Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Cât costa în plus să nu ai copii pe vremea lui Ceaușescu. Istoria secretă
Cât costa în plus să nu ai copii pe vremea lui Ceaușescu. Istoria secretă

Cât costa în plus să nu ai copii pe vremea lui Ceaușescu. Istoria secretă

Cu cât trece timpul tindem să uităm prin ce am trecut sau să cosmetizăm trecutul, doar pentru că prezentul ne provoacă nemulțumiri. O astfel de temă este cea controversată a politicilor demografice din anii Epocii de Aur.

Documentele de partid arată că Nicolae Ceaușescu dorea ca România să aibă 25 de milioane de locuitori în 1990 și 30, în anul 2000.
Pentru asta a început să ”lucreze” din 1966, anul diabolicului Decret 770, privind interzicerea avorturilor.

Astăzi vă prezentăm o altă monstruozitate legislativă: supra-impozitarea celor care nu aveau copii!

Acest document este din Buletinul Oficial din 31 decembrie 1966, dar impozitări ale celor fără copii sau ale celibatarilor au fost date și după aceea.
Decretul 1.086 era doar începutul:

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Articolul 1
Impozitul pe veniturile populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 153 din 11 mai 1954 şi impozitul pe veniturile agricole ale populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 379 din 8 august 1957, se majorează, pentru persoanele fără copii, după cum urmează:

a) Impozitul datorat de muncitori şi funcţionari potrivit art. 5 din Decretul nr. 153/1954 şi de alte categorii asimilate acestora potrivit art. 14 – 16 din acelaşi decret:
– cu 10%, în cazul celor cu venituri lunare impozabile între 801 şi 2.000 de lei inclusiv;
– cu 20% în cazul celor cu venituri lunare impozabile de peste 2.000 de lei.

b) Impozitul datorat de oamenii de litere, arta şi ştiinţa, liber-profesionisti, meseriasi, cărăuşi, proprietari de bunuri închiriate şi celelalte persoane supuse impozitului potrivit art. 17, 21, 22, 23 şi 34 din Decretul nr. 153/1954, precum şi impozitul pe veniturile agricole datorat potrivit art. 12 din Decretul nr. 379/1957:
– cu 10% asupra impozitului calculat, la venitul mediu lunar, cu cotele de la art. 5 din Decretul nr. 153/1954, pentru veniturile anuale impozabile între 9.601 şi 24.000 de lei;
– cu 20% asupra impozitului calculat în acelaşi mod ca mai sus, pentru veniturile anuale impozabile de peste 24.000 de lei.

Articolul 2
Majorarea de impozit se aplică atît bărbaţilor cît şi femeilor fără copii, de la vîrsta de 25 ani împliniţi, indiferent dacă sînt sau nu căsătoriti.

Se exceptează de la plata majorării de impozit persoanele care au avut copii şi au decedat, persoanele care au invaliditati de gradul I şi II, pentru veniturile realizate în afară pensiei, precum şi persoanele fără copii care sînt căsătorite cu persoane care au copii dintr-o casnicie anterioară sau din afară căsătoriei.

Articolul 3
Prevederile prezentului decret se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1967. Pe aceeaşi dată ministrul finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare a prezentului decret.