INVITATIE LA LICITATIE

04 Feb 2019

Sectorul de afaceri Infrastructura municipala de mediu
Numarul de identificare a   a proiectului 43362
Sursa de finantare BERD
Tipul contractului Bunuri
Tipul anuntului Invitatie la licitatie
Data emiterii 04.02.2019
Data limita 21.03.2019 la 10.00 ora locala

 

INVITATIE LA LICITATIE

Romania

R2CF Bacau

Achizitia de diverse debitmetre

 1. Invitaţia de participare la licitaţie se emite ulterior Anunţului general privind achiziţia pentru acest proiect publicat pe site-ul internet BERD, Notificări privind achiziţiile (www.ebrd.com) la 30 mai 2018
 2. S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., denumit în continuare „Cumpărător”, intenţionează să utilizeze o parte din veniturile obţinute în urma unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor R2CF Bacau – economii.
 3. Cumpărătorul invită la depunerea ofertelor sigilate din partea Furnizorilor pentru următorul/următoarele contract[e] care urmează să fie finanţat(e)e parţial din sumele împrumutate:
 • Lot 1 – Achizitia de debitmetre multijet cu mecanism uscat, clasa de precizie R 100, echipate complet pentru transmiterea la distanta a datelor cu releu de impulsuri tip REED si debitmetre electromagnetice de tip MAG 5000 cu senzor MAG 5100.
 • Lot 2 – Achiziția de echipament portabil de măsurare a debitului de apă – debitmetru portabil ultrasonic pentru monitorizarea debitelor distribuite in cadrul rețelelor de distribuție apă potabilă.
 • Lot 3 – Achizitia de echipament pentru localizarea traseelor conductelor metalice îngropate si cabluri electrice
 • Lot 4 – Achizitie de unități multifuncționale folosite în sisteme de alimentare cu apă pentru citirea și transmiterea debitelor și presiunilor

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Pentru fiecare lot se va stabili un pret separat.

 1. Licitaţia pentru contractele care urmează să fie finanţate din venituri provenite dintr-un împrumut de la Bancă este deschisă firmelor din orice ţară.
 2. Pentru a se califica în scopul atribuirii unui contract, ofertanţii trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:

Lot 1 – Achizitia de debitmetre multijet cu mecanism uscat, clasa de precizie R 100, echipate complet pentru transmiterea la distanta a datelor cu releu de impulsuri tip REED si debitmetre electromagnetice de tip MAG 5000 cu senzor MAG 5100.

 • Cifra de afaceri medie anuala in ultimii (3) ani: 000 RON
 • Experienta: cel puţin 3 (trei) contracte în ultimii 5 (cinci) ani, fiecare cu o valoare minimă de 000 RON, finalizate cu succes sau cu un grad avansat de finalizare şi similare Bunurilor propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate, metode/tehnologie sau alte caracteristici descrise la Secţiunea VI, Cerinţe privind livrarea.

Lot 2 – Achiziția de echipament portabil de măsurare a debitului de apă – debitmetru portabil ultrasonic pentru monitorizarea debitelor distribuite in cadrul rețelelor de distribuție apă potabilă.

 • Cifra de afaceri medie anuala in ultimii (3) ani: 000 RON
 • Experienta: cel puţin 3 (trei) contracte în ultimii 5 (cinci) ani, care sa aiba o valoare cumulata de minim 000 RON, finalizate cu succes sau cu un grad avansat de finalizare şi similare Bunurilor propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate, metode/ tehnologie sau alte caracteristici descrise la Secţiunea VI, Cerinţe privind livrarea.

Lot 3 – Achizitia de echipament pentru localizarea traseelor conductelor metalice îngropate si cabluri electrice

 • Cifra de afaceri medie anuala in ultimii (3) ani:000 RON
 • Experienta: cel puţin 3 (trei) contracte în ultimii 5 (cinci) ani, care sa aiba o valoare cumulata de minim 000 RON, finalizate cu succes sau cu un grad avansat de finalizare şi similare Bunurilor propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate, metode/ tehnologie sau alte caracteristici descrise la Secţiunea VI, Cerinţe privind livrarea.

Lot 4 – Achizitie de unități multifuncționale folosite în sisteme de alimentare cu apă pentru citirea și transmiterea debitelor și presiunilor

 • Cifra de afaceri medie anuala in ultimii (3) ani: 000 RON
 • Experienta: cel puţin 3 (trei) contracte în ultimii 5 (cinci) ani, care sa aiba o valoare cumulata de minim 000 RON, finalizate cu succes sau cu un grad avansat de finalizare şi similare Bunurilor propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate, metode/ tehnologie sau alte caracteristici descrise la Secţiunea VI, Cerinţe privind livrarea.

Documentele de licitatie pot fi obtinute gratis in versiune electronica din biroul de la adresa de mai jos dupa transmiterea unei cereri scrise care sa contina urmatoarele informatii:

–    numele si adresa companiei ce intentioneaza sa transmita o oferta;

–    numele, functia, nr. de telefon, nr. de fax si adresa de e-mail a persoanei responsabile in numele companiei de aceasta oferta;

–    adresa de e-mail la care vor fi trimise documentele de licitatie in format electronic, si

–    orice e-mail alternativ la care vor fi trimise documentele de licitatie si corespondenta suplimentara legata de aceasta oferta.

Dupa primirea cererii scrise ce include toate cele mentionate mai sus, documentele vor fi transmise cu promptitudine la adresa/adresele de e-mail indicata/indicate in cerere. Eventualul ofertant va fi responsabil de corectitudinea adresei de e-mail si de capacitatea de a primi documentele de licitatie pe format electronic.

 

 1. Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de:

Lot 1 :  1.400 RON sau echivalentul acesteia într-o valută convertibilă

Lot 2 :  2.000 RON sau echivalentul acesteia într-o valută convertibilă.

Lot 3 :  3.000 RON sau echivalentul acesteia într-o valută convertibilă.

Lot 4 :  4.500 RON sau echivalentul acesteia într-o valută convertibilă.

 

 1. Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos la data de 21.03.2019. sau mai devreme, ora 10.00, ora locala, moment în care acestea vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe.
 2. Regulile aplicabile de achizitie sunt Regulile si Politicile de Achizitie ale Bancii (RPA) ce pot fi gasite la:

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

 

 1. Posibilii ofertanţi pot obţine informaţii suplimentare şi, de asemenea, pot studia şi achiziţiona documentaţia de licitaţie de la următorul sediu:

Persoana de contact: dna Mihaela Ichim

Cumparator: S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Adresa: str. Henri Coanda, nr. 2

Tel:  0040758042807

Fax: 0040234 551 175

Email: [email protected]