În memoria colectivă, Postelnicu a rămas prin răspunsul, probabil sincer, dat la întrebarea de ce a contribuit la represiunea revoluționarilor: ”Am fost un dobitoc!”

Personaj neagreat de cei din jur, Postelnicu s-a ”distins” printr-un servilism exagerat, chiar și pentru acele vremuri de dictatură. În fișa sa biografică, mai ales din lectura studiilor celui care conducea Miliția și Securitatea, reiese și confirmarea hilarei afirmații,  cel puțin în scripte.

Iată documentul, de remarcat două lucruri: la 21 de ani a terminat echivalentul a 6 clase și avea tendința să se supraaprecieze!

1960 august 6.

Referat de cadre privind pe Postelnicu C. Tudor,

propus să fie ales membru al C.C. al U.T.M. C.C. al P.M.R.

Direcția organizatorică Secția de Cadre

Postelnicu C. Tudor Membru de partid din decembrie 1953;

-Născut la 23 noiembrie 1931, în comuna Provița de Sus, regiunea Ploiești;

-Originea socială: muncitorească;

-Naționalitatea: română;

-Căsătorit, are un copil;

-Are patru clase industriale și 2 ani Școala Centrală a C.C. al U.T.M.;

-Profesia: strungar în fier;

-În prezent este adjunct al șefului Secției Organizatorice a C.C. al U.T.M.

Postelnicu C. Tudor, după ce a terminat 6 clase elementare în 1943, a intrat ca ucenic la Societatea „Creditul Minier“, azi Uzina nr. 4 Moreni. După 4 ani s-a calificat în meseria de strungar în fier și a lucrat în continuare încă doi ani.

Paralel cu ucenicia a urmat și 4 clase școala industrială. În 1945 s-a înscris în U.T.C. și în sindicat, iar din 1946 a dus activitate în Organizația Tineretului Progresist, apoi în U.T.M.

În 1947 a fost responsabil organizatoric în org. U.T.M. a școlii, după un an a fost ales secretar al aceleiași organizații. După terminarea uceniciei a fost ales responsabil cu propaganda și agitația în Comitetul U.T.M. pe uzină.

În septembrie 1950 a fost trimis la un curs de propagandiști de 15 zile la Ploiești. Revenind înapoi la întreprindere, după puțin timp a fost ales secretar al Comitetului U.T.M. pe uzină, iar în aprilie 1951 a fost ales responsabil organizatoric al Comitetului U.T.M. Schela Moreni.

În iunie același an a fost promovat întâi în funcția de instructor la Comitetul raional U.T.M. Câmpina, apoi șef al secției de cultură fizică și sport al aceluiași comitet.

În noiembrie același an a fost trimis la o școală de ofițeri M.A.I. din Botoșani, îmbolnăvindu-se după câteva luni, a fost scos din școală și a revenit înapoi la Comitetul raional U.T.M. Câmpina și repartizat în funcția de șef al secției muncitorești, iar la alegerea organelor locale U.T.M. a fost ales membru în comitet.

Datorită rezultatelor bune obținute în munca obștească, în octombrie 1952 a fost primit candidat de partid, iar în decembrie 1953, membru de partid.

Din noiembrie 1952 a urmat Școala de cadre „Filimon Sârbu“ a C.C. al U.T.M. de doi ani, pe care a terminat-o cu calificativul „foarte bine“. În același timp a luat și echivalența cu școala medie de stat.

După absolvirea școlii în 1954 a fost repartizat la Comitetul raional U.T.M. Câmpina în funcția de prim-secretar, apoi a fost ales și membru al biroului Comitetului raional de partid Câmpina și membru în biroul Comitetului regional U.T.M. Ploiești.

În 1956 a fost promovat în funcția de secretar al Comitetului regional U.T.M. Ploiești, iar la conferința regională de partid din ianuarie 1959 a fost ales membru în comitet. În activitatea sa a fost apreciat ca un tovarăș capabil, conștiincios, disciplinat și cu spirit critic și autocritic dezvoltat.

Uneori era pripit, de asemenea era prea dur în relațiile cu oamenii.

Din octombrie 1959 este în funcția de adjunct al șefului Secției organizatorice a C.C. al U.T.M. Este apreciat ca un tovarăș capabil, cu multă putere de muncă și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor.

Dă dovadă de bun organizator, combativ și exigent. Se preocupă continuu pentru pregătirea sa profesională și politică.

În activitatea sa manifestă uneori tendințe de îngâmfare, se supraapreciază, din care cauză lucrează uneori rigid cu oamenii. Tov. Postelnicu Tudor luptă pentru lichidarea acestor lipsuri.

A participat la festivalurile mondiale ale tineretului și studenților de la Moscova și Viena din 1957–1959. Pentru merite deosebite în muncă a fost decorat cu „Ordinul Muncii“ clasa a III-a.

Despre familie cunoaștem următoarele: tatăl a fost muncitor sondor, este decedat din ianuarie 1940. Mama este pensionară, posedă și 0,74 ha. pământ diferit. În trecut n-a făcut parte din nici o organizație politică, este deputată a sfatului popular comunal. Postelnicu Tudor are doi frați, muncitori electricieni. În trecut n-au făcut parte din nici o organizație politică, sunt membri de partid. Unul din ei este în prezent militar în termen.

Soția este învățătoare, candidată de partid. Părinții soției sunt țărani cu gospodărie mică, posedă 1,15 ha pământ diferit, sunt membri în întovărășirea agricolă din comună. În trecut n-au făcut parte din nici o organizație politică. În prezent au o atitudine bună în comună.

Soția are o soră căsătorită cu un căpitan de grăniceri, membru de partid. În trecut n-au făcut parte din nici o organizație politică. Soția are un unchi țăran cu gospodărie mică, membru în întovărășirea agricolă. Acesta în trecut a făcut politică P.N.Ț. iar în 1937–1938 a fost primar în comună. În prezent are atitudine bună în comună.

Este propus de Secția Organizații de Masă a C.C. al P.M.R. pentru a fi recomandat să fie ales membru în C.C. al U.T.M.

Secția de Cadre a C.C. al P.M.R. consideră că Postelnicu Tudor din punct de vedere al încrederii politice corespunde.

Marinescu Ruxadra, Instructor în Secția de Cadre a C.C. al P.M.R.

Gh. Ionescu Cristea Aurel, Instructor în Secția Organizații de Masă a C.C. al P.M.R.

6 august 1960

Caută revista Evenimentul istoric la chioșcuri sau abonează-te pe agoramag.ro