MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

14 Mar 2019

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează în data de 16.04.2019, ora 11.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de expert clasa I grad profesional debutant (1 post) şi consilier clasa I grad profesional superior (1 post) la Direcţia generală ajutor de stat.

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte condiţii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de expert clasa I grad profesional debutant (1 post):

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– aplicații tip Office (editor texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Alte condiţii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior (1 post):

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– aplicații tip Office (editor texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Bibliografia, atribuțiile şi alte condiţii prevăzute în fișele postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int. 1214, persoană de contact: Simona Iordache – expert superior, e-mail: [email protected]ţe.gov.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.