Din raportul publicat, reiese că numai 71 de copii din 27 de centre de îngrijire specială urmează o formă de învăţământ destinată lor.

În Bulgaria, aproximativ 3.000 de copii sunt daţi în grija statului, iar, conform statisticilor oficiale, numai 6% merg la şcoală.

Comisia Europeană pentru Drepturile Omului consideră că acesta este o formă de discriminare care nu se limitează numai la copiii cu handicap mental, ci şi la cei cu dizabilităţi fizice.