Editura Evenimentul si Capital

Tragedia micu?ei Laura. "Un câine î?i înfipsese col?ii în piciorul ei ?i tr?gea efectiv de el"

06teren_
Autor: | | 316 Comentarii | 8088 Vizualizari

O fat? de 11 ani a fost atacat? de maidanezi în mijlocul Craiovei. Stadionul „Oblemenco” este p?r?sit ?i zeci de câini fl?mânzi ac?ioneaz? în haite exact ca lupii din p?dure. Cine pune punct s?lb?ticiei?

Era un pic peste ora 5, abia se întunecase, când Laura Dr?gu?in, o fat? de 11 ani, se îndrepta spre antrenament, traversând stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. O hait? de câini a s?rit pe ea sfâ?iind-o. Dac? o antrenoare ?i un alt sportiv, un b?rbat tân?r, n-ar fi fost în preajm?, s? o scoat? din col?ii fiarelor, ast?zi am fi scris în aceste pagini despre o dram?. „S?r?cu?a se culcase la p?mânt, cu capul în z?pad?, iar câinii o mu?cau de picioare ?i de fund. N-am v?zut în via?a mea a?a ceva, efectiv voiau s-o m?nânce, era ca în documentarele de pe Animal Planet”, a spus salvatorul fetei. Suferind mai multe pl?gi, dup? o noapte la Urgen?e, asear? Laura dormea sedat?, împachetat? în pansamente, tremurând înc? prin somn. În România, zeci de copii sunt sfâ?ia?i de maidanezi ca în mijlocul junglei. Co?marele îi vor urm?ri toat? via?a, dar autorii acestor tragedii suntem noi, oamenii mari, care nu facem nimic ca s?-i punem cap?t.

  • REVOLT?TOR. FETI?? SFÂ?ÂIAT? de câini
„Un câine o târa de picior” Laura Dr?gu?in, elev? în clasa a V-a la Liceul cu Program Sportiv, a fost atacat? de maidanezii furio?i înainte de a-?i da seama ce se întâmpl?. „Noroc c? avea h?inu?e groase pe ea”, a spus plângând Speran?a, mama feti?ei. Antrenorii au salvat- o. „Ar fi sfâr?it tragic. Un câine î?i înfipsese col?ii în picior ?i tr?gea efectiv de ea. Nu ?tiu cum am reu?it s-o smulgem din gura animalului. A fost o imagine de co?mar”, poveste?te unul dintre sportivi. Copila a fost dus? la Spitalul Jude?ean Craiova de Marius Toma, ?eful Direc?iei Jude?ene pentru Tineret ?i Sport (DJTS) Dolj, care a fost anun?at prin telefon de antrenoarea Ana P?dureanu. „Feti?a a venit cu pl?gi mu?cate la nivelul fesei drepte ?i a hemitoracelui inferior drept”, spune medicul Cristiana Georm?neanu, de la UPU. Acum e în afara oric?rui pericol, îns? va avea nevoie de consilierea unui psiholog, fiind marcat? de momentele îngrozitoare prin care a trecut.
  • TERIFIANT. O femeie a fost UCIS? de cei cinci câini ai fiicei sale
Olgu?a e cople?it? Craiovenii erau ieri marca?i de întâmplare. P?rin?ii î?i trimit copiii la ore cu teama de a nu fi suna?i de la ?coal? sau de la spital, Craiova fiind n?p?dit? de câini maidanezi. „Nu ?tim ce se întâmpl?, de câteva s?pt?mâni a fost semnalat? o cre?tere foarte mare a num?rului de câini”, recuno?tea, ieri, Olgu?a Vasilescu, primarul Craiovei. Înc? din seara de joi, ea a dat ordin hingherilor s? strâng? to?i câinii din jurul stadionului, dar ieri diminea??, al?i maidanezi patrulau nestingheri?i prin zon?. „Când duc diminea?a gunoiul ?i v?d haitele în jurul ghenei, nu v? imagina?i ce sentimente sumbre am. M? gândesc cu groaz? la ce ar putea s? se întâmple dac? ar s?ri to?i pe copilul meu”, a m?rturisit o craioveanc?.
  • Un b?ie?el de ?ase ani, sfâ?iat de o hait? de câini
De când a dat gerul, sunt h?mesi?i Sportivii trec zilnic prin interiorul stadionului, dar nimeni nu-?i imagina c? ar putea fi ataca?i de maidanezi. „Sunt mul?i câini la stadion, dar nimeni nu credea ca ar putea ataca pe cineva. Probabil de foame au atacat fata”, ne-a spus atletul Paul Ceici. Marius Toma, directorul DJTS, cel care a dus-o pe atlet? de urgen?? la spital, spune ca a sesizat la rândul s?u autorit??ile. „Este clar c? acest caz nu poate fi considerat unul izolat. Sportivii no?tri trebuie s? se preg?teasc? în condi?ii de siguran??”, a spus Toma. ?i unul dintre directorii Liceului Sportiv, C?t?lin Brându?in, a declarat c? a f?cut numeroase sesiz?ri cu privire la prezen?a câinilor f?r? st?pân în zona stadionului Oblemenco, dar f?r? niciun r?spuns. „De când stadionul e p?r?sit, s-au adunat în haite. Cât a fost cald, îi mai hr?neau ni?te persoane. De când a dat gerul, nu le-a mai dat nimeni ?i sunt înfometa?i. Am spus c? o s? apar? probleme, dar pân? nu se întâmpl? o dram?, nu se mi?c? nimic”, a spus C?t?lin Brându?in.
  • Copil sfârtecat de câinele familiei
Laura Dr?gu?in este victima celor care au puterea de a interveni ?i nu o fac Mama: „Ce s? le fac eu celor vinova?i?” Mama Laurei î?i frânge mâinile ?i plânge pe t?cute, ca s? n-o aud? din cas? feti?a ce dormea. Speran?a Dr?gu?in are patru copii ?i pe to?i spune c? i-a ferit cum a putut de orice r?u. Acum , îns?, n-a fost în stare s? prevad? c? feti?a ei va fi sfâ?âiat? de câini. „Am dat-o pe Laura la atletism sperând c? va face ceva în via??, va câ?tiga bani ?i medalii ?i-?i va face un rost, c? via?a e grea. Nu-mi imaginam c?, dac? o trimit la ?coal?, o s? m? trezesc cu ea acas? sfâ?iat? de câini. Ce s? le fac eu lor, celor vinova?i? O fi avut noroc Laura, c? avea pe ea dou? flanela?e ?i doi pantalona?i, c? era frig r?u”, ne-a spus, ieri, mama copilei.
  • Maidanezii, la mâna primarilor. Câinii pot fi eutanasia?i
Lia Olgu?a Vasilescu, primarul Craiovei, e îngrijorat?, admi?ând c? administra?ia pe care o conduce este dep??it? de fenomenul înmul?irii câinilor. „Complexul sportiv, precum ?i pista stadionului, sunt administrate de dou? firme care au obliga?ia s? asigure siguran?a în aceast? zon?, ne-a declarat ieri primarul. Alt copil omorât în Suceava Copiii sunt principalele victime ale atacurilor câinilor maidanezi. În România, anual câteva zeci de copiii sunt sfâ?ia?i, iar unii sunt chiar uci?i. În martie, anul acesta, un caz din comuna D?rm?ne?ti (Suceava), a îngrozit opinia public?. Viorel Tcaciuc, un copil de cinci ani, a plecat de acas? spre sat, diminea?? la 9.30, dup? tat?l s?u care îl ajuta pe un cons?tean la treburile gospod?re?ti. Pe un teren viran din apropierea cimitirului din sat a fost atacat de mai mul?i câini. O femeie l-a g?sit într-o balt? de sânge ?i a anun?at la 112. Legi?tii au stabilit c? minorul a murit ca urmare a hemnoragiei puternice provenit? de la dou? mu?c?turi de la gât. Drept r?zbunare, s?tenii au f?cut o poter? ?i au împu?cat to?i câinii de pe câmp.
  • O lege din 2002 permite eutanasierea maidanezilor
Eutanasierea, respins? de CCR Dup? cazul de la Suceava, când un copil de câ?iva ani, a fost omorât în plin? de o hait? de câini, EVZ a lansat o dezbatere la care s-au adunat aproape 800 de opinii de la cititori. S-au format dou? tabere: prima, majoritar?, care cerea strângerea câinilor de pe str?zi ?i eutanasierea patrupedelor bolnave ori agresive, ?i a doua, cea a iubitorilor de câini, care sus?inea c? adop?iile ?i îngrijirea în ad?posturi speciale trebuie s? fie singurele solu?ii. De ani de zile, autorit??ile sus?in fel de fel de programe derulate pe milioane de euro pentru reducerea num?rului de câini vagabonzi de pe str?zi, dar realitatea arat? c? patrupedele f?r? st?pân nu s-au împu?inat. Legea care prevedea eutanasierea câinilor f?r? st?pân, a fost declarat? la începutul acestui an neconstitu?ional?. „Eutanasierea nu este un lucru normal, este împotriva demnit??ii umane”, a declarat pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale, Augustin Zegrean.
  • 20.000 de haite de maidanezi terorizeaz? România
În prezent, maidanezii pot fi ad?posti?i în locuri special amenajate. Dar ora?ele cu bugete mai mari au deja ad?posturile arhipline, iar în ora?ele mici nu sunt bani nici m?car pentru nevoile oamenilor, darmite pentru cele ale câinilor. Pentru a nu-?i crea probleme cu ONG-urile care ap?r? cauza animalelor, primarii se spal? pe mâini ?i las? lucrurile la voia întâmpl?rii. Oamenii se tem. Aproape 2.000 dintre ei au fost mu?ca?i Irina Marinescu În Craiova atacurile maidanezilor sunt la ordinea zilei, ca în toate ora?ele din România. Iar cele mai bune argumente sunt datele concrete pe care le ofer? medicii de la Spitalul de Boli Infec?ioase Victor Babe?, cei care îi primesc, direct din strad?, pe pacien?ii cu mu?c?turi provocate de câini. Sterilizarea câinilor, o mare cacealma Oamenii se tem pentru via?a lor. Autorit??ile, de la un mandat la altul, declar? de ani buni c? îi sterilizeaz?, îns? situa?ia în teren este n?ucitoare. Numai în Craiova, oficial, pe str?zile ora?ului se plimb? nestingheri?i 7-8.000 de câin f?r? st?pâni, dar neoficial cifra sare de 15.000. De când a dat gerul, câinii î?i g?sesc mult mai greu hrana, iar binevoitorii nu le mai aduc mâncare. Devin agresivi ?i atac? în special copiii. Totul se întâmpl? în mijlocul marilor ora?e din România FOTO: SHUTTERSTOCK Câinii continu? s? se înmul?easc?, fapt care arat? c? num?rul real de maidanezi este cu mult mai mare. Cert este c?, autorit??ile din întreaga ?ar? au cheltuit ani la rând milioane de euro pentru ecarisaj. De la an la an, sumele alocate sume impresionante, f?r? a lua în calcul ?i fondurile cheltuite pentru tratamentul pacien?ilor mu?ca?i.
  • Eutanasierea câinilor maidanezi sau adoptarea "legii Marinescu 2"?
Potrivit medicului Cristiana Georm?neanu, lunar se acord? îngrijiri medicale la peste 100 de persoane. În statisticile UPU, aceast? urgen?? dep??e?te orice alte situa?ii medicale. „De aceast? cifr? se apropie doar luxa?iile ?i fracturile în iernile cu polei sau lipotimiile în zilele toride de var?”, afirm? dr. Georm?neanu. În primele ?ase luni din acest an, 1.907 craioveni au ajuns la Urgen?e mu?ca?i de câini. Pentru spitale, doar toaletarea r?nilor cost? minim 40 de lei, la care se adaug? vaccinul antirabic. „Cum sunt necesare trei inocul?ri, pre?ul total ajunge la 135 de lei”, mai precizeaz? doctori?a de la UPU. Spitalul Jude?ean Craiova a cheltuit 70.000 de lei doar pentru profilaxia persoanelor mu?cate de câini. Risc mare de rabie Pân? în luna iulie a acestui an au necesitat profilaxie antirabic? 430 de persoane. Dintre acestea, 45 de pacien?i au necesitat internare ?i tratament cu ser antirabic, iar imunizarea cu vaccin antitetanic s-a efectuat pentru 150 persoane. Chiar dac? în jude?ul Dolj nu au fost înregistrate cazuri de rabie la om, riscurile r?mân, spun medicii.

Loading...
Pagina 1 din 2


Tag-uri:

Alte articole din categoria: Administratie Locala

libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate