Acesta este postarea:

”Astăzi, va prezentăm, documentele emise de pe vremea guvernării lui Victor Ponta sub pretextul “combaterii corupţiei” şi care au permis controlul Justiţiei de către serviciile secrete.

DECIZIE nr. 275 din 23 mai 2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare. Conform art. 1, al. 2, “Comitetul este condus de ministrul administraţiei şi internelor, care are calitatea de preşedinte“. La dată de 23 mai 2012 ministru de interne era Ioan Rus, membru al “grupului de la Cluj”, din care făcea parte şi George Maior, directorul SRI de la acea vreme.

În toamna anului 2012 USL câştigă alegerile parlamentare şi, în urmă renominalizarii lui Victor Ponta că premier, PSD şi PNL formează un nou guvern. Şi se emit alte acte normative…

Hotărârea Parlamentului nr. 45 din 21 decembrie 2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, se face referire la trei viceprim-miniştri din Guvern, dintre care unul era Gabriel Oprea.

A două zi, pe 22 decembrie 2012, Guvernul condus de Victor Ponta emite Ordonanţă de Urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. La art. 14, din acest act normativ, se precizează: “Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.”

Pe 8 ianuarie 2013, premierul Victor Ponta emite Decizia nr. 20/2013 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României. Articolul unic al acestei decizii prevedea: “Începând cu dată intrării în vigoare a prezenţei decizii, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României, coordonează activităţile din domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale”.

Pe 10 iunie 2013, prim-ministrul Victor Ponta emite Decizia nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalitatii ce afectează siguranţă cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice. Printre altele, această decizie abrogă Decizia nr. 275/2012 şi lărgeşte competenţele Grupului Interministerial Strategic (GIS). Conform art. 1, alin. (2) din această Decizie, “În înţelesul prezenţei decizii, macrocriminalitatea reprezintă activităţile infracţionale circumscrise criminalităţii organizate – interne sau transfrontaliere -, macrocriminalitatii economico-financiare, spălării banilor, finanţării terorismului, marii corupţii sau altor fapte ilicite, care prin modul de operare sau consecinţe pun în pericol grav ordinea publică, credibilitatea şi/sau autoritatea instituţiilor de aplicare a legii“. Art. 2, alin. (1) din aceeaşi Decizie menţionează : “GIS funcţionează în subordinea prim-ministrului şi în coordonarea viceprim-ministrului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale“.

Viceprim-mininistru cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale era atunci Gabriel Oprea. În urmă acestei Decizii, activităţile Parchetelor şi ale serviciilor, inclusiv în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, au ajuns să fie coordonate de Gabriel Oprea.

DECIZIE nr. 269 din 24 iulie 2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalitatii ce afectează siguranţă cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

DECIZIE nr. 397 din 11 septembrie 2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalitatii ce afectează siguranţă cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

Aceste ultime două Decizii modifică Decizia nr. 233/2013, lărgindu-i sferele.

Pe 17 septembrie 2013 are loc prima reuniune a reuniune a Grupului Interministerial Strategic, ocazie cu care “s-au analizat cauzele macrocriminalitatii şi condiţiile care favorizează acest fenomen”. La această întâlnire au participat, pe lângă premierul Victor Ponta şi viceprim-ministrul Gabriel Oprea, următorii oficiali:

Mircea Dusă – ministrul Apărării Naţionale

George Cristian Maior – directorul SRI

Teodor Viorel Meleşcanu – directorul SIE

general Marcel Opriş – directorul STS

general Lucian-Silvan Pahontu – directorul SPP

Tiberiu – Mihail Niţu – procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Dimitrie Bogdan Licu – prim-adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Bogdan Olteanu – BNR

Horia Georgescu – preşedinte ANI

Dan Radu Ruşanu – preşedinte ASF

Pe 29 ianuarie 2014, Guvernul emite Ordonanţă de Urgenţă nr. 1/2014 prin care se extind atribuţiile lui Gabriel Oprea şi asupra situaţiilor de urgenţă.

Pe 10 martie 2014, premierul Victor Ponta emite Decizia nr. 79/2014, prin care îi lărgeşte atribuţiile lui Gabriel Oprea, astfel încât acesta să avizeze “documentele emise de ministerele şi instituţiile cu atribuţii” în domeniile aflate în coordonarea acestuia, adică securitate şi apărare naţională, etc.

Pe 26 iunie 2014, Guvernul condus de Victor Ponta adopta Hotărârea nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale. Practic, această Hotărârea de Guvern stabileşte “ECHIPE MIXTE” formate din procurori şi servicii secrete care acţionau în subordinea lui Gabriel Oprea.

Art. 6, alin (1) din H.G. nr. 535/2014 prevede:  “Pentru îndeplinirea obiectivelor, la propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu aprobarea prim-ministrului, în cadrul GIS se pot constitui subgrupuri, platforme, birouri operaţionale specializate, echipe în sistem task-force (echipe mixte) sau alte forme de lucru, sub coordonarea operaţională a viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

În notă de fundamentare a H.G. nr. 535/2014, Guvernul menţionează că “se prevede înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale (GIS) prin care instituţiile reprezentate au posibilitatea să interacţioneze eficient şi pentru îndeplinirea unor sarcini specifice. GIS, că organism interministerial, va avea rolul strategic de platforma de cooperare, atât pentru structurile guvernamentale cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale cât şi pentru cele de aplicare a legii”.

Pe 25 iulie 2014 a avut loc la Braşov, sub conducerea viceprim-ministrului Gabriel Oprea, Adunarea regională a Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii. La şedinţa au participat, în calitate de invitaţi, şefii instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale:

George Maior – director SRI

Robert Cazanciuc – ministrul Justiţiei

Laura Codruţa Kovesi – procuror şef DNA

Alina Bica – procurorul şef al DIICOT

Tiberiu – Mihail Niţu – procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Marius Petrescu – director general al Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Sat (ORNISS)

Gelu Ştefan Diaconu – preşedinte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

Neculae Plăiaşu – preşedinte Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

“De asemenea, la Adunarea regională a GIS au fost prezenţi secretari de stat şi şefii inspectoratelor generale din MAI, precum şi reprezentanţi la nivel teritorial ai Ministerului Afacerilor Interne, Parchetelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Serviciului Român de Informaţii, precum şi prefecţii din judeţele Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Harghita, Mureş, Satu Mare şi Timiş“, arată un comunicat MAI.

Coordonatorul GIS, vicepremierul Gabriel Oprea a subliniat atunci, încă o dată, locul şi rolul grupului interministerial în cadrul structurilor guvernamentale.

“A fost realizat, astfel, un mecanism prin care instituţiile reprezentate au posibilitatea să interacţioneze eficient. Îmbunătăţirea schimbului de informaţii interinstituţional şi orientarea aparatului operativ pentru identificarea persoanelor şi firmelor implicate şi a modalităţilor de acţiune ilegală circumscrise macrocriminalitatii se va realiza prin recalibrarea unor activităţi şi flexibilizarea structurii organizaţionale a GIS“, preciza atunci vicepremierul Gabriel Oprea.

Tot atunci, directorul SRI, George Maior, sublinia necesitatea multiplicării de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale a acţiunilor de combatere a economiei subterane, a macrocriminalitatii în general şi a evaziunii fiscale în special.

Cei prezenţi menţionau că pe fondul provocărilor generate de ameninţările asimetrice circumscrise macrocriminalitatii şi fenomenelor care pun în pericol stabilitatea macroeconomică a României, s-a impus o nouă abordare menită să genereze mecanisme informaţionale, de decizie şi acţionale bazate pe un concept modern de cooperare interministerială.

Tot ei comunicau official că Grupul Interministerial Strategic (GIS) asigura cooperarea eficientă a structurilor statului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale din responsabilitatea instituţiilor guvernamentale, realizează evaluări multisectoriale ale vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor din domeniul de competenţă, informează Guvernul cu privire la disfuncţiile constatate şi propune măsuri pentru remedierea acestora.

De subliniat că Grupul Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii (GIS) funcţionează în subordinea prim-ministrului şi este coordonat de către viceprim-ministrul pentru securitate naţională (la aceea vreme şeful era Gabriel Oprea).

Pe 15 decembrie 2016, la presiunea opiniei publice şi a mass-media, guvernul Cioloş a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 955/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 emisă de Victor Ponta pentru înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic (GIS) pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale.

Lectură notei de fundamentare a H.G. nr. 955/2016 scoate în evidenţă un fapt extreme de grav: H.G. nr. 535/2014 emisă de guvernul Ponta prelua la GIS atribuţii aflate în competenţă CSAT (!!!)

“În cuprinsul H.G. 535/2014 sunt stipulate atribuţii pentru GIS care se regăsesc în responsabilitatea altor instituţii. Relevant este art. 4 lit. b) din această hotărâre, care instituie faptul că GIS coordonează activitatea structurilor guvernamentale pentru cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii ce constituie ameninţări în domeniul securităţii naţionale. Or, regimul CSAT de instituţie fundamentală a statului este dat de statutul sau constituţional, art. 119 din Legea fundamentală menţionând expres rolul sau în cadrul autorităţilor publice respectiv acela de a organiza şi coordona unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională (…)“, se arată în notă de fundamentare a H.G. nr. 955/2016.

Aşadar, guvernul Cioloş susţine, printre altele, că atribuţiile de coordonare a “echipelor mixte” operative dintre procurori şi ofiţeri din serviciile secrete ar fi de competenţă CSAT (!!!).

Această schimbare de paradigmă a survenit că urmare a “Strategiei naţionale de apărare a României pentru perioada 2015-2019, aprobată prin H.P. nr. 33/2015, [care] este principalul instrument care fundamentează planificarea apărării la nivel naţional şi asigura cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, prin CSAT“, se arată în notă de fundamentare.

Lectură acestei Strategii arată că întreagă societate, inclusiv Justiţia, a intrat în competenţă serviciilor secrete, implicit şi în coordonarea CSAT (organism condus de preşedintele ţării), că urmare a implementării conceptului de “securitate naţională extinsă””, scrie Ovidiu Zară. 

 

Te-ar putea interesa și: