LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „AI – Methica – Platforma digitală de management”

02 Aug 2021
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „AI – Methica – Platforma digitală de management”

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

„Competitivi împreună”

Comunicat de presă

Bucureşti, 28 iulie 2021

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

“ AI – Methica – Platforma digitală de management”

Cod MySMIS 143046

Societatea CLOUD ACCOUNTING S.R.L. cu sediul in localitatea București, Str. Turturelelor nr. 62, Biroul nr. 2, sector 3, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României , în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, contractul de finanțare nr. 4/221_ap3/24.06.2021, pentru proiectul cu titlul: „AI – Methica – Platforma digitala de management

Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:

Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă;

Obiectiv specific 2.2: „Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comerțului electronic si a cererii de TIC”

Acţiunea 2.2.1.: ”Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apel 3

Obiectivul general al proiectului constă în cercetarea și implementarea unui sistem de noua generație de management a resurselor companiei focusat în zona de contabilitate asistată de tehnologii bazate pe Inteligenta Artificiala și disponibilizarea resurselor în Cloud. Prin îndeplinirea obiectivului general definit prin prezentul proiect se va dezvolta capacitatea și infrastructura de cercetare – dezvoltare a companiei, va crește competitivitatea firmei pe baza de inovare, vor fi generate rezultate aplicabile direct pe piață prin furnizarea de produse și servicii inovative în zona financiară.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  • Dezvoltarea unei aplicații inovative de management a resurselor companiei;
  • Achizitionarea de echipamente de inalta tehnologie in vederea realizarii si virtualizarii aplicatiei;
  • Cresterea competitivitatii companiei prin diversificarea portofoliului de produse și servicii;
  • Diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 8,388,161.70 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 8,388,161.70 lei, din care contribuția FEDR este de 5,952,498.62 lei, iar contribuția din bugetul național este de 1,050,440.92 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de 12 luni, din 24.06.2021 până în 24.06.2022.

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact: Victor Daniel Papala

Funcție: Manager proiect

Telefon: 0744373139

E-mail: [email protected]