Rolul laboratoarelor de analiză în calitatea apei

22 Nov 2021
Rolul laboratoarelor de analiză în calitatea apei

Atunci când este vorba despre calitatea apei, nu este vorba numai despre apa potabilă de la robinet sau despre apa sanitară cu care facem duș, spălăm vase și o utilizăm în diverse scopuri gospodărești, ci și despre celelalte aspecte care se referă la studiul și controlul apei. Iată mai jos câteva dintre aspectele importante referitoare la acest subiect.

La ce se referă calitatea apei?

Studiul calității apei răspunde unor nevoi multiple, pe lângă analiza apa potabila. Poate fi vorba despre controlul apei de proces și controlul apelor uzate industriale și agricole, despre calitatea apei râurilor, lacurilor, oceanelor, iazurilor sau a apelor subterane, precum și calitatea apei din bazinele supraterane, despre poluanții din apele uzate pentru a studia răspândirea epidemiilor. În ceea ce privește controlul apei de proces și al apelor uzate industriale și agricole, aceasta presupune măsurarea poluanților pentru a verifica dacă evacuările companiei se încadrează în standardele acceptate și pentru a evita diferite forme de poluare sau eutrofizare, respectiv pentru a optimiza procesele de epurare.

De asemenea, analiza calității apei poate servi și unor nevoi specifice care necesită o creștere a calității apei. De exemplu, spitalele necesită apa de o calitate specifică, pentru că unii pacienți au o vulnerabilitate crescută la Legionella.

Ce rol au laboratoarele de analiză?

Laboratoarele care analizează calitatea apei reprezintă una dintre verigile esențiale în atingerea obiectivelor de calitate a apei, oricât de variate ar fi aceste obiective. Pe baza unei simple probe de apă, un laborator care se ocupă de analiza apei poate efectua numeroase procese de analiza în urma cărora își poate informa clienții despre parametri identificați. Parametrii apei analizate se referă de regulă la caracteristicile fizico-chimice și biologice ale apei.

Care sunt proprietățile chimice ale apei?

Pe lângă moleculele conținute în mod normal de apă, sunt urmărite și diferite substanțe și compuși chimici care se pot regăsi în structura apei, ceea ce duce la catalogarea apei drept una corespunzătoare sau una infestată cu diverse substanțe nocive. Astfel, într-o analiză a proprietăților chimice ale apei se urmăresc pH-ul, aciditatea, reziduurile de clor, sulfații, nitrații, fierul sau manganul, radioactivitatea, substanțe toxice diverse etc.

De ce este important controlul calității apei?

Cum am menționat în randurile anterioare, un control riguros al calității apei realizat într-un laborator analize deseuri autorizat indică anumiți parametrii. Mostrele prelevate pot fi în limite normale, fapt ce indică că sursa este nepoluată și apa poate fi utilizată în siguranță sau poate indica prezența unor agenți poluanți. Rezultatele analizelor de calitate a apei vor arăta natura poluării și astfel se pot lua măsuri riguroase în vederea stopării fenomenului.