Evenimentul Zilei > Actualitate > Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru, doi actori de comedie care joac? de 30 de ani împreun?: „Am avut doar dou? vedete: Dan Sp?taru ?i Ion Dol?nescu”
Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru, doi actori de comedie care joac? de 30 de ani împreun?: „Am avut doar dou? vedete: Dan Sp?taru ?i Ion Dol?nescu”

Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru, doi actori de comedie care joac? de 30 de ani împreun?: „Am avut doar dou? vedete: Dan Sp?taru ?i Ion Dol?nescu”

Amintiri despre F?râmi?? Lambru, colonei de Securitate ?i experien?a a cinci neveste, toate într-o întâlnire cu arti?tii Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru. Peste câteva zile, în noaptea de Revelion, cei doi v? vor binedispune pe micul ecran

I-am întâlnit pe celebrii Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru la Savoy, cu câteva minute înainte de a intra pe scen?. N-au l?sat s? se vad? c? timpul îi preseaz?. Prieteni, atât pe scen?, cât ?i în via?a de zi cu zi, ?i-au „furat” vorbele unul altuia, au f?cul poante ?i au dep?nat amintiri.
Vasile Muraru (56 de ani), directorul artistic al Teatrului de Revist? „Constantin T?nase” e un moldovean cuminte ?i împ?ciuitor. Nae Lazarescu (71 de ani) are limba ascu?it? ?i n-a menajat pe nimeni. L-a avut profesor pe George Bacovia ?i a fost vecin cu Tudor Arghezi. A?a a r?mas Nae cu iubirea pentru c?r?i. „Olimpic la b?utur?” ?i un mare iub?re?, actorul a schimbat cinci so?ii. De vreo 30 de ani îns?, spune c? s-a f?cut cuminte.
EVZ: Aniversa?i 30 de ani. Cum a?i ajuns împreun??
Vasile Muraru:
Prima dat? ?i… a doua oar? (intervine prompt Nae L?z?rescu), destinul probabil. Când am venit la teatru, dup? ce terminasem facultatea, c? “Revista” era feble?ea mea…
Nae L?z?rescu:
St?tea chiar aici. Pe atunci aici era sp?l?toria.
Vasile M:
Era o teras? descoperit?…
Nae L:
Iar pe scar? unul cu nasul mare.
Vasile M
: Venisem la directorul teatrului, care m? v?zuse la vizion?ri la Casandra, teatrul studen?ilor. Teatrul de Revist? nu avea pepinier?, pentru c? Bucure?tiul era ora? închis.
Nae L: Pe atunci directorii de teatru veneau la produc?iile Institutului de Teatru, acum nu se mai întâmpl?.
Vasile M: Dup? ce am luat o deta?are de la teatrul unde fusesem repartizat, am venit ?i am pus în scen? un spectacol al?turi de Nae L?z?rescu. „Revista revistelor” se numea. Atunci Marius Tupan a scris în Urzica: “Un nou cuplu pe Calea Victoriei”.
EVZ: ?i a?a a r?mas…
Vasile M:
Era ca un fel de certificat…
Nae L: Ne-am separat apoi.
Vasile M:
Fiecare a avut alte spectacole. Am revenit în „Savoy”. A fost cel mare spectacol pân? în Revolu?ie. Apoi am demarat proiectul acesta, „Nae ?i Vasile”, care ?ine afi?ul Teatrului de Revist? de atâ?ia ani, ?i a lansat câteva premiere.
Nae L:
Câteva? 28…
VM:
Câteva pe an, am vrut s? spun. Cu totul au fost 28, dup? Revolu?ie.
EVZ: S-a întâmplat s? v? certa?i? S? ave?i disensiuni atât de mari încât s? v? gândi?i s? v? desp?r?i?i?
Vasile M:
N-a existat asta. Mici mofturi de-ale mele ?i…
Nae L: eu sunt V?rs?tor…
Vasile M:
… ?i cu maturitatea ?i calit??ile V?rs?torului… Nu e o ceart?. Pentru c? eu întotdeauna am fost respectuos ?i chiar pân? acum vreo 10 ani m? adresam cu „Nea Nae”. Nu vorbeam cu „Nae”, sau cum vorbesc genera?iile de mai dincoace, care nu sunt atât de maturizate.
EVZ: Pe vremea lui Ceau?escu spunea?i texte ce atacau puterea. Vi s-a întâmplat s? ave?i probleme cu Cenzura sau Securitatea?
Nae L: Depinde de cine venea la vizionare…
Vasile M:
Sau cine venea la spectacol, cum ai p??it la bar.
Nae L:
Am p??it-o la un spectacol într-un bar. A venit la mine un colonel de securitate. M-a luat direct. „Dom’le, aia cu Nea Nicu… Tocmai când mi-am g?sit s? vin ?i eu cu prietenii…”. La care intervine responsabilul localului. „Dar nu sunte?i aici. Eu v-am oprit mâine mas?. A?i pl?tit ?i consuma?ia în avans”. „A?a e dom’le!, spune colonelul. Zii ce vrei!”. Asta a fost tot. P?i stau ?i eu ?i m? întreb, c? unii autori, mai mici sau mai mari, de obicei mai mici, spun c? le-a confiscat Securitatea manuscrisele. P?i, de ce nu le public? acuma, c? acum se public? orice…
EVZ: V-a?i gândit vreodat? s? v? stabili?i în str?in?tate?
Vasile M:
Nu, niciodat?. Am fost în str?in?tate, a? fi putut s? fac orice meserie, dar nu pot s? stau departe de România. Când am fost plecat în State o lun? ?i jum?tate, nu ?tiam cum s? mai scurtez perioada.
Nae L:
Îmi amintesc de o poveste despre Nae Ionescu care-?i d?dea doctoratul la 70 de ani, cu Nietzsche în comisie. ?i cunoscutul filosof l-a întrebat. Cum e în satul de la voi, e ca în cele din Germania? Ave?i ?i voi de?teptul satului? Nae Ionescu i-a r?spuns: „Nu, noi avem prostul satului. Restu-s de?tep?i”. Are românul un stil de a prinde din zbor, nu trebuie s?-i dai mur?- n gur?, c? nu e neam?. ?la rumeg? dou? s?pt?mâni de fric? c? o s? râd? în biseric?. (Este o eroare – Nae Ionescu sus?ine doctoratul în filosofie la Universitatea din Munchen, cu profesorul Bäumker, nu cu Nietzsche – n.a.)
„Era odat? s? fiu milionar… Eram în Canada ?i am luat lozuri pe strad?. ?i au fost patru câ?tig?tori, printe care ?i eu, care am intrat la marea extragere.”
NAE L?Z?RESCU actor

Se apeleaz? la sex pentru rating
EVZ: De ce nu se mai face cabaret politic?
Vasile M:
Atunci era ca un rebus. O problem? incitant? pentru c? ?i lumea venea s?-i vad? pe arti?ti ce mai zic. Reac?iona publicul ?i la ce ne nu ne gândeam noi. Sim?eau nevoia s? explodeze. Dar nu ne-a chemat nimeni, niciodat?, s? d?m socoteal?. Se tot vorbea prin culise de unul, de altul c? „ar fi cu jum?tate de norm? la Secu”. Am tot zis c? m? voi duce s?-mi v?d dosarul de la Securitate.
Nae L:
Se caut? subiecte de interes general, c? totul politic nu prea merge. Conteaz? mult ?i cum o spui. Ce-au avut cu biata Similea. C? a fost c?s?torit? legitim cu ?la ?i cu ?la. Doi. Cunosc parlamentari care au ?i câte cinci, ?ase neveste. Plus fetele alea de carton scoase dup? un singur tipar, dac? le pui una lâng? alta nu le mai deosebe?ti. N-am nimic cu bietele fete, dar s? o prezin?i pe Oana Lis vedet? TV, mi se pare cam mult. C? dac? aia e vedet?, Draga Olteanu Matei ce mai este?
Vedete am avut dou?, mari ?i late. Pe Dan Sp?taru ?i pe Dol?nescu, la folclor. Restul am fost actori, iubi?i, cunoscu?i unii, foarte iubi?i cum a fost Amza. Dar când te conduc ni?te amatori, pe toate planurile, o s? întâlne?ti amatorism. C? pe vreme aia nu ap?reau manelele, care nu-i muzic? ?i g?neasc?. C? mu zica ?i g?neasc? îmi place: Romica Puceanu, Zavaidoc, F? râmi?? Lambru, i-am avut ?i colegi aici, la Teatrul de Revist?.
EVZ: Se vorbe?te mult despre sex peste tot…
Nae L:
Din alergarea pentru rating, unii pe care nu-i ?in curelele, încarc?. Ce s? bagi dac? nu sex?! C? politica nu mai intereseaz?. ?i-a dat lumea seama despre ce este vorba. Cum a fost înainte de 1944, a?a e ?i acum. ?i to?i sunt doc?i. N-am auzit pe nimeni la televizor s? zic? c? e o problem? de specialitate la care nu se pricepe.
Vasile M:
Am v?zut o poveste dr?gu??, ap?rut? într-un ziar central, c? în comuna Doina din jude?ul Neam?, de unde sunt eu, era o vac? cu sutienul ro?u. ?i, când trecea pe uli??, to?i taurii întorceau capul la poart?. Nae îmi arat? ?i-mi spune „Uite m? ce scrie c? e la tine în comun?”. ?i când ajungem acas? îl întreab? pe tata: „Cine poart? sutien dintre vacile astea?”.
„Se tot vorbea prin culise de unul, de altul c? „ar fi cu jum?tate de norm? la Secu”. Am tot zis c? m? voi duce s?-mi v?d dosarul de la Securitate.”
VASILE MURARU, actor

Nae L?z?rescu s-a însurat de cinci ori
EVZ: Exist? o legend?, c? a?i avut cinci neveste….
Nae L:
Cine nu iube?te, nu gre?e?te. A fost vina mea nu a lor. Eram în perioada când tot ce zboar? se m?nânc? ?i o întâmplare m-a f?cut s? judec mai mult ?i s?-mi îndrept privirile c?tre speran??, c?tre Mântuitor ?i, uite c? fac aproape 30 de ani cu actuala so?ie. F?r? s? pun? piciorul în prag! M-a lucrat în foi de vi??. Ca s?-?i ai b?rbatul acas? trebuie s?-l separi de ga?c?. P?i îi auzi: „Ce te pune aia… ?i-e fric? de ea… Hai, du-te acas?!”.
Nici nu mai aveam grup. Unii muriser?, c? prima dat? s-au dus „vodcangiii” din grupul meu. To?i unul ?i unul. Cânt?re?i, actori, crema nemului românesc. Dar aveau viciul acela. L-am avut ?i eu. De atunci n-am mai b?ut. Al?ii au fugit, de unii mai ?tim, de al?ii nu mai ?tim. Al?ii s-au însurat ?i au dat de o moldoveanc? de aia care ?tie cu ce se m?nânc? treaba asta. ?i apoi, vorba poetului: „?i sunt foarte fericit, absolut din întâmplare”. Eu am divor?at în stil american. Când am decis amândoi c? nu mai ?ine, mi-am luat ni?te manuscrise în saco??, ma?ina de scris în mana cealalt? ?i drum bun. Am l?sat tot, pentru c? eu gre?isem nu ele. Asta e.
EVZ: Dac? a?i avea un milion de euro, în ce a?i investi banii?
Nae L:
Am v?zut multe, dar cred c? în primul rând în c?minele de b?trâni, orfelinate. Era odat? s? fiu milionar… Eram în Canada ?i am luat lozuri pe strad?. ?i au fost patru câ?tig?tori, printe care ?i eu, care am intrat la marea extragere. Premiul era ?ase milioane de dolari ?i o vil? complet mobilat?. Din p?cate n-am fost extras. Poate nici n-am avut nevoie de banii ace?tia. C? toat? lumea când se roag? zice „D?-mi Doamne!”
Despre l?utarul F?râmi?? Lambru
Nae L: Artist adev?rat. P?i, era în spital F?râmi?? Lambru, pentru c? avea de toate. Avea ?i diabet, avea ?i boal? de pl?mâni, avea ?i ulcer perforat ?i ne trezeam cu el, în halat de spital, cu taxiul la poart?… „Se poate? Sunt pe afi? ?i nu m? anun?a?i?” ?i intra. Într-o zi n-a mai venit. Directorul de atunci al teatrului, maestru Dinescu, ne-a spus: “Duce?i-v? mâine la spital, c? dac? n-a venit F?râmi?? înseamn? c? e ceva grav. ?i, într-adev?r, murise.
CITI?I ?I:

  • Irina Margareta Nistor. Femeia care i-a tradus pe Bruce Lee, Chuck Norris ?i Van Damme
  • INTERVIU EXCLUSIV. Florin C?linescu, despre fiul s?u ?i despre „Antenele care copiaz? ProTv”
  • INTERVIURILE 2+1. Mihai Tatulici: "Am fost ?omer cu acte în comunism" | VIDEO
  • INTERVIURILE 2+1. Sergiu Nicolaescu: „Eu nu am absolut nimic cu Cristian Mungiu”
Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: