MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

23 May 2019

 

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 24.06.2019, ora 10.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de expert clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, consilier clasa I, grad profesional superior – 2 posturi și expert clasa I, grad profesional principal – 1 post la Direcția generală de trezorerie și datorie publică.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– cele prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru expert clasa I, grad profesional superior și consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul contractare:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale-științe economice sau științelor juridice sau în domeniul științelor inginerești;

– limba engleză – citit, scris, vorbit: nivel avansat, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;

– aplicații tip Office(editor de texte, calcul tabelar), e-mail-nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs

–  vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

  • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru expert clasa I, grad profesional superior, Serviciul datorie guvernamentală garantată și directă internă și consilier clasa I, grad profesional superior, Serviciul analiza și managementul riscurilor:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale-științe economice;

– limba engleză – citit, scris, vorbit: nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs, pentru postul de expert  clasa I, grad profesional superior;

– limba engleză – citit, scris, vorbit: nivel de bază, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs, pentru postul de consilier clasa I, grad profesional superior

– aplicații tip Office(editor de texte, calcul tabelar), e-mail-nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs, pentru postul de expert clasa I, grad profesional superior;

– aplicații tip Office(editor de texte, calcul tabelar), e-mail-nivel de bază, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs, pentru postul de consilier clasa I, grad profesional superior;

–  vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

  • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru expert clasa I, grad profesional principal:

–  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale-științe economice;

– aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;

– vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia, atribuțiile și alte condiții prevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int.1214, persoană de contact: Roman G. – expert superior, e-mail: [email protected], în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.