MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

02 Nov 2018

 “Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 05.12.2018, ora 10.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de de consilier clasa I grad profesional superior (8 posturi), expert clasa I grad profesional superior (3 posturi), expert clasa I grad profesional principal (3 posturi), inspector clasa I grad profesional principal (1 post), consilier clasa I grad profesional asistent (1 post), expert clasa I grad profesional asistent (6 posturi)  la Centrul național pentru informații financiare.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiții generale – cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice:

 

1. Serviciul de dezvoltare aplicatii buget

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare: SQL, PL/SQL, sisteme de gestiune de baze de date relaţionale/ Instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi – nivel, elaborare documentaţie proiecte informatice, management proiect informatic – cunostinte nivel avansat necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

2. Serviciul de administrare si dezvoltare aplicatii pentru gestiunea fondurilor structurale: 1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limbaje de programare: SQL, PL/SQL, sisteme de gestiune de baze de date relaţionale/ Instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi – nivel, elaborare documentaţie proiecte informatice, management proiect informatic – cunostinte nivel avansat necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

3.Serviciul strategie IT, coordonare metodologica si cooperare interinstitutionala

1 post expert clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale: matematică și știinţe ale naturii, ştiinţe ingineresti, știinţe sociale cu ramura de știinţe: știinţe economice;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limbaje de programare, instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi – nivel de baza, elaborare documentaţie proiecte informatice, management de proiect informatic – cunoştinţe nivel avansat necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

4. Serviciul managementul proiectelor

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematică și știinţe ale naturii,
  • ştiinte ingineresti,
  • știinţe sociale cu următoarele ramuri de știinţe: știinţe economice,  știinţe juridice, știinţe administrative;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar, realizarea de prezentari, urmarire proiecte specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, efectuarea de sondaje si studii de piata privind tehnologiile informatice moderne si evolutia lor in lume, cunostinte de management de proiecte informatice, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

5. Serviciul administrare platforme informatice, Direcția infrastructura TIC

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematică și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activităţii desfăşurate in cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Sisteme de operare  Windows si Unix, Administrare servere cu sisteme de operare Windows,Linux si AIX / Administrare Storage, tehnologii Internet si Intranet, metode de analiza şi elaborare documentatie, management proiecte informatice, cunostinte nivel avansat necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

6. Biroul managementul drepturilor de acces și al stațiilor de lucru, Serviciul securitatea sistemelor informatice, Direcția infrastructura TIC

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicaţii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows și/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN și internet, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentaţie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – nivel avansat necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

7. Biroul dezvoltare/administrare solutii de securitate, Serviciul securitatea sistemelor informatice, Direcția infrastructura TIC

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Perfecţionări (specializări): administrare IT, securitate IT;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activităţii desfăşurate in cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN si Internet,  medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentaţie aplicaţii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

8. Compartimentul aplicatii interconectare sisteme informatice, Serviciul aplicatii Internet-Intranet-Extranet, Direcția infrastructura TIC

1 post expert clasa I grad profesional principal

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, limbaje de programare: HTML, JSP, CSS, XML, limbaje de programare orientate obiect Java (Java 2 Enterprise Edition – J2EE, framework-ul MVC pentru aplicații si servicii web, framework de persistenta a datelor : JDBC, JPA), JavaScript, dezvoltare servicii web, dezvoltare aplicații web, dezvoltare portleti, servere de aplicații, sisteme de gestiune de baze de date relaționale, metode de analiza şi elaborare documentație proiecte informatice, managementul proiectelor informatice, cunoștințe nivel mediu,  necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

 

9. Serviciul aplicatii Registru Contribuabili, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post expert clasa I grad profesional principal

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematică și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activității desfășurate în cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentație aplicații informatice, managementul proiectelor informatice – cunoștințe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

 

10. Serviciul aplicatii Registru Contribuabili, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

11. Serviciul aplicatii asistare contribuabili si teledeclarare, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post expert clasa I grad profesional principal

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

 

12. Serviciul aplicații creanțe bugetare și Unitatea de Imprimare Rapidă, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post inspector clasa I grad profesional principal

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

 

13. Serviciul sisteme analitice, Direcția data warehouse

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

14. Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă (RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management. 
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicații similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentări specifice activității desfășurate in cadrul instituției, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentație aplicații informatice, management proiect – cunoștinte nivel de bază necesare pentru îndeplinirea atributiilor specifice postului ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

15. Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicații similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentație aplicații informatice, management proiect – cunoștințe nivel de bază necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

16. Serviciul aplicatii gestiune documente/continut electronice, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate, economie, finanţe, management;
 • limbaje de programare (Lotus Notes, Java, JavaScript), SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management proiecte informatice – cunostinte nivel avansat necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

17. Serviciul aplicatii pentru analiza de risc si antifrauda fiscala, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunostinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

18. Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală, Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunostinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

19. Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală, Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală, Direcția data warehouse

1 post consilier clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunoștinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

20. Serviciul aplicații contabilitate publică și control angajamente, Direcția tehnologia informației a Trezoreriei Statului

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, managementul proiectelor informatice, cunostinte nivel de baza necesar pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză  – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

21. Serviciul implementarea tehnologiilor de prelucrare și administrare a informațiilor, Direcția tehnologia informației, comunicații și statistică vamală

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • sisteme de operare (UNIX/LINUX) – foarte bine, administrare baze de date Oracle – foarte bine, MS Office – mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

22. Compartimentul  administrare comunicații și securitate sisteme informatice pentru sistemul vamal, Direcția tehnologia informației, comunicații și statistică vamală

1 post expert clasa I grad profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoștinţe în administrarea reţelei de comunicaţii, în asigurarea securităţii sistemelor informatice, în sisteme de operare Linux/Windows, de operare MS-Office – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

Bibliografia, atribuțiile şi alte condiţii prevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int.2181, persoană de contact: Nicolae Rogoz, e-mail: [email protected]ţe.gov.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.”