MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

01 Nov 2018

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în B-dul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 27.11.2018, ora 10.00 (proba scrisă) și în data de 04.12.2018, ora 10.00 (interviul), concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data de 31 august 2019, în vederea asigurării activităţilor de exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, a funcţiilor contractuale vacante de consilier gr. IA -studii superioare (2 posturi) la Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară. Vechimea în specialitate minimă necesară este de cel puțin 7 ani. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice –Direcţia generală managementul resurselor umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ. Relații suplimentare la telefon 021/3199759 int. 1214 sau [email protected]