În centrul de carantină de la hotelul Flora din Mamaia sunt cazate 78 de persoane. În urma contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică din Constanța, hotelul răspunde de asigurarea tuturor condițiilor optime de cazare oferite unui turist, la care se adaugă serviciile suplimentare agreate prin contract.  Persoanele aflate în carantină beneficiază de trei mese pe zi, cu mâncare proaspătă, hrana fiind consumată în fiecare cameră, cu tacâmuri de unică folosință. Serviciile de curățenie sunt asigurate cu strictețe. Copiii mici primesc pamperși. Reprezentanții DSP Constanța au declarat pentru EVZ că până acum nu au existat reclamații din partea ”carantinaților” privind hrana și cazarea.

Conform actului normativ aprobat de guvern, cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană aflată în carantină sunt următoarele:

-alocația de cazare in valoare de 230 lei/zi , care include pe lângă costurile legate de asigurarea spatiului de locuit, costurile cu servicii de curătenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora; în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocatia de cazare este in valoare de 50 de lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor şi a altor efecte personale ale acestora.

-indemnizaţia de cazare, în cuantum de 70 lei/zi care include următoarele cheltuieli:

-cheltuieli cu hrană – 3 mese/zi, servite în cameră , cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de
unică folosință.

-cheltuieli cu apa – între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unica folosință.

-cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare – câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare.

În cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor deconta, pe bază de documente justificative.

În cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecțiuni preexistente sau care pot apare în perioada de carantină, acestea se vor acorda în baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicală, rețetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.

Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene,respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârșitul perioadei de carantină.

Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile aferente carantinei la solicitarea autorităților administrației publice locale sau a operatorilor economici, după caz, în baza documentelor justificative.

Guvernul aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, la Cap 66.01 ,,Sănătate” Titlul 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice prin introducerea unui nou articol bugetar „Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina” cu suma de 42.000 mii lei destinată finanțării acestor cheltuieli.