MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

05 Nov 2018

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în B-dul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 28.11.2018, ora 10.00 (proba practică) și 05.12.2018, ora 11.00 (interviul ), concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șofer (1 post ) la Direcţia generală de servicii interne și achiziții publice. Vechimea minimă necesară este de cel puțin 3 ani de la data dobândirii permisului de conducere categoria B. Studii medii sau generale. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice –Direcţia generală managementul resurselor umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ. Relații suplimentare la telefon 021.319.97.59 int. 1214