Evenimentul Zilei > Social > Guvernul face angajări pe bandă rulantă, iar salariile nu-s de lepădat. Care sunt cerințele
Guvernul face angajări pe bandă rulantă, iar salariile nu-s de lepădat. Care sunt cerințele

Guvernul face angajări pe bandă rulantă, iar salariile nu-s de lepădat. Care sunt cerințele

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din subordinea Secretariatului General al Guvernului, scoate la concurs 40 de posturi.

E vorba de 21 de posturi de funcționari publici (18 posturi de execuție și 3 posturi de conducere) și 19 posturi pentru personal contractual (17 posturi de execuție și 2 posturi de conducere).

O șansă pentru cei aflați la început de carieră

Condițiile nu sunt foarte grele nici pentru cei aflați la început de carieră. La Direcția Management și Comunicare – Serviciul Management, de exemplu, condițiile de concurs pentru postul de Șef de Serviciu, adică un post de conducere, cer o vechime în muncă de doar doi ani. În schimb, pentru postul de consilier la aceeași direcție se cere o vechime în muncă de minimum șapte ani, scrie realitatea.net.

Salarii între 3 000 și 7 000 de lei

Cum salariile oferite de guvern sunt între 3.000 de lei și 7.000 de lei, e de presupus că vor exista mulți candidați, iar selecția va fi riguroasă. Potrivit site-lui instituției, dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei (Bulevardul Primăverii, nr.22, sector 1, Bucureşti) înre cu data de 6 și 26 august anul curent.

Lista actelor necesare înscrierii în concurs

Candidații vor trebui să prezinte la înscriere o serie de acte. E vorba de o cerere de înscriere la concurs – care se poate descarcă de pe site-ul instituţiei, copii după actul de identitate și actele de studii, inclusiv cele care arată efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea și un curriculum vitae.

De asemenea, candidaților li se cere cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
E nevoie și de adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Toate aceste copii vor trebui însoțite și de originale, pentru a se putea stabili conformitatea.

Concursul se va desfășura în trei etape, după cum urmează: selecția dosarelor; proba scrisă și interviul. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de
17 septembrie 2021.