Evenimentul Zilei > Social > IMPORTANT. Ce prevede Legea consumatorului vulnerabil şi câţi bani pot primi românii pentru facturile la gaz şi energie
IMPORTANT. Ce prevede Legea consumatorului vulnerabil şi câţi bani pot primi românii pentru facturile la gaz şi energie

IMPORTANT. Ce prevede Legea consumatorului vulnerabil şi câţi bani pot primi românii pentru facturile la gaz şi energie

Legea consumatorului vulnerabil a fost adoptată de către Camera Deputaților, urmând ca apoi să fie trimisă la promulgare de către președintele Iohannis. Prevederile sale ar urma să se aplice de la 1 noiembrie.

Camera Deputaților, forul decizional, a adoptat marți legea cu 281 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a trecut prin mai multe modificări în ce privește categoriile de beneficiari și cuantumul sumelor care se vor acorda. Mai mult, a fost devansat și termenul de intrare în vigoare a proiectului de lege.

Măsurile de protecţie socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale şi sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuinţei;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părţi din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii performanţei energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la sursele de energie.

De asemenea, legea prevede ”măsuri de protecţie socială non-financiare” care constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale.

Plafoanele veniturilor pentru ajutoarele pentru încălzire au fost majorate

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Pentru fiecare tip de combustibil s-a stabilit o valoare de referință, care se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de: 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 500 lei/lună, pentru energie electrică; 160 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

„Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;

c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;

d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;

e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;

g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1040 lei;

h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1040,1 lei şi 1160 lei;

i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1160,1 lei şi 1280 lei;

j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1280,1 lei şi 1386 lei;

k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1280,1 lei şi 2053 lei.”

Pentru energia termică valoarea de referinţă a ajutorului pentru încălzire se stabileşte, lunar

Şi în limita consumului mediu şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei. Cuantumul ajutorului pentru încălzire se scade din factura ce atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori şi nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.

Pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 10 lei atunci se acordă 10 lei. Dacă din calculul ajutorului pentru încălzire potrivit alin.(1) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

În situaţia în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/convenţiei individuale încheiat cu furnizorul. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, ajutor pentru încălzire familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe sunt locuinţe sociale.

Dreptul la ajutorul pentru încălzire poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social şi/sau cu cel de alocaţie pentru susţinerea familiei.

Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale/energie electrică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale/energie electrică. În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective calculate în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

Care este suplimentul pentru energie

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 810 lei/persoană beneficiază lunar de un supliment pentru energie calculat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, dar nu mai mult decat valoarea consumului facturat, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului şi se plăteşte direct furnizorului, cu excepţia suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri care se plăteşte direct titularului.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei/lună. Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Legea consumatorului vulnerabil se va aplica de la 1 noiembrie 2021 (inițial, Guvernul propusese ca termenul de aplicare să fie 1 septembrie 2022)  și crește exponențial numărul de beneficiari de la 218.000, câți sunt în momentul de față, la 525.000, informează fanatik.

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: