"Salut iniţiativa continuării cooperării, deja devenite tradiţie, dintre Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" şi Universitatea Harvard, din Statele Unite ale Americii, la deschiderea lucrărilor celei de-a VI-a Ediţii a programului de formare "Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future", organizat sub înaltul patronaj al Administraţiei Prezidenţiale.

Constat că această manifestare îşi conturează un profil din ce în ce mai bine definit pe palierul think-tank-urilor de referinţă în zona iniţiativelor academice privind securitatea regională şi globală.

Felicit organizatorii pentru abordarea multidisciplinară şi prezenţa, la această ediţie, a participanţilor din numeroase state, a reprezentanţilor decidenţilor politici regionali, europeni şi euroatlantici, a numeroase personalităţi ale lumii academice şi ale societăţii civile.
 

Acest lucru confirmă atât importanţa acordată evenimentului de către România, cât şi interesul crescut pentru situaţia acestei regiuni. Dezbaterea ar putea contribui la conturarea unei viziuni comune şi a unui set de soluţii pentru o mai bună fructificare a potenţialului regiunii în care trăim.

Pentru România, ca stat aliat, şi pentru NATO în ansamblul său, securitatea în regiunea Mării Negre prezintă o importanţă deosebită pentru securitatea euroatlantică.

Mai mult, consider că tema programului din acest an – "The New Great Game – Connecting the Black Sea and the Balkans" – este inspirată şi de actualitate. Avem nevoie, în continuare, de o abordare pe mai multe niveluri pentru consolidarea relaţiilor şi a cooperării transfrontaliere dintre statele din regiunea Balcanilor şi a Mării Negre, precum şi – în mod prioritar – a legăturii transatlantice.

Regiunea noastră – frontieră a Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic şi a Uniunii Europene şi un spaţiu de intersectare a unor civilizaţii, culturi şi interese diferite şi diverse – a dobândit o greutate aparte în ecuaţia de securitate la nivel internaţional, fiind marcată, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii ani, de provocări multiple şi tot mai complexe.

Zona Mării Negre este un spaţiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor şi ameninţărilor, precum războiul hibrid din Ucraina, asertivitatea Rusiei, terorismul internaţional, conflictele îngheţate, criza migraţiei, agresiunile cibernetice şi comunicaţionale.

Dorim şi este necesar ca regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor să rămână un spaţiu stabil şi predictibil.

În viziunea mea, răspunsul nostru la provocările specifice zonei poate fi sintetizat pe două mari direcţii: coeziune (în cel mai larg sens) şi adaptare (la noile realităţi ale mediului de securitate).

În contextul exercitării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, România sprijină menţinerea pe agenda de priorităţi a UE a regiunii Balcanilor de Vest şi subliniază importanţa unor rezultate concrete, pe măsura progreselor individuale.

Totodată, România urmăreşte reafirmarea Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, printr-un nou impuls acordat implicării sporite a UE în proiecte de cooperare sectoriale, pe baza Agendei Maritime a Regiunii.
 

 

 

 

Consolidarea profilului ţării noastre în NATO şi în Uniunea Europeană, precum şi a parteneriatului strategic cu SUA constituie pilonii de bază ai politicii externe şi de securitate a ţării noastre. În acelaşi timp, România acţionează pentru asumarea unui rol activ şi constructiv în regiunea Mării Negre.

Astfel, în calitate sa de furnizor regional de securitate, România consideră o prioritate strategică asigurarea stabilităţii regionale. Din această perspectivă, este necesară intensificarea colaborării regionale, bazată pe respectarea strictă a normelor dreptului internaţional, prin dialog politic şi soluţionare pe cale paşnică a divergenţelor.

În acelaşi timp, amplificarea colaborării regionale pe dimensiunea economică poate aduce beneficii pentru toate statele implicate.
 

 

De asemenea, consider că transformarea acestei regiuni nu va putea fi înfăptuită fără investiţii majore în educaţie, privită ca un proces cuprinzător de conştientizare, adaptare şi creştere a rezilienţei la toate nivelurile.

Cred cu fermitate că asigurarea unui nivel adecvat de cultură de securitate reprezintă cheia gestionării noilor realităţi şi trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicaţi, de la mediul guvernamental, la simplii cetăţeni.

Ideile generate în cadrul programului dumneavoastră au adus în ultimii ani o contribuţie consistentă la nivelul de cunoaştere în domeniul securităţii regionale, europene şi euroatlantice.
 

 

 

 

Îmi exprim convingerea că şi ediţia din acest an a programului va constitui, de asemenea, un referenţial de expertiză util în sintetizarea unor soluţii viabile care să sporească rezilienţa societăţilor noastre în faţa provocărilor regionale şi, totodată, va stimula identificarea de soluţii pentru valorificarea optimă a oportunităţilor.

De asemenea, dezbaterile ce vor avea loc vor contribui la mai buna cunoaştere reciprocă, la creşterea transparenţei şi la o mai bună înţelegere a fenomenelor şi situaţiilor cu care ne confruntăm, precum şi la o pregătire mai bine fundamentată a specialiştilor în domeniul securităţii în regiunea Mării Negre.

Vă doresc succes!"

 

Te-ar putea interesa și: