MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

13 Mar 2019

 

 

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 15.04.2019, ora 10.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Unitatea de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale – științe economice /politice/ juridice/ administrative;

– aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar) e-mail. Cunoștințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin poșta electronică: cunoștințe nivel mediu – care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– limba engleză sau franceză – nivel mediu – în vederea citirii materialelor de specialitate, redactării de materiale și corespondență de medie complexitate, participării la reuniuni internaționale pe problematică ce ține de activitatea postului-care vor fi testate în cadrul probelor de concurs.

– vechime de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Bibliografia, atribuțiile şialtecondiţiiprevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int. 2181, persoană de contact: Isabela Manea – expert superior, e-mail: [email protected]ţe.gov.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.