Dezastru în educație. Raportul de monitorizare pe 2019. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

 

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 2 octombrie 1608 a fost apariţia primului telescop, invenţia olandezului de origine germană Hans Lippershey.

Luneta, un refractor cu două lentile fixe, mărea de trei ori. Dar să fim bine înţeleşi, un telescop bun are un diametru mare, factorul de multiplicare este mai puţin important. Cu cât intră mai multă lumină în dispozitivul optic cu atât se pot face observaţii mai precise.

Invenţia olandezului este preluată de statul olandez, din raţiuni militare evidente şi este răspândită pe tot globul prin rapoarte diplomatice. În noiembrie 1608 ajunge în Italia la Paolo Sarpi şi de aici la Galileo Galilei. Vă mai aduceți aminte, cel cu „e pur si muove!”

De fapt, oamenii care se ocupau cu cercetarea stelelor, astrologii, ştiau încă din secolul I, înainte de Hristos, că Pământul este rotund şi că se învârteşte în jurul Soarelui. Dar acest lucru a rămas mult timp secretul unui număr foarte mic de oameni. Ce rost avea să contrazici ştiinţa oficială şi să te pui rău cu religia?

Cum şi acum, în prezent sunt cunoştiinţe secrete ţinute astfel din cam aceleaşi motive!

Dar, starea educației în România nu mai este un secret pentru nimeni. Iată:

Monitorul Educației și Formării, 2019: Raportul pentru România

Comisia Europeană a publicat, săptămâna trecută, Monitorul educaţiei şi formării pe 2019, care analizează modul în care evoluează educaţia şi formarea în UE şi în statele sale membre. Monitorul pe 2019 indică progrese suplimentare în direcţia atingerii unor ţinte importante ale UE în materie de educaţie şi formare, subliniind, în acelaşi timp, necesitatea de a se acorda un sprijin mai puternic pentru cadrele didactice şi de a se spori atractivitatea profesiei de dascăl. În ceea ce privește o parte din indicatorii cheie, părăsirea timpurii a școlii (18-24 ani) indică un procentaj de 16.4% pentru tinerii români, comparativ cu o medie UE de 10.6%, iar ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 ani) este 24.6% pentru România, media la nivel european fiind 40.7%.

Aspectele principale pentru România:

  • Au fost prezentate idei concrete pentru o reformă majoră a sistemului de educație și formare. Este necesar să se ia măsuri clare pentru punerea în aplicare a reformei respective.
  • Cheltuielile publice pentru educație sunt scăzute în comparație cu cele de la nivelul UE, în timp ce nevoile de investiții ale sectorului sunt ridicate. S-ar putea ca orice reformă majoră să necesite finanțare suplimentară în vederea consolidării mecanismelor de asigurare a echității și a eficienței.
  • Îmbunătățirea sprijinului acordat cadrelor didactice – în special prin reproiectarea formării inițiale a cadrelor didactice și prin consolidarea dezvoltării profesionale continue – poate contribui la ameliorarea calității și a echității.
  • S-au depus eforturi pentru a extinde învățământul dual. Participarea la programele de învățare pentru adulți rămâne scăzută, în pofida nevoii ridicate de perfecționare și de recalificare.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, a declarat: „Trebuie să investim în educaţie dacă vrem să construim o Europă rezilientă, echitabilă, a coeziunii. Mai întâi de toate, aceasta înseamnă să investim în cadrele didactice: să le punem la dispoziţie instrumentele de care au nevoie si să le acordăm recunoaşterea pe care o merită. Succesul oricărei reforme în domeniul educaţiei depinde de cadrele didactice – iată de ce este esenţial să răspundem mai bine necesităţilor lor pentru a construi un adevărat spaţiu european al educaţiei până în 2025. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună cu statele membre în ultimii ani, însă ne aşteaptă şi mai multe de făcut. Rolul Monitorului educaţiei şi formării este esenţial în stimularea reformelor viitoare ale sistemelor noastre de educaţie, ajutându-ne să ne asigurăm că toţi îşi pot valorifica la maximum atuurile.”

Comisia sprijină statele membre în procesul lor de a-şi îmbunătăţi sistemele de educaţie prin acţiuni de cooperare în materie de politici, prin evaluare comparativă şi prin programe de finanţare precum programul Erasmus+. Monitorul, care este publicaţia anuală a UE cu cea mai mare însemnătate în materie de educaţie, este o parte integrantă a acestei susţineri. Propunând o gamă amplă de politici şi stimulând dialogul, publicaţia ajută statele membre să îşi compare sistemele de educaţie şi să şi le îmbunătăţească.

Ediţia de anul acesta a monitorului, cea de a opta, vizează cadrele didactice. Aceasta include şi analizează constatările unei ample anchete axate pe cadrele didactice şi realizate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Această anchetă internaţională, cea mai recentă referitoare la cadrele didactice şi la învăţare, a evidenţiat nevoia de formare a cadrelor didactice pentru ca acestea să facă faţă mai bine unor aspecte presante precum utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi tipuri speciale de predare, de exemplu predarea adresată elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi cea din clase multiculturale. În vederea soluţionării acestor aspecte, monitorul recomandă asigurarea unui număr adecvat de cadre didactice în sistem, pentru toate materiile, atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale.

Totodată, monitorul subliniază că sunt necesare eforturi de politică mai mari pentru ca în sistemul de învăţământ să fie atrase cele mai bune cadre didactice, asigurându-se în acelaşi timp că acestea beneficiază de formarea corespunzătoare şi sunt motivate să continue practicarea acestei profesii.

Atunci când vine vorba despre investiţii în educaţie, cele mai recente date din monitor arată că cheltuielile publice cu educaţia în UE s-au menţinut în general la un nivel stabil în UE, iar statele membre continuă să investească mai puţin în educaţie decât investeau înainte de criza economică din 2007-2008.

Cea mai recentă ediţie a monitorului arată că statele membre aproape şi-au atins ţinta în ceea ce priveşte reducerea părăsirii timpurii a şcolii. Cu toate acestea, deşi proporţia de elevi în situaţia de abandon şcolar a scăzut de la 14.2 % în 2009 la 10.6 % în 2018, ritmul progresului s-a încetinit începând cu 2016. Procentul de tineri deţinători ai unei diplome de învăţământ terţiar a crescut de la 32.3 % în 2009 la 40.7 % în 2018. Monitorul indică de asemenea că ratele mai ridicate de absolvire corespund unor rate mai mari de ocupare a forţei de muncă în rândul absolvenţilor recenţi şi unei participări mai intense la procesul de învăţare în rândul adulţilor.

Proporţia copiilor care participă la sistemele de educaţie timpurie a crescut de la 90.8 % în 2009 la 95.4 % în 2017. Deşi participarea la sistemele de educaţie a crescut în Europa, în continuare unul din cinci elevi în vârstă de 15 ani nu poate efectua sarcini simple în domeniul cititului, matematicii şi ştiinţei, în timp ce prea mulţi copii rămân expuşi riscului de sărăcie educaţională.

Ediţia din acest an a Monitorului educaţiei şi formării marchează zece ani de la începerea cadrului de cooperare al UE  Educaţie şi formare 2020, convenit de toate statele membre în anul 2009. Aceasta măsoară progresele înregistrate în fiecare stat membru în ceea ce priveşte atingerea ţintelor cadrului Educaţie şi formare 2020 şi oferă informaţii despre tratarea aspectelor legate de educaţie în cadrul procesului anual Semestrul european. În plus, monitorul ajută la identificarea domeniilor din sectoarele educaţiei, formării şi competenţelor pe care UE ar trebui să le finanţeze din viitorul buget pe termen lung al UE.

Monitorul analizează principalele provocări cu care se confruntă sistemele de educaţie europene şi prezintă politicile care pot îmbunătăţi capacitatea lor de reacţie faţă de nevoile societale şi ale pieţei forţei de muncă. Raportul cuprinde o comparaţie între ţări, 28 de rapoarte de ţară aprofundate, precum şi o pagină web specială care conţine date şi informaţii suplimentare.

Educaţia ocupă un loc important pe agenda politică a UE. Prin colaborare cu statele membre, Comisia a pus bazele unui spaţiu european al educaţiei, care are ca scop consolidarea învăţării, a cooperării şi a excelenţei. În acelaşi timp, o serie de programe ale UE, şi anume programul Erasmus+, fondurile structurale şi de investiţii europene, inclusiv iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, precum şi Orizont 2020 şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie contribuie la stimularea investiţiilor şi la sprijinirea obiectivelor prioritare de politică din domeniul educaţiei. Pentru a susţine ambiţiile tot mai mari în acest domeniu, Comisia a propus creşterea semnificativă a finanţării, din viitorul buget pe termen lung al UE (2021-2027), pentru tineri şi domeniul învăţării.

Dezastrul sistemului de educație și învățământ din România poate fi condensat în propoziția următoare: O profesoară și un economist s-au dus în Marea Britanie la cules de mere! Sunt cunoscuți de ai mei din regiune. Altfel, au o mică seră și cumpăr de la ei produse absolut naturale, fără azotați sau alte prostii, doar gunoi de grajd. Zacusca lor este cea mai bună din Balcani. Au plecat în august și o să se întoarcă în curând. Vin cu vreo trei mii de lire sterline, pentru Crăciun. Nu au locuri de muncă stabile, trăiesc de expediente. Ca alți mulți tineri, avortați de stat și ignorați de sistem. Alte familii cu copiii de intrat la liceu, cu oarecare stare, s-au dus la dracu’ cu cărți, Doamne iartă-mă, în Australia, ca să le dea copiilor o șansă să studieze cu profesori cum trebuie, într-un mediu corect și neinfectat. Alții s-au dus mai aproape, în Țările Baltice. Se evită din ce în ce mai mult Occidentul, noul Sodoma și Gomora.

Este evidentă premeditarea. Statul român alungă forța de muncă calificată, să muncească pentru străini. Atunci, ce rost mai are să înveți, să ai o diplomă? Bună întrebare!

Experimente și reforme ale educației și învățământului s-au făcut mereu în România. Sunt martor. S-a mixtat, s-a demixtat, s-au făcut clase speciale, școli profesionale, se schimba programa mereu, dar am mai prins profesori vechi, de excepție, profesori gradul I, emeriți, pe care schimbările îi lăsau rece. Eu predau ceea ce știau că o să le folosescă elevilor lor!

Sunt multe de spus, amintirile năvălesc cu putere și precizie, o să vă povestesc, nu o să uit, pentru că am încă speranța că mâine este o altă zi!

 

☼     ♂     ♀

 

BERBEC   Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie sau poate nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare”. O zi de miercuri favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă.  Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de toamnă.

TAUR   Eşti nemulţumit de lentoarea cu care ţi se rezolvă problemele şi de lipsa de soluţii pe termen lung. Totuşi, soluţia îţi e la îndemână, trebuie doar să iei… taurul de coarne, să insişti! O veste bună, poate din presă, poate la mobil. Nu exagera cu analiză gen Fecioară, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. prima intuiţie, prima impresie. Aşa au căzut ele! Deseori învingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa intre în amănunte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul nu este favorabil. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o „provocare”. Vai, ce nu-mi place cuvântul ăsta, „provocare”!  Lasă pe mâine. Sau pe „altă data”!

GEMENI   Ai încheiat o alianţă doar ca să te afli în treabă. Dar atenţie, persoana în cauză nu este sinceră. Dar, ştiai! Peste puţin timp te va ataca din nou, exact unde ştie că te doare mai tare. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

RAC    Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Iar auspiciile sunt favorabile, trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, strategic. Binele la bine trage! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune!

LEU   Ţi-ai promis o răsplată dacă reuşeşti să-ţi convingi şeful că ai dreptate. Ce să zic, astăzi nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi  rezultatele vor fi peste aşteptări! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Uneori leii se prind cu capcane primitive. Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă.

FECIOARĂ  Crezi că ai găsit înţelegere faţă de comoditatea ta momentană. Şi aşa e, azi ţi se dă voie să zburzi, să cheltuieşti pentru fleacuri şi să te răsfeţi, la stilist sau la  cinematograf. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

BALANŢĂ  Nemulţumirea ta faţă de vecini, sau colegi, este justificată. Dar este şi vina ta, ai vorbit prea mult, ai dat din casă şi ai devenit vulnerabil la bârfe. Recomandare: ia distanţă, cât mai repede! În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Configuraţia astrologică îţi indică o energie în creştere, în a doua parte a zilei. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi spiritul armoniei care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes.

SCORPION   Ai jucat bine până acum, dar nu vezi încă roadele şi asta te enervează. Astăzi poţi să apeşi  butoanele necesare ca să dai satisfacţie celor care încă mai au îndoieli în ceea ce te priveşte. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza vremii mizerabile, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor.

SĂGETĂTOR    Grija pentru un membru al familiei te chinuie şi astăzi. Nu ai motive întemeiate însă, lucrurile se vor rezolva ca prin minune. O veste din străinătate este cheia tuturor problemelor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă, nu risca, ai răbdare!

CAPRICORN  Astăzi mergi la cumpărături fără prea mulţi bani, dar ai norocul să găseşti ce îţi trebuie. Te gândeşti la cineva de departe, care însă, nu se gândeşte la tine. Aşa că, mai bine, uită-l! Configuratia astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba.

VĂRSĂTOR     Dacă ar fi după tine, ai lua o pauză mai lungă. Vremea ploioasă şi veştile rele te fac să simţi nevoia de somn şi de împăcare cu tine însuţi. Acordă-ţi o şansă şi evaluează evenimentele. Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Vărsătorii nu sunt actori foarte buni, adică nu pot face roluri de compoziţie, ţine minte acest lucru!

PEŞTI   Pari zdrobit de timp şi obosit de ce ţi se cere să faci. Vrei calm, muzică plăcută şi un pahar de vin bun. Ei bine, ai răbdare! Trebuie să te încordezi încă o dată şi să rezolvi totul rapid! Cam de multă vreme nu comunici, nu vorbeşti şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii tăi prieteni. Spune ce ai de spus, nu mai ţine pe inimă, poate ai surpriza şi vei fi bine primit! Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

 

 

 

 

 

 

 

 

Te-ar putea interesa și: