INVITATIE LA LICITATIE

18 Jan 2019

INVITATIE LA LICITATIE

Romania

R2CF Bacau

Achizitie de module radio si contoare pentru apa rece, pre-echipate si echipate pentru transmitere la distanta

 1. Invitaţia de participare la licitaţie se emite ulterior Anunţului general privind achiziţia pentru acest proiect publicat pe site-ul internet BERD, Notificări privind achiziţiile (www.ebrd.com) la 30 mai 2018
 2. S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., denumit în continuare „Cumpărător”, intenţionează să utilizeze o parte din veniturile obţinute în urma unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor R2CF Bacau – economii.
 3. Cumpărătorul invită la depunerea ofertelor sigilate din partea Furnizorilor pentru următorul/următoarele contract[e] care urmează să fie finanţat(e)e parţial din sumele împrumutate:

  Achizitia de module radio si contoare de apa rece pre-echipate si echipate pentru transmitere la distanta inclusiv software, echipamente de comunicare, software si hardware pentru citirea contorilor si servicii conexe care constau in configurare, asistenta tehnica (instruirea personalului beneficiarului).

 4. Licitaţia pentru contractele care urmează să fie finanţate din venituri provenite dintr-un împrumut de la Bancă este deschisă firmelor din orice ţară.Pentru a se califica în scopul atribuirii unui contract, ofertanţii trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:
  • Cifra de afaceri medie anuala in ultimii (3) ani: 3.000.000 RON
  • Experienta: cel puţin 3 (trei) contracte în ultimii 5 (cinci) ani, care sa aiba o valoare cumulata de minim 3.000.000 RON, finalizate cu succes sau cu un grad avansat de finalizare şi similare Bunurilor propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate, metode/ tehnologie sau alte caracteristici descrise la Secţiunea VI, Cerinţe privind livrarea.

  Documentele de licitatie pot fi obtinute gratis in versiune electronica din biroul de la adresa de mai jos dupa transmiterea unei cereri scrise care sa contina urmatoarele informatii:

  • –    numele si adresa companiei ce intentioneaza sa transmita o oferta;
  • –    numele, functia, nr. de telefon, nr. de fax si adresa de e-mail a persoanei responsabile in numele companiei de aceasta oferta;
  • –    adresa de e-mail la care vor fi trimise documentele de licitatie in format electronic, si
  • –    orice e-mail alternativ la care vor fi trimise documentele de licitatie si corespondenta suplimentara legata de aceasta oferta.

  Dupa primirea cererii scrise ce include toate cele mentionate mai sus, documentele vor fi transmise cu promptitudine la adresa/adresele de e-mail indicata/indicate in cerere. Eventualul ofertant va fi responsabil de corectitudinea adresei de e-mail si de capacitatea de a primi documentele de licitatie pe format electronic.

 5. Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 35.000 RON sau echivalentul acesteia într-o valută convertibilă.
 6. Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos la data de 05.03.2019. sau mai devreme, ora 10.00, ora locala, moment în care acestea vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe.
 7. Regulile aplicabile de achizitie sunt Regulile si Politicile de Achizitie ale Bancii (RPA) ce pot fi gasite la:
 8. http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

 9. Posibilii ofertanţi pot obţine informaţii suplimentare şi, de asemenea, pot studia şi achiziţiona documentaţia de licitaţie de la următorul sediu:

Persoana de contact: dna Mihaela Ichim

Cumparator: S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Adresa: str. Henri Coanda, nr. 2

Tel: 0040758042807

Fax: 0040234 551 175

Email: [email protected]