Noile obiective ale Uniunii Europene se referă la creşterea utilizării energiei din surse regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice.