MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

19 Aug 2019

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 02.09.2019, ora 10.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional   superior (1 post) – din cadrul Direcției generale economice.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

-cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale –științe administrative –administrație publică sau științe economice;

aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – cunoștințe de bază, care vor fi testate în cadrul probelor de concurs. Cunoștințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin poștă electronică;

-vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia, atribuțiile și alte condiții prevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int.2435, e-mail: [email protected], în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.