Indicele încrederii în economie este compus din indicele încrederii în industrie (40%), în servicii (30%), în construcţii (5%), în retail (5%) şi indicele încrederii consumatorilor (20%).

În cazul industriei şi al retailului, indicii au crescut cu două, respectiv un punct, ajungând la 1 punct, respectiv la 23 puncte. Încrederea consumatorilor români s-a menţinut la -14 puncte, indicele încrederii în sectorul românesc de construcţii la -3 puncte, iar cel pentru servicii s-a micşorat cu două puncte, la 20 puncte.