Evenimentul Zilei > Social > Calendar Ortodox, 13 august. Sfântul Tihon de Zadonsk, cel care a luptat împotriva păgânismului
Calendar Ortodox, 13 august. Sfântul Tihon de Zadonsk, cel care a luptat împotriva păgânismului

Calendar Ortodox, 13 august. Sfântul Tihon de Zadonsk, cel care a luptat împotriva păgânismului

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 13 august, pe Sfântul Tihon de Zadonsk. Este pomenit prăznuit în calendar în aceeași zi în care a trecut la cele veșince, în anul 1783.

Sfântul Tihon de Zadonsk a luptat de-a lungul vieții împotriva ereticilor și a păgânismului. El s-a născut într-o familie de creștini, în anul 1724, în Rusia, iar la naștere a primit numele de Timotei.

În primii ani ai copilăriei, Sfântul Tihon a fost greu încercat după moartea tatălui său, diaconul Savelie Chirilov. Totodată, în urma acestei întâmplări, familia pierde susținerea materială, motiv pentru care mama sa se regăsește în punctul de a-și da copilul spre adopție, în creșterea unui vizitiu.

În anul 1754, Sfântul Tihon a absolvit seminarul, într-o vreme în care scolastica era la modă.

După absolvire, devine profesor de retorică în seminar, din anul 1754 până în  anul 1758.

Își va ghida viața după ascetică

În același an este tuns în monahism, primind numele de Tihon. Devine arhimandrit și egumen al Mănăstirii Jelticov, episcop-vicar al Novgorodului pentru un an de zile, iar din 1763 episcop de Voronej și Eletk, timp de patru ani și jumătate.

Se retrage în singurătate în anul 1769, la Mănăstirea Bogoroditk din Zadonsk. Aici, se adâncește în rugaciune și viata ascetică, adică va duce o viață  încât de multe ori a fost văzut cu chipul strălucind, în extaz duhovnicesc.

În limbajul religios, ascetica reprezintă un ansamblu de exerciții fizice și spirituale, considerate purificatoare.

Sfântul Tihon de Zadonsk a trecut la cele veșnice pe 13 august 1783. A fost înmormântat într-o criptă de sub altarul Mănăstirii Bogoroditk.

El a fost trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 25 mai 1861, potrivit creștinortodox.ro.

Rugăciune către Sfântul Tihon de Zadonsk

„Doamne Atotmilostive, Dumnezeul puterilor!

Din adâncul sufletului cu smerenie strig către Tine: cu puterea Crucii Tale potoleşte înverşunarea celor ce urăsc şi hulesc Numele Tău Cel Sfânt, pângăresc şi nimicesc sfinţenia lăcaşurilor Tale, prigonindu-i cu sălbăticie pe fiii credincioşi ai Sfintei Tale Biserici.

Tuturor celor ce pătimesc pentru mărturisirea adevăratei credinţe trimite-le în Numele Tău pe Sfinţii Tăi Îngeri, ca să-i întărească pe cei credincioşi Ţie întru purtarea jugului Tău celui bun, sub acoperământul şi mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor Tăi.

Milostive Doamne! Cu inima zdrobită şi cu lacrimi ne rugăm Ţie, caută la plânsul, tânguirea şi rugile tuturor drept credincioşilor creştini pătimind de năpăstuirea vrăjmaşilor Tăi.

Şi mai presus de toate întăreşte, Doamne, cu tăria Duhului Tău pe păstorii Tăi, ca să slujească cu dârzenie, în singurătate, chiar până la moarte turma Ta.

Iar pe toţi cei ce pentru Tine au primit sfârşit mucenicesc, învredniceşte-i să împărăţească cu sfinţii Tăi în slava Ta cea veşnică.

Tu, Doamne, Cel ce pe Cruce Te-ai rugat pentru cei ce Te răstigneau şi în ultimul ceas ai primit pocăinţa tâlharului, nu-i pierde pe cei ce s-au lepădat, au hulit şi au asuprit Sfânta Credinţă şi Sfânta Ta Biserică, ci, de este cu putinţă, dăruieşte-le lor bucuria de a Te cunoaşte pe Tine, Dragostea şi înţelepciunea cea Dumnezeiască, şi să-şi sfârşească zilele în pocăinţă adevărată.

Către Tine, Doamne, nădăjduim şi nu ne vom ruşina în veac, căci Tu eşti apărarea noastră, ajutorul şi biruinţa care a biruit lumea, lumina mai presus de orice lumină, bucuria mai presus de orice bucurie, nădejdea mai presus de orice nădejde, adevărata viaţă şi mântuire veşnică, şi Ţie Celui în Treime închinat, slavă îţi înălţăm, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin”.