Editura Evenimentul si Capital

REGULAMENT CONCURS – „Cititorul de la pagina 3”

Cititorul de la pagina 3
Autor: | | 0 Comentarii | 505 Vizualizari

Începând cu 1 decembrie ai şansa să fii unul dintre câştigători.

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L., societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 6, birou 7 – încăprea având o suprafaţă de 18,21 metri pătraţi, sectorul 1, cu punct de lucru in Romexpo (intrarea B), Pavilionul G4, bd. Mărăşti nr 65-67, sector 1, cod 011465, Bucureşti, tel. 021-202.20.63, fax 021-202.20.01, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/758/2010, avand Cod Fiscal R26434909 reprezentată legal prin MUNTEANU VIRGIL – IULIAN, în calitate de administrator special, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Editura Evenimentul şi Capital SRL din data de 10.03.2014 şi prin SOCIETATEA PROFESIONALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Tudor Arghezi nr. 26, sc. A, et. 2, ap. 24, Sector 2, înregistrată în registrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul RFO II - 0663 din data de 22.02.2013, având cod de identificare fiscală 31383682, în calitate de administrator judiciar conform Sentinţei civile nr. 2195 pronunţată în Dosarul nr. 5225/3/2014 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civilă, reprezentată prin DĂNĂILĂ REMUS LIVIU.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Durata campaniei şi aria de desfăşurare

Acest concurs se va desfăşura săptămânal in publicatia Evenimentul zilei, începând cu data de 23 noiembrie 2015 si incheindu-se in 31 decembrie 2017, cu mentiunea de a anunta in ziar in cazul in care acest concurs va fi intrerupt mai devreme de de aceasta data. Participarea la concurs se poate realiza recunoasterea in poza publicata in cadrul publicatiei Evenimentul zilei.

Concursul se desfasoara pe întreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Editura Evenimentul si Capital SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor pana la gradul IV.

Art. 3. Mecanismul campaniei

 • În fiecare editie, din perioada 23 noiembrie 2015 – 27 mai 2016, a ziarului Evenimentul zilei, va fi publicata o poza, de multime din unul din orasele tarii;
 • In cadrul pozei o persoana din multime este evidentiata (incercuita) si provocata sa se recunoasca;
 • Daca persoana evidentiata se recunoaste in poza si suna în termen de 5 zile de la publicarea pozei la numerele de telefon 021/527.11.11 sau 021/527. 11.15 (numere cu tarif normal), între orele 9:30 si 17:00, pentru a revendica premiul este premiata cu un abonament pe o luna la Evenimentul zilei plus un cadou surpriza din partea publicatiei;
 • Pentru a dovedi ca este persoana din poza trebuie sa trimita dupa ce a sunat pe email la adresa: concurs_evz@evz.ro o poza recenta cu el sau chiar o copie dupa buletin (in cazul in care poza din buletin mai este de actualitate);
 • Perioada in care trebuie sa trimita dovada ca este persoana ce apare in poza este de doua zile de la revendicare;
 • ATENTIE: doar persoanele care respecta perioada de confirmare pot fi declarate castigatoare.

  Premiile vor fi trimise castigatorilor prin curier la adresa mentionata de catre acestea , in termen de maxim 30 de zile de la publicarea fotografiei.

  Art. 4. Premiile

  Premiile concursului vor fi oferite conform urmatoarei proceduri:

  • Data limita pentru recunoasterea in poza este in maxim 5 zile de la publicarea pozei in intervalul orar 9.30 – 17.00;
  • Publicarea castigatorilor in ziarul Evenimentul zilei se va face conform Art.3

  In cazul in care nici o persoana nu suna pentru a revendica premiul, acesta ramane in proprietatea Organizatorului, respectiv al Editurii Evenimentul si Capital.

  Premiile concursului

  Premiile concursului constau in abonamente pe o luna la Evenimentul zilei plus un premiu surpriza oferit de catre Organizator.

  Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Evenimentul zilei.

  Premiile vor fi trimise castigatorilor prin curier la adresa mentionata de acestia, in maxim 30 de zile de la publicare.

  Valoarea premiilor este de 1.000 lei cu TVA inclus.

  In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

  Art. 5. Temeiul legal

  Prezentul regulament se desfasoara în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

  Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresă, număr telefon, varsta, ocupaţie, adresa e-mail) să intre în baza de date a organizatorului – SC Editura Evenimentul si Capital SRL conform legii 677/2001 şi a partenerilor acestuia, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestora.

  La cererea explicita a participantului, adresata la numarul de telefon: 021/ 202.20.00, societatea se obliga sa actualizeze, sa stearga sau sa informeze participantul  in legatura cu datele  personale.

  Art. 6. Dreptul de participare

  În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

  Nu au drept de participare la această campanie angajaţii organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, şi nici rudele de gradul I si II ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

  Participarea la concursul desfasurat in Evenimentul zilei in perioada 23 noiembrie – 18 decembrie 2015 şi/sau revendicarea oricărui premiu confirmă acceptarea necondiţionată a fiecărui participant ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial şi/sau temporal, precum şi prin utilizarea oricărei modalităţi de promovare (ex. internet, afişaj stradal etc.).

  Prin participarea la concurs, persoanele fizice în cauză acceptă în mod necondiţionat şi explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate şi stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de organizator sau subcontractanţi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaţii similare, de marketing direct, etc.

  La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa: Romexpo (intrarea B), Pavilionul G4, bd. Mărăşti nr 65-67, sector 1, cod 011465, Bucureşti

  Organizatorul se obligă:

  • să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în mod gratuit;
  • să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

  În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la sediul organizatorului.

  Prezentul concurs se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare.

  Art. 7. Acordarea premiilor 

  Premiile ce constau in produse nu se pot compensa in bani.

  Premiile vor fi trimise castigatorilor prin curier la adresa mentionata de castigator.

  In cazul in care castigatorul este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indrepatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal, acesta din urma va semna o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut. 

  Art.8. Taxe si impozite

  Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. Impozitul pentru premiile in produse ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Impozitul pentru premiile in bani ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre CASTIGATOR, acesta fiind oprit castigatorului din suma castigata. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a câstigatorilor.

  Art.9. Limitarea răspunderii

  Concursul este destinat tuturor cititorilor ziarului Evenimentul zilei care cumpără (sau primesc publicatia prin abonament). În consecinţă, organizatorul nu va fi ţinut în nici un fel responsabil pentru nici una dintre situaţiile următoare (lista NU este semnificativă, ci doar exemplificativă):

  • oricare disfuncţionalitate a reţelelor de electricitate, de telefonie fixă sau mobilă etc. care împiedică buna derulare/funcţionare a concursului (operatorul de telefonie mobilă, CONEL etc.);
  • defecţiunea oricărui material de recepţie sau a liniilor de comunicaţie.

  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producându-şi efectele din momentul publicării respectivei informaţii pe pagina de internet evz.ro.

  Art. 10 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

  Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

  10.1. Informarea persoanei vizate

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 • 10.2. Dreptul de acces la date

  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 •   informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 •   informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.
 • Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

 • Dreptul de intervenţie asupra datelor
 • Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

 • Dreptul de opoziţie
 • Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

  În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 • Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:

 • decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
 • Dreptul de a se adresa justiţiei
 • Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

  Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

  Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

  Art. 11. Forţa majora

  11.1. Prin forţa majoră se inţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de voinţa vreuneia din părţi si intervenit ulterior demarării concursului si care pune, in mod obiectiv, organizatorul in imposibilitatea de a executa in mod corespunzător, in tot sau in parte, concursul.

  11.2. Reprezintă caz de forţă majoră, fără a se limita la acestea si cu condiţia ca acestea sa nu fie provocate sau favorizate de neglijenţa părţii care il invoca, evenimente precum: cutremure, incendii inundaţii sau alte calamiţati naturale, schimbari in reglementari ale legislaţiei incidenţe, greve generale, miscari sociale, razboi etc.

  Art. 12. Întreruperea concursului

  Campania publicitară va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră, asa cum a fost definita in Art. 11, sau printr-o decizie a organizatorului, care îşi rezervă dreptul de a nu organiza oricare din etapele menţionate mai sus. În acest caz potenţialul participant nu va mai găsi în ziar concursul „Cititorul de la pagina 3”.

  Art. 13. Litigii

  Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romane competente.

  Art. 14. Alte prevederi

  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, insa nu inainte de a anunta publicul, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in paginile publicatiei “Evenimentul zilei” sau pe pagina de internet www.evz.ro.
  • La acest concurs poate participa orice cetăţean roman, indiferent de varstă, sex, naţionalitate sau religie, cu excepţia angajaţilor Editura Evenimentul si Capital, a colaboratorilor şi a rudelor lor de gradul I pana la gradul IV.
  • Regulamentul de desfasurare a concursului este publicat pe toata perioada concursului pe site-ul publicatiei Evenimentul zilei – www.evz.ro. De asemenea, va putea fi consultat la sediul organizatorului: Romexpo (intrarea B), Pavilionul G4, bd. Mărăşti nr 65-67, sector 1, cod 011465, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon: 021/ 202.20.00.
  • Prin participarea la concurs participantul la promotie este de acord cu prevederile regulamentului promotiei si isi da consimtamantul sa intre in baza de date a SC Editura Evenimentul si Capital  S.R.L. pentru a primi materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare, conform Legii 677/2001.

  Redactat de parte, procesat şi autentificat de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL IOANA VALMAR, într-un singur exemplar original, care se va păstra în arhiva biroului individual notarial, astăzi, data autentificării prezentului înscris, părţii i s-au eliberat 2 (două) duplicate şi 1 (unu) duplicat se va păstra în arhiva biroului individual notarial
  Alte articole din categoria: EVZ Special

  evz.ro
  libertatea.ro
  rtv.net
  wowbiz.ro
  b1.ro
  cancan.ro
  ziare.com
  unica.ro
  fanatik.ro
  dcnews.ro

  LASA UN COMENTARIU

  Caractere ramase: 1000
  
  CITEŞTE Şi
  FACEBOOK
  evz.ro

  Articole salvate