Evenimentul Zilei > Economie > Deficit bugetar de 2,41% din PIB anul trecut. Ce taxe au adus mai mulţi bani la buget
Deficit bugetar de 2,41% din PIB anul trecut. Ce taxe au adus mai mulţi bani la buget

Deficit bugetar de 2,41% din PIB anul trecut. Ce taxe au adus mai mulţi bani la buget

Execuţia bugetului general consolidat pe 2016 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% din PIB, în creştere cu aproape un punct procentual faţă de soldul negativ de 1,47% din PIB înregistrat în 2015.

Conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, veniturile bugetului general consolidat, în suma de 223,7 miliarde de lei, reprezentând 29,5% din PIB, au fost cu 4,3% mai mici în termeni nominali faţă de anul precedent, transmite Agerpres

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre şi postaderare) au fost în sumă de 216,9 miliarde lei (28,6% din PIB), cu 0,3% mai mari faţă de anul precedent. 

S-au înregistrat creşteri faţă de 2015 la încasările din impozitul pe profit (+11,7%), contribuţii de asigurări sociale (+6,3%), impozit pe salarii şi venit (+4,2%), precum şi accize (+3,6%). 

În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere faţă de anul 2015 cu 9,6%, în condiţiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât şi de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015. 

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 13,9%, la impozite şi taxe pe proprietate cu 6,1% şi la taxa pe utilizarea bunurilor cu 1,1%. 

"Sumele rambursate de UE în contul plăţilor efectuate au înregistrat o scădere de 60,7% faţă de anul precedent, cu menţiunea că în bugetul general consolidat sunt înregistrate numai sumele rambursate aferente proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, nefiind incluse şi cele destinate sectorului privat, gradul de realizare al programului fiind de 49,8%", se menţionează în raport. 

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 242 miliarde de lei, s-au redus în termeni nominali cu 0,6% faţă de anul precedent şi cu 2,3 puncte procentuale ca pondere în PIB. 

Cheltuielile de personal au crescut cu 9,5% faţă de anul trecut, fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 şi de majorarea salariului minim brut pe ţară. Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituţiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar şi pentru personalul din sistemul public de asistenţă socială, de 5% din luna septembrie 2015 şi de 15% din luna decembrie 2015 pentru personalul din învăţământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială. Majorarea salariului minim brut pe ţară a fost de 75 de lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei şi cu 200 de lei începând cu 1 mai 
2016, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei. 

De asemenea, începând cu luna august 2016, se aplică prevederile OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 1,2% faţă de anul precedent, înregistrându-se majorări semnificative în cazul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu 9,8%. 

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 7,7%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 şi de dublarea alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015 precum şi alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016. Toate acestea au condus la suplimentari ale cheltuielilor cu asistenţa socială, avute în vedere la prima rectificare bugetară. Alţi factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi. 

Dobânzile şi subvenţiile au înregistrat de asemenea majorări faţă de realizările anului precedent cu 4,5% respectiv 5,3% din PIB. 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB. 

Arieratele înregistrate de către principalele bugete componente ale bugetului general consolidat la finele anului 2016 au fost în sumă de 201,83 milioane lei (0,027% din PIB). 

"Această evoluţie este datorată în mare parte creşterii arieratelor de unităţile administrativ teritoriale unde arieratele au crescut cu 105 milioane lei", se precizează în raport. 

La începutul acestui an, Comisia Europeană a estimat că în 2016 deficitul bugetar în termeni ESA ar urma să crească până la 3% din PIB, limita prevăzută în Tratatul de la Maastricht. Bugetul de stat pentru anul trecut a fost construit pe un deficit de 2,95% din PIB.

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: