Evenimentul Zilei > Social > Calendar creștin ortodox, 18 octombrie. Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca
Calendar creștin ortodox, 18 octombrie. Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Calendar creștin ortodox, 18 octombrie. Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 18 octombrie, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Ce rugăciuni este important să spunem în această zi.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei și l-a întâlnit pe Iisus Hristos în Teba Boetiei. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a crezut din primul moment în Iisus Hristos, motiv pentru care a fost unul dintre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost cel care l-a văzut pe Iisus Hristos după ce a înviat, în momentul în care Mântuitorul se îndrepta către Emaus. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a răspândit în întreaga lume cuvântul lui Dumnezeu, astfel că el a fost cel care l-a ajutat pe Pavel să vestească Evanghelia Domnului. Mai mult decât atât, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost cel care a dus mai departe învățăturile lui Dumnezeu în țări ca Italia, Dalmația, Macedonia și Grecia. Acesta a scris o Evanghelie și a oferit credința, dar și o serie de icoane spectaculoase și importante pentru creștini.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a pictat primele icoane

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului, ținându-l în brațe pe Iisus Hristos, dar și icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Aceste capodopere sunt admirate de către credincioșii din toată lumea.

Rugăciunea pe care trebuie o rostești în această zi

C ântarea 1, glasul al 8-lea.  Irmos: Cel Tăiat pe cea Netăiată…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gura ta ştiind-o pahar Dumnezeiesc, al Înţelep­ciunii Celei Preaînalte, Înţelep­te Apostole Luca, Vistieria Cea Mare şi Negrăită a harului, îmbogăţindu-ne, o luăm cu osâr­die, Domnului cântând, căci cu Mărire S-a preamărit.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Taină învăţându-te Hristos cele cereşti şi Scripturile cele de Dumnezeu insuflate, fără mijlocire deschizându-le ţie Apostole Luca, tăinuitor te-a arătat şi propovăduitor preaînţelept, al celor mai presus de minte, care cu osârdie cânţi: Domnu­lui să cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pusu-te-a Biserica lui Hristos împreună călător cu Apostolul Pavel, Sfinte Luca Preafericite, pe tine cel ce ai stră­lucit Dumnezeieşte cu harul Lui; şi urmelor lui ai urmat, cântând: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chipul zămislirii celei Negrăi­te şi Dumnezeieşti, ale celei Cu­rate, cu totul lăudate l-ai arătat, Apostole Luca; cum că Duhul cel Preasfânt arătat a venit peste Dânsa şi cuvântul a umbrit-o; căruia cu un glas să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a.  Irmos: Tu eşti Întă rirea celor ce…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelia ta, Dumnezeiescule Luca, a arătat şi arată pe Răsăritul Cel de sus, care a cercetat pe oameni.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele Apostolilor prea Dum­nezeieşte urmându-le cu toată buna credinţă, slăvite, prin scrisoare le-ai însemnat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.