Editura Evenimentul si Capital

Avem ?i noi mustangii no?tri! În pas de dans cu arm?sarii hu?uli de la Lucina, din Bucovina

ILI_0328
Autor: | | 7 Comentarii | 2589 Vizualizari

Mul?i ?tiu de herghelia de cai pursânge arab de la Mangalia. Al?ii de lipi?anii de lâng? F?g?ra?. Pu?ini ?tiu, îns?, de c?lu?ii hu?uli, singura ras? neao? româneasc?. O comoar? na?ional?!

Undeva sus, în Obcinele Bucovinei, pe Valea Lucavei, aproape de Izvoarele Sucevei, sub vârful Chiciura, 350 de c?lu?i alearg? liberi într-o splendid? semis?lb?ticie. Peste toat? herghelia domne?te, ca o amazoan? modern?, o fat? de 30 de ani. De loc din Fundu Moldovei, s-a ?colit în Capital?: "Am dat Bucure?tiul pe Lucina f?r? s? stau pe gânduri ?i ca s? fiu sigur? c? nu mai plec, m-am ?i m?ritat aici", ro?e?te Mihaela Sarafe?cu, tân?ra directoare a hergheliei de la Lucina, jude?ul Suceava, locul unde se p?streaz? liniile de sânge ale unicului cal de ras? neao? româneasc?: hu?ulul! Un cal de munte de talie mic?, robust, obi?nuit cu iernile aspre ?i cu o abilitate ie?it? din comun. Un hu?ul autentic poate merge ca un fotomodel pe catwalk, punând un picior înaintea altuia! Numai astfel poate r?zbi pe potecile înguste de pe buza pr?p?stiilor : "Ceea ce alte rase nu pot face!". Zece arm?sari hu?uli – tezaur na?ional Mihaela a venit la Lucina, student? fiind, în practic?. A urmat un "coup de foudre". Nu s-a mai putut desp?r?i de c?lu?ii hu?uli care vie?uiesc în stabula?ie liber?, doar seara fiind mâna?i la padocuri ?i uneori, iarna, în grajduri. Din cei 350 de cai, 290 sunt de ras? hu?ul?, 40 sunt rezultatul încruci??rii dintre semigreul românesc ?i ardenez botezate "de Bucovina", restul fiind ponei sau simpli cai de munc?. "Hu?ulul e considerat?, în prezent, o ras? autohton?. Mai sunt în lume hu?uli, dar cump?ra?i de la noi!", e mândr? directoarea, ?ef? peste nu mai pu?in de 48 de b?rba?i. Practic, la Lucina sunt cinci linii de sânge - cu zece arm?sari pepinieri: Goral, Hroby, Prislop, Pietrosu ?i Ou?or. Pepinierii sunt cai f?r? o valoare stabilit?. Sunt inestimabili! Dar exist? ?i hu?uli de vânzare. "Un c?lu? cost? între 2.000 ?i 6.000 de lei. Dar nu sunt folosi?i la trap sau galop, ori la curse cu obstacole. Ei sunt cai de «samarizare» ?i trac?iune u?oar?". De altfel, pân? s? se inventeze ATV-urile, hu?ulii erau tovar??ii de n?dejde ai vân?torilor de munte. Un arm?sar, o femeie ?i dou? coame. În cea a calului, nev?stuicile se joac? libere O vizit? la caii din fundul Moldovei Dup? ce treci de Câmpulung Moldovenesc, când vii dinspre Suceava c?tre Vatra Dornei, imediat dup? Pojorâta, se face un drum la dreapta c?tre Fundu Moldovei. Mergi cale de vreo 30 de kilometri pân? la Breaza de Sus ?i acolo, pe mâna dreapt?, g?se?ti un drum de ?ar? ce ?erpuie?te ?apte kilometri printr-un defileu. La cap?t ?i se deschide în fa?? o poian? uria??, cu cai ?i mânji, ca în basmele copil?riei. Ai ajuns la Herghelia Lucina. Un traseu montan, de o zi, c?lare sau cu faetonul – o c?ru?? pompos denumit?, în care intr? opt persoane – te cost? 100 de lei. Ajungi la o stân? unde negociezi cu ciobanii de un balmo? sau î?i faci propriul gr?tar, departe tare de civiliza?ia de?uchiat?. Dac? e z?pad?, e ?i mai pitoresc. O sanie se închiriaz? la acela?i tarif. Dac? e?ti mai strâns la pung? sau te gr?be?ti, o plimbare c?lare, de 30 de minute, face 20 de lei. La fel ?i în c?ru?? sau sanie. Vizitarea hergheliei, inclusiv la arm?sarii pepinieri, cost? numai zece lei. Dac? dore?ti s? înoptezi chiar la Lucina, exist? ?i o pensiune. Ideal? pentru cei care vor s? vad? iepele cu mânjii cum pleac? la r?s?rit la p?scut ?i se întorc la asfin?it. Lupii m?nânc? doi-trei mânji pe an! O iap? de ?apte ani, din linia Prislop, este feble?ea Mihaelei. "Dar tot pepinierii sunt mai aproape de inima mea. La urma-urmei, ei sunt cei care «muncesc»! Sunt patrimoniu na?ional", se îmbujoreaz?, ca o fat? mare, directoarea. Paji?tile de la Lucina se înal?? de la 1.200, la 1.588 de metri, la vârful Lucina, zis ?i Chiciura, din Obcina Mestec?ni?ului, iar întinderea hergheliei este cea mai mare din ?ar?: 1.275 de hectare. Un paradis în care z?pada nu se tope?te 200 de zile pe an. Sunt ?i pericole: "Acum doi ani, un urs a atacat un grup de arm?sari ?i a omorât un ponei pe care l-a mâncat a doua zi. ?i, cam în fiecare an, lupii m?nânc? doi-trei mânji. Chit c? iepele, grijulii, îi b?g? la mijloc, între ele", ofteaz? Mihaela. La Lucina e imposibil? o protec?ie total?: "P?i, noi suntem în arealul lor, la ei acas?!". 136 de "copii" în 26 de ani Cum intri în grajdul pepinierilor, pe dreapta e "bara de încercare", din sala de mont?. "E patul matrimonial!", râde "amazoana". Înainte de împerechere, arm?sarul este scos la plimbare ?i înc?lzit: "E un «preludiu »... Doar pentru arm?sar!", o bufne?te râsul din nou. Din grajduri, pepinierii se uit? curio?i, pe sub coama deas?. To?i au un mo? în frunte. "Le protejeaz? ochii de r?murele, când merg prin p?dure", te l?mure?te un gr?jdar. Pe spinare au o dung? neagr? care împreun? cu ni?te peri tot negri de pe spat? formeaz? o cruce caracteristic? hu?ulilor. Ou?or X, adic? al unsprezecelea de la primul arm?sar din stirpea sa are la activ 30 de urma?i, în 18 ani de via??, dar recordul absolut îi apar?ine lui taic?-s?u Ou?or IX care, în 26 de ani, a avut 136 de "produ?i"! "?la b?rbat!", e pus? pe ?otii Mihalea Sarafe?cu. Pe Pietrosu XI l-am deranjat de la prânzul cu ov?z: "Vede?i, are o culoare ?oricie, întâlnit? doar la hu?uli ?i la m?gari!". Prislop XI are un "str?nut" pe buza superioar?, adic? o pat? alb?. Veteranul este Goral XXI, recent scos la "pensie". "Ce e mo?u’?", îl alint? Mihaela. Venerabilul arm?sar ?i-a unit destinul cu ultimele patru iepe anul acesta: "Gata..., nu mai poate. Da’ nici nu-l sacrific?m ?i nici nu-l vindem!". Lâng? "mo?“ î?i are domiciliul un semigreu bucovinean: G?man II. Coama, lung? pân? la p?mânt, e încâlcit? r?u. "Nev?stuicile i-au f?cut asta! Vin în grajd dup? ?oareci ?i se joac? cu coama lor. Cailor le place, c? îi scarpin?!", explic? directoarea. Doi cai frumo?i. Plimbarea cu un faeton - o c?ru?? local? - cost? 100 de lei pe zi Fra?ii Jderi, ?tefan cel Mare ?i hu?ulii din Bucovina Nea Tic?, pe numele din buletin Susoi Moscalu, are 59 de ani ?i, din ’69, ?i-a legat destinul de c?lu?ii de la Lucina. A luat-o de jos, ca simplu gr?jdar la arm?sarii de mont? public? ?i a ajuns, din ’77, dresor de cai. Habar n-are câ?i cai i-au trecut printre picioare: "Dup? ce se înva?? la ham ?i cu ?aua pe ei se lini?tesc. La început nu te vede ca pe un om, ci ca pe un adversar... Începi lucru’ cu dânsu’ la trei ani jumate. Pân? atunci nu-i ar??i hamu’ ?i nu-l legi!", e sf?tos b?trânul dresor. "Aicea s-a filmat fra?ii ?i ?tefan cel Mare. Au venit, la Lucina, Florin Piersic, Gheorghe Cozorici, Colea R?utu, Iurie Darie, Sebastian Papaiani, Gheorghe Dinic? ?i Szoby Cseh", îi enumer? nea Tic? pe marii actori care au c?l?rit hu?ulii s?i. Ca s? se respecte adev?rul istoric, t?tarii din filmele istorice c?l?reau hu?uli, cai a c?ror sorginte este de undeva din stepele Mongoliei. Doar Cozorici, care l-a interpretat pe ?tefan cel Mare, a c?l?rit un pursânge arab, de la herghelia dn Mangalia. ?i, pu?ini ?tiu c? to?i t?t?rii din "Fra?ii Jderi" au fost adu?i din Dobrogea pentru film?ri: "F?ceau pe de?tep?ii ?i le d?deam cai mai n?r?va?i, de d?deau cu ei pe jos!", râde mo?ul. Zice c? Piersic îl simpatiza: "Spunea c?-s bun de cascador, când m? trântea calu’... Da’ calu’ avea 17 ani, m? ?tia bine ?i io ?tiam cum s? cad!". Nea Tic? e ?eful cowboy-lor de la herghelia Lucina. Un fel de John Wayne bucovinean Splendoare în iarb?. T?tarii din „Fra?ii Jderi” au c?l?rit hu?ulii de la Lucina Dragoste de cal Pe Valea Lucavei plou? m?runt ?i iepele, cu mânjii lor f?ta?i în prim?var?, pasc iarba gras?, ude – la propriu – pân? la piele. Pe un deal, patru pepinieri sunt c?l?ri?i de îngrijitori. Cailor nu prea le place c?, nepotcovi?i fiind, cam alunec? pe paji?tea reav?n?. Sunt ?inu?i departe de iepe, s? nu ias? cu t?r?boi... C?l?re?ii îi alint? blând în limba hu?ul?, un dia lect ucrainean specific rutenilor din Bucovina. Li se mai zice ?i hu?ani. Cerul cenu?iu, cu plafonul norilor extrem de sc?zut î?i creeaz? o imagine de basm. Din când în când, un nechezat îi avertizeaz? pe mânjii mai n?r?va?i c? s-au dep?rtat de grup. Arm?sarii ciulesc urechile. Ar vrea ei ceva, dar la Lucina nun?ile sunt aranjate. C?lu?ii nu prea se iau din dragoste... Mihaela Sarafe?cu decreteaz?: "Nu-i pentru cin’ se nimere?te, e pentru cin’ se potrive?te!". Acest articol este proprietatea Evenimentului zilei ?i este protejat de Legea drepturilor de autor. Orice preluare integral? sau par?ial? a con?inutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publica?iile tip?rite - ziarul Evenimentul zilei, iar pentru publica?iile online - www.evz.ro

Ce a AFLAT Nicolae Ceausescu, inainte cu 11 zile sa fie OMORAT! Greseala care l-a costat viata

Pagina 1 din 2
Tag-uri: bucovina, cai, herghelieStirile zilei

Alte articole din categoria: Reportaj

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
19:28 RAREȘ BOGDAN contra DACIAN CIOLOȘ. Jocurile de putere din spatele unei nominalizări neașteptate. 18:10 Update PROCURORII din CONSTANȚA au ieșit ÎN STRADĂ. Își SUSPENDĂ ACTIVITATEA: "Vrem justiție independentă!" 15:59 DESANT EUROPEAN la București. Se vor CERE și DA explicații în LEGĂTURĂ cu KOVESI 15:24 Dosarul Tel Drum. Dragnea A LOVIT ÎN PLIN. Adio, emoţii? Decizie de ultimă oră în Justiţie. Breaking news 14:59 PROTEST. 100 de judecători și procurori din CLUJ își suspendă activitatea o săptămână. Magistrații vor face grevă 11:40 Tandemul Lazăr-Kovesi DECIDE ce instituție se ocupă de Tel Drum. Culisele SCANDALULUI dintre DNA și Secția de investigare a magistraților 10:50 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 19:06 Președintele Parlamentului European A FĂCUT ANUNȚUL așteptat. Kovesi nici NU ȘTIE ce o așteaptă 16:25 Cerere HALUCINTANTĂ în CAZUL Kovesi. „Să-i RETRAGEM CETĂȚENIA!” 15:30 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata