Evenimentul Zilei > Actualitate > Dosarul lui Cr?ciun. Mo? Cr?ciun!
Dosarul lui Cr?ciun. Mo? Cr?ciun!

Dosarul lui Cr?ciun. Mo? Cr?ciun!

În mod constant Cre?tinismul a fost ?inta atacurilor. Atacuri din zona Islamului ?i a Budismului. Cu arma în mân?, r?zboaie în toat? regula, atentate, asasinate, lovituri economice, informatice - dar au fost ?i sunt ?i altfel de atacuri, mai subtile, mai inteligente, campanii de pres?, de imagine, de subminare, de compromitere, de convertire a femeilor, de suprascriere a unor s?rb?tori ?i obiceiuri.

Serviciile secrete britanice MI-5 ?i MI-6 sunt în posesia unor dovezi incontestabile c? anumi?i turci, iranieni, arabi ?i indieni au investit sume uria?e în promovarea ?i imaginea lui Mo? Cr?ciun. Este vorba de sute de milioane de lire sterline, e?alonate de la sfâr?itul secolului XIX ?i pân? în ziua de azi. De ce oare? Simplu, pentru suprapunerea lui Mo? Cr?ciun peste S?rb?toarea Na?terii Domnului. Ast?zi dac? întrebi zece copiii ce este la 25 decembrie, zece din zece r?spund "Vine Mo? Cr?ciun!"

O religie moare, se sufoc?, dac? i se calchiaz? s?rb?torile ?i se redenumesc eroii, zeii, sfin?ii s?rb?tori?i. A?a a procedat Cre?tinimul cu religia veche european?. Chiar s?rb?toarea de care vorbim, a Na?terii Domnului a fost mutat? de la 11 septembrie (parc? v? spune ceva data aceasta) pe 25 decembrie pentru a se suprapune peste Sol Invictus. Soarele Înving?tor era cea mai mare s?rb?toare a vechii mitologii europene ?i era ?inut? timp de cinci zile dup? solsti?iul de iarn?, 22 decembrie.

Islami?tii ?i budi?tii de care vorbim nu au f?cut decât s? adopte o re?et? verificat?, în timp. Dac? Na?terea Domnului a fost mutat? peste Sol Invictus, ei l-au adus pe Mo? Cr?ciun peste Prunc.

Primul incident cu Santa Claus

Raportul comun al celor dou? servicii secrete art? c? "primul incident cu Santa Claus" a avut loc la sfâr?itul secolului XVIII. Un secretar de stat de la Foreign Office a solicitat explica?ii de la secretarul Ambasadei Înaltei Por?i la Londra pentru cheltuielile imense f?cute de Ambasadorul turc cu felicit?ri, ilustrate, pove?ti, c?rticele ?i juc?rii cu ?i despre Mo? Cr?ciun (Santa Claus). Turcul a declarat c? Excelen?a sa, Ambasadorul, a avut o copil?rie trist? ?i singuratic? ?i c? folose?te orice prilej ca s? adauge bucurie în inimile copiilor. Englezul noteaz? în raportul s?u c? a g?sit explica?ia satisf?c?toare ?i c? a urat Excelen?ei sale succes în activitatea sa filantropic?. Nu prea de?tept, b?iatul acela, deloc… Unde e?ti tu Bond, James Bond, ca s? rezolvi mereu ?i mereu problemele Marii Britanii?
Pe rând intr? în scen? un indian, Chandra, un sheic arab, Amir Ali Hassan ibn Al-Sabbagh ?i un medic iranian Saad Hussein Farhad. To?i aveau aceea?i pasiune, aceea?i obsesie: investeau sume urai?e în promovarea lui Mo? Cr?ciun.

Se poate obiecta c? oricine este liber s? fac? ce vrea cu banii lui ?i c? unii oameni au pasiuni mult, mult mai ciudate decât s? investeasc? în Mo? Cr?ciun. În anexele "Santa Claus Files" care au nu mai pu?in de 12.000 de pagini, sunt extrase de cont care arat? f?r? putin?? de t?gad? originea sumelor investite în Mo? Cr?ciun. Oragniza?ii ?i/sau persoane extremiste islamiste ?i budiste. S? ?ti?i c? "secretul bancar" nu exist? ?i c? serviciile secrete au pârghii destule pentru a face bancherii cooperan?i. ?i apoi este vorba de sute de milioane de lire sterline. Nimeni nu este chiar a?a de nebun s? arunce cu atât de mul?i bani în sacul lui Mo? Cr?ciun, sigur, dac? nu are un scop foarte bine precizat, pe termen lung.

Mo? Cr?ciun este b?trânul ?i bunul Mo? Nicolae

Mo? Cr?ciun a fost de la început un personaj dubios. N?scut printr-o confuzie. Mo? Cr?ciun este de fapt b?trânul ?i bunul Mo? Nicolae. Adus de olandezi în Lumea Nou?, îi spuneau Sint Nikolaas sau mai pe scurt Sinter Klaas. S? ne amintim din istorie c? ora?ul New York s-a numit mai întâi New Amsterdam ?i era colonie olandez?. Apoi devine colonie britanic?. Englezii îl adopt? pe Sinter Klaas care devine Santa Claus. A?a cum se întâmpl? de obicei la aglutinarea mai multor culturi, s?rb?torile se dubleaz?. ?i noi s?rb?torim Ziua Îndrgosti?ilor ?i Noaptea Strigoilor de dou? ori. A?a c? Santa Claus s-a instalat în noaptea de Cr?ciun cu obiceiurile lui de ho? de apartament. De ce în noaptea de Cr?ciun ?i nu pe 6 decembrie ca toat? lumea, întreba?i-l pe indianul Chandra, el este de vin?. Înf??i?area lui Mo? Cr?ciun cu pufoaica ro?ie este dup? o ilustrat? vienez? de secol XVIII. Desenatorul a luat ca model un vizitiu rus, tot timpul beat, care iarna, pe z?pad? ducea copiii ?i domni?oarele cu sania strigând din toat? vodca b?ut?: Ho, ho, ho, ca s? atrag? aten?ia viitorilor clien?i.

Sinistrul indian, adorator al lui Kali, a vrut s? fac? o apropiere între Mo? Cr?ciun ?i Odin, zeul nordicilor, din antichitate. Nu i-a mers, nu a ?inut… Dar, el este, totu?i, autorul mitologiei lui Mo? Cr?ciun cu ora?ul de la Cercul Polar, cu elfii, fabrica de juc?rii, sania tras? de reni etc etc.

Cum a devenit Mo? Geril?

În regimurile dictatoriale Mo? Cr?ciun s-a descurcat bine, ca orice impostor. Un ofi?er SS juca rolul lui în al Treilea Reich. La bol?evici lucrurile au fost mai nuan?ate. Un personaj evident p?gân a fost adoptat imediat de comuni?tii atei. I-au schimbat doar numele în Mo? Geril?. Mo? Geril? era colaborator al Securit??ii. Multe tragedii s-au declan?at pentru c? un b?ie?el a declarat Mo?ului, personalizat de un "tovar?? de n?dejdie" la serbare de Pom de Iarn?: "Mo? Geril? anul viitor nu te mai v?d pentru c? tata a zis c? plecam din ?ar?" iar o feti?? cu fundi?e a spus: "Mul?umesc pentru cadou, dar s? ?tii, Mo?ule, c? am primit ?i de la prietena mamei din str?in?tate".

Apoi societatea de consum, marile firme l-au preluat pe Mo? Cr?ciun ?i l-au f?cut agent de vânz?ri. Era prea popular ca s? fie ignorat. Marile firme continu? opera extremi?tilor islami?ti ?i budi?ti care se bucur? c? numai trebuie s? investeasc?. R?ul a fost f?cut, impostura nu mai poate fi oprit?.

Oare? David Ogilvy spunea: "Da?i-mi suficien?i bani ?i conving lumea c? P?mântul este plat!" Caut un investitor, sau mai mul?i, cu mul?i bani! Pentru c? demersul meu nu este unul distrug?tor, ci unul justi?iar. Dac? vreau capul lui Mo? Cr?ciun este ca s? repun în drepturi pe cei trei Crai de la R?s?rit, nobili, cura?i, adoratorii Pruncului, cei ce au adus primii cadouri Pruncului, aur, smirn? ?i t?mâie, pomeni?i în Evanghelie, reali, pentru c? sunt nu mai pu?in de unsprezece surse diverse documentare care îi pomenesc, dogmatici ?i recunoscu?i ca atare.

?i mai presus de toate, vin cu o ofert? care nu poate fi refuzat?: DE TREI ORI MAI MULTE CADOURI!

Sheicul Amir Ali Hassan ibn Al-Sabbagh avea sânge regal ?i era nem?surat de bogat. I se spune “El Manssour", Frumosul. Înalt, suplu dar în acela?i timp mu?chiulos, cu p?rul des, castaniu, ?i cu fa?a neobi?nuit de alb? pentru un arab, era personificarea frumuse?ii masculine. Ochii lui erau de o culoare ciudat?, galben-aurie ?i când se infuria, ceea ce se întâmpla adesea, Amir fiind o fire pasional?, ochii lui str?luceau într-o frumoas? culoare verzuie.

Sheicul a fost un mare patriot ?i un lupt?tor pentru independen??. Trebuie s? în?elegem c? “??rile" create de cancelariile metropolelor coloniale erau ?i sunt adesea artificiale. Amir lupta pentru Uma, na?iunea Islamului, totalitatea celor care credeau în Allah ?i în Profetul s?u Mahommed, sl?vit fie-I Numele! La sfâr?itul secolului XIX când se întâmpl? povestea noastr?, sheikul avea vreo treizeci de ani ?i era disperat. Vedea cum Europa ?i în primul rând Marea Britanie ?i Germania, dar ?i Fran?a ?i Rusia devin tot mai puternice, tot mai bine înarmate. Nimeni ?i nimic din lume nu le putea sta în fa??.

Sheicul a scris iubitei sale surori, Monir, ?aisprezece scrisori, care se afl? acum în posesia serviciilor secrete britanice. Sunt scrise, paradoxal, în farsi pahlavi, o elegant? form? a limbii persane. Poate unde Monir care î?i spunea Shirin (Cea Dulce) studia artele ?i literatura la una dintre cele mai vechi ?i celebre ?coli superioare, Universitatea Quajar din Shiraz.

Amir se afla la Londra ?i ajunsese în saloanele înaltei societ??i printr-o metod? irezistibil?: f?cea cadou doamnelor câte o pereche din preafrumoasele ?i pufoasele pisici persane, aduse cu mari sacrificii tocmai de la Tabriz, pisicu?e atât de rare ?i pre?ioase în Europa. Banii ?i frumuse?ea lui îi deschideau orice club, orice salon. A?a afl? toate informa?iile de care are nevoie. Primele scrisori c?tre surioara lui sunt pline de pesimim “Drag? surioar? “gurbe cucik" – pisicu?? mic? – sunt tare îngrijorat, englezii sunt mai tari, cre?tinii europeni sunt mult mai puternici decât imi imaginam. Nu este vorba doar de tunuri, armate, cor?bii sau regimente. Credin?a! Credin?a lor în Iisus este puternic? ?i de nezdruncinat. Asta îi face de neînvins."
CITI?I ?I:

  • ADEV?RUL DUREROS. MO? CR?CIUN i-a T?IAT mâinile SO?IEI sale. VEZI motivul
  • O problem? REAL?. Adev?rul despre unde locuie?te MO? CR?CIUN
  • Sl?bu?, timid, CELEBRU ?i cu bani. Adev?rul despre RENUL RUDOLPH
  • COLINDE DE CRACIUN. Topul colindelor pe care e bine s? le evita?i
  • Istoria felicitãrii de Crãciun
Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.