ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ,,GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE SOCIETATII PRIVE OPERATIONS SRL”

08 Jun 2021
ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ,,GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE SOCIETATII PRIVE OPERATIONS SRL”

 

PRIVE OPERATIONS SRL anunță finalizarea implementării proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru” proiect  nr. RUE 1251  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat respectând perioada maximă de 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 02.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii PRIVE OPERATIONS SRL prin ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza  formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în  conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 165,967.77 din care: 144,319.80 lei grant și 21,647,97 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact beneficiar:

PRIVE OPERATIONS SRL

Persoană de contact: Floroiu Dan-George

E-mail: [email protected]

Telefon: 0728258640