Evenimentul ZileiSocialCalendar creștin ortodox, 30 noiembrie. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României

Calendar creștin ortodox, 30 noiembrie. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României

Calendar creștin ortodox, 30 noiembrie. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României
Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe 30 noiembrie pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Creștinii ortodocși care țin post primesc dezlegare la pește.

Sfântul Andrei 2021 este sărbătorit în Postul Crăciunului, iar această zi vine  cu dezlegare la pește, ulei și vin. Sfântul Apostol Andrei s-a născut în Betsaida, provincia Galileea, din nordul Țării Sfinte.

Betsaida era așezată pe malul Lacului Ghenizaret, aproape de locul unde se varsă Iordanul. Andrei, la fel ca tatăl său, Iona, și fratele mai mare, Petru, erau pescari. (Betsaida înseamnă literal „Casa peștelui”). Deși iudeu, Andrei purta nume grecesc, care însemna „bărbat”, „viteaz” (de la „andros”).

Sfântul Andrei, „Cel dintâi chemat”

Sfântul Andrei este cunoscut și sub numele de „Cel dintâi chemat”, fiind primul om cu suflet blând și multă iubire care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la apostolat. În scrierile bisericești se spune că este cel care a creștinat poporul român.

A fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul înainte de a fi Apostol al Domnului, de la care a aflat despre Iisus Hristos. Sfântu Proroc și Înaintemergător Ioan i-a spus:

„Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan, 1, 29). Sfântul Andrei, împreună cu un alt ucenic, s-a dus după Hristos: „Iar Iisus, întorcându-se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei i-au zis: Rabi (învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea”. (Ioan 1; 38-40)

Sfântul Andrei s-a întărit în credință după moartea lui Iisus. Îndrăgitul sfânt a adus în viața oamenilor numai bunătate, iertare și liniște. Acesta a fost răstignit Pătraș, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de „X”. Această cruce poartă denumirea de „Crucea Sfântului Andrei”.

Rugăciune pentru credincioși

„În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.


Accesează: