Atribuțiile referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor din domeniul minier au fost stabilite în mod neunitar și insuficient de clar pentru cele trei direcții din cadrul Agenției, respectiv DGGECRRMIE1, DGISTAMOP2și DGGECRRP3, ceea ce generează disfuncții cu reflexie în funcționarea activității de supraveghere și control a operațiunilor petroliere/miniere.

Referitor la atribuția ANRM prevăzută la art. 2 lit. n) din HG nr. 1419/2009, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat neactualizarea Cadastrului minier, Cărții miniereși Cărții petroliere. Astfel, evidența resurselor mineralea rămas la nivelul anului 2011 și ultima mișcare a resurselor/rezervelor de petrol a fost efectuată la data de 31.12.2018.

Această situație de fapt poate genera incertitudine la momentul încheierii licențelor/acordurilor petroliere cu privire la situația reală a perimetrelor concesionate, și,implicit, apariția de litigii ulterior încheierii acestor contracte.

În cazul unor decizii manageriale de la nivelul ANRM, s-au evidențiat o serie de deficiențe și o evidentă incoerență la nivelul actelor decizionale ale Agenției, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare și, pe cale de consecință, la nivelul desfășurării activității ANRM în ansamblul ei, sens în care CCPM va transmite către Agenția Națională de Integritate constatările incidente sferei de competență ale acestei instituții.

PAGINA ANTERIOARA CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE