MUNICIPIUL ONESTI – ANUNȚ PRIVIND CONCURS DE RECRUTARE FUNCȚIONARI PUBLICI

24 Jun 2019

ANUNȚ PRIVIND CONCURS DE RECRUTARE FUNCȚIONARI PUBLICI. Primăria Municipiului Oneşti, judeţul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant aferent funcţiei publice de conducere – Șef birou la Birou tehnic-investiții – Direcţia dezvoltare locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oneşti; Probele stabilite pentru concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Oneşti, str.Oituz nr.17, după cum urmează: Proba scrisă: 24 iulie 2019, ora 10:00; Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condiţii generale de participare sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; Condiţiile specifice de participare pentru funcţia publică de conducere – șef birou la Birou tehnic investiții sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv : Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe inginerești cu domeniul de licență: inginerie civilă cu specializarea – construcții civile , industriale și agricole ; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minimum 5 ani. Cunoştinţe operare/programare pe calculator – nivel mediu Dosarul de concurs va conține elementele prevăzute de art. 49 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare și dezvoltare carierei funcționarilor publici; Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti, respectiv, în perioada 24 iunie 2019 – 15 iulie 2019, ora 16:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HGR 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei – Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul – et.5, cam.503, nr. telefon 0234/324243/216, persoane de contact: consilier Dochiţescu Manuela/consilier Cozma Anița, [email protected] sau pe site-ul instituţiei www.onesti.ro.