EXPERŢI DNA, vizaţi de plângeri penale. UN NOU SCANDAL zguduie instituţia condusă de Kovesi. ÎNREGISTRĂRI EXPLOZIVE! Dovezi clare în dosarul retrocedărilor- UPDATE
Editura Evenimentul si Capital

EXPERŢI DNA, vizaţi de plângeri penale. UN NOU SCANDAL zguduie instituţia condusă de Kovesi. ÎNREGISTRĂRI EXPLOZIVE! Dovezi clare în dosarul retrocedărilor- UPDATE

Autor: | | 1 Comentarii | 3082 Vizualizari


Așa cum rezultă din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1560/22.05.2006, domnul Postelnicu Dorel apare ca acționar al SC Casa Afacerilor SA, deținând același număr de acțiuni și același procent din capitalul social cu cele din anul 2017.

2. Din verificările comisiei de experți, domnul Oltei Radu Cristian nu avea calitatea de evaluator la data efectuării raportului de constatare (nu o are nici astăzi).

Din verificările noastre, domnul Oltei a fost evaluator, având legitimația nr. 14839 și a fost exclus din profesie prin Hotărârea Comitetului Director nr. 2/16.01.2015.

Ceea ce este cu adevărat grav, este faptul că domnul Oltei nu a fost niciodată specializat în evaluarea proprietății imobiliare, pârâtul fiind evaluator autorizat numai în domeniul evaluării întreprinderilor, fondurilor de comerț și a altor active necorporale (anexez extras din Monitoarele Oficiale cuprinzând tabloul evaluatorilor cu precizarea specializărilor și extras al Buletinul Informativ ANEVAR 1/2015 privind excluderea pârâtului din profesia de evaluator).

3. Atitudinea lipsită de loialitate a făptuitorilor în administrarea acestor probe rezultă și din faptul că specialiștii invocă interdicția utilizării ofertelor de către noi în timp ce ei înșiși stabilesc valoarea imobilelor de evaluat utilizând oferte, atât în această cauză cât și în altele, identice (de exemplu, în ANRP 1, conform raportului atașat prezentei).

În plus, înainte de a susține ideea existenței unor prejudicii, pârâtul Postelnicu, pe atunci evaluator, membru ANEVAR, fără a avea calitatea de specialist, a atestat sub semnătură că un raport de evaluare întemeiat exclusiv pe oferte corespunde Standardelor Internaționale de Evaluare (cu titlu exemplificativ am depus un raport de evaluare încheiat pentru Municipiul Piatra Neamț în anul 2007).

Mai mult, într-un dosar similar, cel în care a fost trimisă în judecată Comisia din care făcea parte doamna Alina Bica, aceiași pârâți au întocmit raportul de constatare (anexat) folosind drept comparabile numai oferte.

Aceasta este, în opinia noastră, dovada supremă a faptului că pârâții nu urmăresc aflarea adevărului, ci inventează pretexte pentru a invoca existența unor prejudicii.

Iată un extras din raportul specialiștilor DNA din cauza privind-o pe doamna Bica:

4. Rapoartele de constatare folosesc pur formal contractele de vânzare-cumpărare, singurul lor rol fiind acela de a apărea în tabelul din anexă.

În realitate, aceste contracte sunt alese subiectiv, fără ca specialiștii să arate vreun criteriu avut în vedere la selectarea acestor comparabile, lucru care rezultă și din susținerile făptuitorului 2 în fața comisiei de experți, așa cum rezultă din înregistrarea anexată.

Mai mult, specialiștii DNA nici măcar nu au consultat contractele despre care vorbesc, marea lor majoritate nefiind anexate constatărilor, aceștia folosind printscreen-uri ale bazei de date ANCPI (accesate ilegal).

În realitate, specialiștii DNA nu au făcut o analiză reală a pieței și au utilizat comparabile selectate după bunul plac, în scopul invocării unui prejudiciu, iar nu în scopul aflării adevărului.

De altfel, făptuitorul 2 a recunoscut expres faptul că nu a aplicat criterii de selecție obiective pentru comparabile, atunci când în fața comisiei de experți verificatori a precizat: „Deci avem un program care scoate de exemplu contracte ... și le filtrează el” (depunem, alăturat, transcriptul și conținutul conversației cu comisia de verificatori).

În realitate, programul despre care vorbește este o interfață specială către baza de date a ANCPI care îi permite să caute orice informație, nefiltrând-o automat (anexăm protocolul ilegal, de altfel, dintre DNA și ANCPI și învederăm că rapoartele de constatare au în anexă printscreenuri ale interfeței utilizate).

Practic, făptuitorul 2 recunoaște că nu a selectat conform unor criterii obiective contractele, încercând să paseze vinovăția asupra unei filtrări pe care ar fi efectuat-o softul. Această afirmație este nereală, pârâții putând accesa (ilegal, dar acest lucru nu face obiectul prezentei plângeri) orice informație din baza de date a ANCPI, lucru care poate fi confirmat de către această instituție.

Mai mult, interogat cu privire la accesul la astfel de informații, a rezultat următorea conversație:

Expert O.R.: „... am cerut prin intermediul instanței ANCPI-ului să ne dea informații ... iar ANCPI-ul ne-a răspuns că nu poate să ne dea pe criteriile indicate de noi legate de sectorul 6 ... tranzacțiile în sectorul 6 ... și ne-a zis dați-ne numărul cadastral ... dați-mi așa ... posibilitățile de fapt ... da aveți dreptate ... teoretic orice tranzacție se găsește reflectată acolo ... dar practic nu am acces la ea pentru că dacă nu știu să îți spun numărul cadastral ... nu am acces ... ca să știu numărul cadastral ... trebuie să știu deja ... e ... mă învârt în cerc”.

Specialistul Postelnicu răspunde:„Păi, haideți să jucăm cu cărțile pe față. Deci eu reprezint o instituție. O instituție sigur că are altă deschidere când se duce la altă instituție ... îi stat la stat ... decât ...”

Pe de o parte specialistul susține că are acces la informații pe care nici măcar instanțele nu le pot accesa la cerere, pe de altă parte susține nereal că informațiile nelimitate la care are acces îi sunt filtrate de soft, recunoscând indirect faptul că nu poate oferi o explicație științifică a criteriilor lor de selecție.

Din ce motive face acest lucru, vom dezvolta pentru fiecare raport.

a. În ceea ce privește raportul de constatare cu privire la evaluarea terenului de pe strada Olteniței:

i- deși susțin faptul că Standardele Internaționale de Evaluare se opun utilizării ofertelor drept comparabile, 3 din cele 6 comparabile pe care le utilizează sunt oferte!

Fie este interzisă utilizarea ofertelor drept comparabile și atunci raportul de constatare nu respectă Standardele Internaționale de Evaluare, fie este permisă utilizarea ofertelor și atunci, în mod abuziv, pârâții susțin că evaluatorii care au utilizat oferte drept comparabile (așa cum făcea însuși făptuitorul 2 atunci când activa ca evaluator!) au greșit. Tertium non datur!

Deci, fie avem un raport de constatare la fel de incorect ca celelalte, fie avem o susținere mincinoasă privind imposibilitatea utilizării ofertelor.

În oricare dintre situații, specialiștii DNA trebuie să răspundă penal.

ii- pentru a efectua o evaluare la nivelul datei de 27.10.2008, pârâții utilizează trei contracte din lunile august, octombrie, respectiv mai 2007.

În primul rând, evident, utilizarea unor comparabile atât de îndepărate în timp atrage un grad mare de imprecizie. Pentru a efectua evaluarea, prețurile trebuie actualizate la nivelul de piață de la data evaluării. Or, fără a avea niciun fel de susținere științifică, pârâții susțin că prețurile tuturor celor 3 terenuri au crescut la fel, fix cu 10% până la 27.10.2008.

Pe lângă faptul că o astfel de susținere pare a contrazice marele boom imobiliar care a avut loc la nivel global și național, pârâții nu prezintă niciun fel de analize din care ar rezulta o astfel de variație a prețurilor unor terenuri determinate din zone determinate, ceea ce, evident, demonstrează că aceste constatări sunt rodul bunului plac, nu al analizei științifice.

De altfel, la dosarul cauzei nu există nicio dată din perioada de referință, ceea ce înseamnă că specialiștii nici măcar nu au analizat piața de la momentul la care trebuiau să facă evaluarea, corecția de 10% nerezultând din vreo analiză științifică.

Se poate pune problema dacă existau informații statistice pe care făptuitorii să le fi accesat și utilizat.

Nici astfel de informații nu există, Institutul Național de Statistică răspunzându-ne, așa cum rezultă din adresa anexată, că nu deține niciun fel de date privind prețurile terenurilor sau variația acestora în perioada 2006-2008.

Totuși, dacă aveau acces la orice informație, de ce folosesc contracte încheiate cu cel puțin 1 an înainte de data evaluării?

Pentru că dacă ar fi verificat cu bună-credință baza de date ar fi constatat faptul că a treia proprietate de lângă cea evaluată, aflată pe Șoseaua Olteniței la nr. 394 a fost vândută în luna martie 2008 la un prețul de 460 EURO/mp, iar altă proprietate din vecinătate (nr. 396 A) tot în anul 2008 la prețul de 373 EURO/mp. Dacă avem în vedere faptul că raportul de evaluare criticat de specialiștii DNA stabilește un preț de 414 EURO/mp, iar făptuitorii susțin că terenul ar fi valorat, de fapt, 177 EUR/mp devine evident de ce nu au fost utilizate date din anul 2008.

iii - În ceea ce privește comparabilele-contracte utilizate de făptuitori, pe lângă alte probleme de natură tehnică, asupra cărora nu insistăm, nu putem să nu învederăm faptul că în cazul comparabilei A, contractul a fost anulat în dosarul nr. 17602/3/2008 al Tribunalului București - Secția penală, dosarul penal având ca obiect comiterea infracțiunii de înșelăciune, ceea ce demonstrează că specialiștii nici măcar nu au verificat pe ce contracte își întemeiază susținerile.

În concluzie, făptuitorii 2 și 3 au realizat raportul de constatare incălcând regulile științei evaluării, precum și selectând și utilizând comparabilele de o manieră pur subiectivă și evitând identificarea unor date cu adevărat relevante pentru activitatea lor științifică din motivul că acele date le-ar fi zădărnicit planul de a pretinde că există un prejudiciu.

b. În ceea ce privește raportul de constatare privind cele 6 parcele de teren din sectorul 3:

i- ca și în prima situație, deși susțin că folosirea ofertelor nu ar corespunde Standardelor, pârâții 2 și 3 le utilizează în constatarea lor. Mai mult:

- pentru parcela 1 utilizează 3 contracte și 3 oferte, iar comparabila care dă valoarea pe care o invocă este comparabila-ofertă E;

- pentru parcela 2 - utilizează 2 contracte și 4 oferte, iar cea care dă valoarea este comparabila-ofertă C;

- pentru parcela 3 - utilizează 3 contracte și 3 oferte, iar cea care dă rezultatul final este comparabila-ofertă D;

- pentru parcela 4 - utilizează 2 contracte și 2 oferte, iar cea care dă valoarea finală este comparabila-ofertă D;

- pentru parcela 5 - utilizează 3 contracte și 1 ofertă, iar cea care dă valoarea finală este comparabila-contract C;

- pentru parcela 6 - utilizează aceleași 3 contracte și aceiași ofertă, evident valoarea fiind dată de comparabila-contract C.

Deci 4 parcele, cele mai valoroase, își au stabilite valorile pe baza unor comparabile - oferte.

Pentru a critica raportul de verificare a constatării lor, specialiștii Postelnicu ți Olteiu au depus la dosarul penal 100 de pagini cu oferte de vânzare, susținându-și, deci punctul de vedere cu niște comparabile despre care în constatare spun că nu pot fi utilizate (fiind vorba despre 100 de pagini de oferte, nu le vom propune deocamdată ca probe. În ipoteza în care, făptitorii 2 și 3 vor nega realitatea acestei afirmații, vom depune toate înscrisurile la dosar).

În concluzie, fie nu pot fi folosite oferte și atunci raportul de constatare nu corespunde Standardelor, fie ofertele pot fi folosite și atunci, în mod fals, pârâții 2 și 3 au susținut în constatarea lor că utilizarea ofertelor este interzisă.

Indiferent care dintre situații ar fi adevărată, vinovăția făptuitorilor este dincolo de orice dubiu.

ii- Pentru a evalua terenurile la nivelul anului 2008, pârâții utilizează tot terenuri din anul 2007 și utilizează aceeași corecție de 10% pentru a aduce prețurile comparabilelor la nivelul din iulie-august 2008, deși contractele folosite drept comparabile au fost încheiate în perioada februarie - decembrie 2007.

Același procent este aplicat pentru comparabila care dă valoarea loturilor 5 și 6 (este același contract) care are ca dată de referință luna ianuarie 2008.

Încă o dată se dovedește subiectivismul făptuitorilor și faptul că raportul lor nu este ghidat de regulile științei, ci de dorința de a inventa prejudicii, argumnetele prezentate mai sus păstrându-și valabilitatea.

iii- În ceea ce privește utilizarea propriu-zisă a comparabilelor, fără a fi verificate, fără a fi analizate - acestea au fost așezate în raportul de constatare numai pentru a încerca să creeze aparența unei concluzii științifice pentru o decizie deja luată, arătăm:

(x)- zona 1 - comparabila A este, de fapt, o cotă parte indiviză dintr-un drum de servitute comun. În realitate, comparabilele A și B reprezintă vânzarea unei vile și a terenului aferent plus a drumului de servitute (în cote părți), iar prețul calculat de specialiști este vădit eronat: cumpărătorul primește 17% din servitute, deci prețul pe mp se calculează prin împărțire prețului plătit de el la cota sa, nu la întreaga suprafață (oricum, o cotă parte dintr-un drum de servitute nu este comparabilă cu un teren liber de mii de mp!);

- Comparabila B cuprinde, de fapt și cota indiviză de la comparabila A, deci calculul este încă o dată greșit.

- Comparabila C vorbește de un preț de vânzare de 268.941 EURO, preț care nu este de găsit în contract.

(xx) - zona 3 - făptuitorii folosesc comparabile din județul Ilfov susținând că acestea se află în sectorul 3, București

Contractele, extrasele din baza de date a ANCPI și adresele prin care DNA solicită înscrisurile (acte pe care le anexăm) atestă faptul că făptuitorii 2 și 3 au cunoscut că atât comparabila B, cât și comparabila C se află în județul Ilfov și au atestat în fals în raportul de constatare că acestea se află în București, sectorul 3.

Având o astfel de motivație, poate nu ar fi lipsit de interes să se verifice în ce condiții de la Curtea de Apel București a dispărut volumul 5 de urmărie prenală, volum care cuprindea adresele din care rezultă faptul că DNA a cerut contractele în cauză de la OCPI Ilfov. De altfel, în acest volum se regăsea un contract care conținea un preț la același nivel cu cel stabilit ca valoare de piață de unul din evaluatori, pus la dispoziție specialiștilor, la solicitatea lor, pe care însă aceștia l-au ignorat cu desăvârșire.

Nu este lipsită de relevanță nici refacerea dosarului după dispariția sa, refacere care s-a făcut fără documentele care atestau corespondența cu OCPI Ilfov și prin depunerea unor documente care se aflau în volumul 6 de urmărire penală.

Abia la opoziția noastră și la depunerea opisului și copiilor obținute, la cerere, de la instanță, anterior dispariției volumului, instanța a dispus refacerea acestuia și cu documentele copiate de noi.

Mai mult, în ceea ce privește utilizarea comparabilelor, așa cum se poate observa lesne din contractul anexat, comparabila B privește o cotă indiviză de 95% din suprafața de 28.598,10 mp, nu 8205 mp cum susțin făptuitorii, se referă la un teren extravilan din comuna Cernica, iar prețul de vânzare este de 1.501.634 EURO, nu de 434.865 EURO - așa cum fals consemnează aceștia.

(xxx)- și pentru zonele 2, 4, 5 și 6, așa cum se poate vedea din raportul de verificare anexat, există mari neconformități, dar pentru a ușura soluționarea cauzei cu celeritate, înțelegem să nu insistăm asupra lor.

VĂTĂMAREA PRODUSĂ

Dacă se are în vedere gravitatea acuzațiilor formulate în temeiul unor rapoarte de constatare încheiate prin încălcarea legii, consecințele pe care stabilirea prejudiciului de maniera arătată le-au produs asupra vieților noastre private, libertății și carierelor noastre, natura informațiilor transmise și mesajul transmis altor organe ale statului și opiniei publice au fost de natură a ne crea un grav prejudiciu.

Gravitatea deosebită a încălcării drepturilor noastre rezultă și din faptul că afirmațiile sunt formulate de organe ale statului care dincolo de obligația de a nu ne vătăma drepturile fundamentale au și obligația de a-și exercita atribuțiile corect, imparțial și prin respectarea strictă a dispozițiilor legale, susținerile lor beneficiind din acest motiv de o prezumție de seriozitate și legalitate în ochii procurorilor, instanțelor și opiniei publice, fapt de natură a amplifica prejudiciile suferite de noi.

A „descoperi” prejudicii prin astfel de fapte ilicite pentru ca apoi alte organe ale statului să le folosească drept temei pentru invocarea unor suspiciuni de natură penală, reprezintă un pericol extrem de grav pentru statul de drept și pentru drepturile și libertățile fundamentale ale individului.

Având în vedere faptul că încă nu cunoaștem momentul la care răspunderea penală a făptuitorilor va fi angajată și prin urmare nu putem aprecia întinderea exactă a prejudiciului suferit, urmează a ne constitui parte civilă la finalizarea urmăririi penale în prezenta cauză.

PROBE

În vederea dovedirii celor susținute, la acest moment procedural, depunem următoarele mijloace de probă:

a) proba cu înscrisuri:

- cele 3 rapoarte de constatare ce fac obiectul litigiului;

- cele 3 rapoarte de expertiză tehnică judiciară de verificare a rapoartelor de constatare;

- cele 3 rapoarte de expertiză tehnică extrajudiară depuse în cursul judecării cauzei aflate pe rolul Curții de Apel București (dosar nr. 3203/2/2015);

- extras Încheiere din 27.04.2016 a Curții de Apel București;

- extras Încheiere procedura cameră preliminară Înalta Curte de Casație și Justiție;

- extras din Buletin documentar „Expertiza tehnică” nr. 46/martie 1998;

- extras din Buletin documentar „Expertiza tehnică” nr. 97/februarie 2006;

- Notă de constatare Cucoară Cătălin Ion;

- raport de evaluare Credit Europe Bank pt. Iuliu Maniu nr. 19 A;

- contract de leasing - str. Lujerului nr. 14 B;

- dovada calității de acționar al Casa Afacerilor SA a pârâtului Postelnicu;

- extrase M.Of. plus acte ANEVAR privind caliatea de evaluator a pârâtului Oltei;

- raport de evaluare realizat în anul 2007 de către evaluatorul Postelnicu;

- extras raport de constatare redactat în dosarul ANRP 1 (Alina Bica) de către făptuitorii 2 și 3;

- contract Șos. Olteniței nr. 394;

- contract Șos. Olteniței nr. 396 A;

- extras dos. 17.602/3/2008;

- contracte comparabile A, B, C - zona 1;

- contracte zona 3;

- adresele DNA către OCPI Ilfov.

b) proba cu înregistrări audio - un CD – de unde rezultă că specialistul Postelnicu Dorel recunoaște săvârșirea faptelor (depunem atașat și transcriptul discuției) .

Solicităm să fim citați, în vederea participării la efectuarea actelor de urmărire penală, potrivit art. 81 alin. (1) lit. g), respectiv art. 93 alin. (1) raportat la art. 92 alin. (1) Cod procedură penală.

Apreciem că, prin raportare la importanța cauzei determinate de calitatea făptuitorilor și gravitatea consecințelor faptelor lor, se impune menținerea spre instrumentare de către acest parchet, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri.

Cu stimă,

Pagina 2 din 2Stirile zilei

Alte articole din categoria: Politica

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI

Articole salvate