Evenimentul Zilei > Social > Calendar creștin ortodox, 7 octombrie. Sfinţii Serghie şi Vah
Calendar creștin ortodox, 7 octombrie. Sfinţii Serghie şi Vah

Calendar creștin ortodox, 7 octombrie. Sfinţii Serghie şi Vah

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi, 7 octombrie, pe Sfinţii Serghie şi Vah. Ei nu au renunțat la iubirea pentru Hristos și au fost uciși. Credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică pentru noroc și miracole.

Calendar creștin ortodox. Sfinţii Serghie şi Vah sunt prăznuiţi anual pe data de 7 octombrie. Ei au trăit în vremea împăratului Maximian (286-305) și au avut funcții înalte în Școala Centiliilor: Serghie a fost „primicer” (primul într-o castă) și Vah „secundicer” (al doilea într-o castă). Aceștia au făcut parte și din garda imperială sau detașament de onoare.

Serghie şi Vah erau creștini în ascuns, întrucât împăratul Maximian era un persecutor al creștinilor. Acesta a aflat și le-a ordonat să jertfească idolilor. Refuzând cu îndârjire să renunţe la credinţa în Hristos, cei doi au fost lipsiți de însemnele demnității militare, îmbrăcați în haine femeiești și purtați prin cetate, în semn de batjocură.

Cei doi nu au renunțat la credință și la iubirea pentru Hristos și au fost supuși altor chinuri groaznice. În drum spre această cetate, li s-a descoperit un înger care i-a asigurat că Hristos le va fi alături şi îi va ajuta până ce îl vor birui pe diavol. Ocrotitorii Olteniei s-au stins din viață. Capetele celor doi sfinți se află în catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova.

Rugăciune către Sfinţii Serghie şi Vah

În această sfântă zi, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică pentru a avea parte de un miracol în viața lor.

„Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 3-lea:

Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

Photo 159825506 © Leo Lintang | Dreamstime.com

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dum­nezeiască cuviinţă întru tărie s-a preamărit; că aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Serghie sluga lui Hristos, luând împreună rugător şi aju­tător pe Mucenicul Vah pururea pomenitul, cu care dimpreună ai săvârşit patimile cu cuget Dumnezeiesc, daţi-mi cuvânt de înţelepciune mie, ca să vă laud pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra cea neclintită a cre­dinţei lui Hristos punându-vă temelia, sfinţilor mucenici, fiind întăriţi la lupta cea bună, v-aţi arătat sprijinitori şi stâlpi ai dreptei credinţe.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Crezând cuvintelor lui Hristos şi uitându-vă către El neabătut, aţi defăimat toată dulceaţa cea trecătoare, sfinţilor, fiind cu­prinşi de Dragostea Cea Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădându-vă de neam, de patrie şi de cinste pentru Hristos, acum vă veseliţi; şi îmbrăcându-vă cu îmbrăcăminte femeiască şi cu înţelepciune bărbă­tească, v-aţi înfrumuseţat cu hainele nestricăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te Maica lui Dum­nezeu, să fie Blând şi Milostiv credincioşilor Cuvântul pe care L-ai născut, Cel Ce a venit la noi trupeşte; că pe tine te-am do­bândit Ocrotire şi Mântuire”, potrivit Doxologia.