confiscate de Uniunea Sovietică la finele celui de-al Doilea Război Mondial.

Despre exemplarul care a privit România nu se știe deocamdată nimic. În anul 1992, solicitarea făcută oficial către SRI de Banu Rădulescu, directorul Fundației Culturale „Memoria”, în care cerea date despre existența variantei pentru România a Directivei a primit un răspuns foarte clar : „La adresa dumneavoastră nr. 203 din 15 iulie 1992, vă comunicăm că Serviciul Român de Informații nu deține documentul nr. NK/ 003/47 și nici alte materiale asemănătoare.”

Peste toate, cel mai important este ca cititorii să tragă singuri concluziile cu privire la conținutul Directivei NKVD și, așa cum arată istoricul Adrian Cioroianu în cartea citată, să observe că documentul prezintă pașii care într-adevăr au fost parcurși de regimurile comuniste impuse de sovietici în Europa.

Directiva NKVD pentru Polonia

Moscova- 2-6-1947 Strict secretK-AA/CC 113- Indicația NK/003/47

1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactați de noi ca informatori. Întâlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice.

Informațiile sunt preluate de către ambasadă prin organele serviciilor speciale, în speță cu predarea lor ofițerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va urmări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor. Este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldați să stabilească relații cu femei din rândul băștinașelor.

3. Se va accelera lichidarea cetățenilor care întrețin legături neinițiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiștii, cu Organizația Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă și alte asociații. În acest scop trebuie folosite elementele opoziției militare.

4. La acțiunile militare vor lua parte acei soldați care au stat pe teritoriul țării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

Partidul unic

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grija ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizații locale în sus, în poziții de conducere se vor repartiza oameni desemnați de serviciile noastre speciale.

7. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congrese să nu-și poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în față. Deputații nu pot convoca în nici un caz ședințe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluție și o asemenea ședință trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepțiilor și avansarea revendicărilor.

8. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere.

10. În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea organelor administrative locale.

11. Se va urmări cu strictețe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea și sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerț. Trebuie neapărat menționat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

Fără proprietari!

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul că acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului.

13. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor.

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile și ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii și instituții, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepție cazurile ce vizează industria minelor).

Sindicate-marionetă

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influență asupra activității din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotărârilor și atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere și decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.

19. În legătură cu activitatea băștinașilor care sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiții, ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredința poziții de răspundere în locuri unde deja sunt plasați oamenii serviciului special.

21. În cazul fiecărei acțiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea muniției va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

Invenții periculoase

22. Trebuie ținut sub observație fiecare insti-tut de cercetare și laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu consecvență la centru. Este permisă doar realizarea acelor investiții care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, în paralel cu aceasta, scăderea producției și a extragerii de materii prime, sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Toate datele și documentele privitoare la valoarea și descrierea amănunțită a invenției vor intra in posesia noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puțin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).

25. În uzine trebuie inițiate diferite ședințe și conferințe profesionale, trebuie notate propunerile, observațiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producție, respectiv cele care critică trecutul și problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție.

Birocrație cât cuprinde

27. Luările de poziție ale conducerilor băștinașe pot avea coloratura națională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea națională.

28. Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva în orașe să existe rețele de apă nelegate la rețeaua principală în cartierele în curs de reconstrucție sau nou construite. Canalizările vechi neracordate și fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucția obiectivelor industriale și construcția celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

Distrugerea micilor meseriași și industriași

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel de materii prime și utilaje inferioare și care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decât prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricație în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieței interne.

Dărâmarea credinței și a învățământului

34. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare.

35. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii de va-loare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filozofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei și pe lupta poporului asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclusiv rușii, îndeosebi nemții) și care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care înainte de revoluție și în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi în timpul războiului.

Opoziția, la pușcărie!

38. Dacă se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activității economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naționalismului și șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea națiunii și culturii noastre.

39. Se va da o atenție deosebită construcției și reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie de o intervenție armată, locul rezistenței sau al concentrării forțelor reacționare să fie accesibil din toate părțile.

40. Trebuia ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromiși prin campanie de denigrare. Înainte ca ei sa se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa numite „întâmplări neprevăzute” sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun.

Justiție trucată

41. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecății greșite nu vor fi convocați.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiți de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților. În cazuri drastice se recheamă din funcție, fiind numiți în poziții similare sau superioare.

43. Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării.

44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcții indiferent cât de mici, să fie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificați.

45. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă.

Citește mai mult, dar și alte materiale similare, pe Evenimentul Istoric.

Evenimentul Istoric, cea mai mare revistă de istorie din Europa, aduce în atenția publicului, prin cele 116 pagini ale sale, numeroase subiecte captivante, dosare desecretizate și imagini în exclusivitate.

Noile numere ale revistei sunt disponibile la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro. 

Dacă vrei să colecționezi revista, te invităm să te abonezi! Poți opta pentru un abonament în varianta print, accesând https://agoramag.ro/abonamente/abonamente-evenimentul-istoric sau poți să te bucuri de versiunea online a revistei, direct pe tableta, computerul sau telefonul tău, accesând https://agoramag.ro/abonamente/abonamente-evenimentul-istoric?product_id=441.