Editura Evenimentul si Capital

Horoscopul lui Dom' Profesor. Divanul persan. Omar Khayyam

Autor: | | 0 Comentarii | 2395 Vizualizari

Pe 25 iulie s-au născut Omar Khayyam, Thomas Eakins, David Belasco, Ion Alexe, Mihai Codreanu, Petre Grant. Pe 26 iulie s-au născut Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Salvador Allende, Aldous Huxley, Mick Jagger, Stanley Kubrik, Andre Maurois, Roger Taylor, Sandra Bullock, Dan Condurache, Monica Ghiuţă, Cezar Baltag.

Pe 25 iulie calendarul creştin ortodox aminteşte de Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Sf, Olimpiada şi Eupraxia. Pe 26 iulie: Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Ermolae şi şi Paraschevi din Roma.

Înţelepciune populară, folclorul, este la noi în România de o frumuseţe fără seamăn.

Iata, ziua de 25 iulie este dedicată „somnului morţii”, sărbătoare veche, poate chiar din neolitic. Dacii, lupii adică, ştiau multe despre tainele morţii. Nu se temeau deloc de ea, tocmai pentru că îi ştiau secretele şi se bucurau când unul dintre ei pleca la Zamolxe, în altă dimensiune spaţio-temporală.

Coloniştii greci au adus cultul lui Thanatos, frumosul, dar temutul zeu al morţii. Creştinismul a preluat motivul, suprapunând Adormirea Sf. Ana. „Cel care lucrează în această zi pot să cadă în somn şi să doarmă trei zile sau chiar o săptămână” (Pamfile, 1997, pagina 138).

Tot astăzi se ducea de mâncare, în pădure, lupilor, sub ochiul atent al Lupului Şchiop şi al Filipilor, ca să se pecetluiască legământul cu ei, strămoşii totemici, ca să nu atace turmele, ciobanii şi pădurarii. (Speranţia).

Despre ai noştri lupi o să mai avem multe de spus, pentru că sunt nu mai puţin decât 54 de sărbători ale lupilor într-un singur an!

În "kalendar", tradiţional, pe 26 iulie continuă seria sărbătorilor dedicate morţii prin celebrarea timp de trei zile a lui Asklepios (Esculap), zeul medicinei, recunoscut, după cum arată unele studii şi de daci. Probabil, dacă nu cu siguranţă, prin intermediul coloniilor greceşti, colonii cu care dacii aveau legături cordiale, chiar alianţe.

Este interesant că această secvenţă: moarte, tămăduire, viaţă este legată de unele ritualuri şi interdicţii privind mărul. „Fructul oprit”, „fructul cunoaşterii” mărul, participă la tainele vieţii şi ale morţii. „Trei mere pe zi şi la doctor niciodată” a spus marele Paracelsus. Să fie adevărat?

Fericirea este compusă dintr-un corp lipsit de durere şi un suflet netulburat” – a spus Epicur. Mai este posibilă fericirea în ziua de astăzi?

Dar astăzi, 26 iulie, este singura zi din an în care îl pomenim pe Omar Khayyam, marele poet, matematician, filozof, astrolog persan. O lumină a Orientului, foarte popular şi în Occident. Numele lui, catrenele lui, rubbayatele, citate din opera lui m-au urmărit în toată Asia. Am învăţat Istoria islamului şi a credinţelor preislamice, împreună cu cursuri de astrologie, la Madrasse Omar Khayyam! Aşa că nu o să vă supăraţi dacă astăzi o să vă spun o poveste cu Omar Khayyam, una din multele pe care le ştiu:

Prin secolul XI, în Persia, s-au întâlnit trei flăcăi: Omar Khayyam, Nezam al-Melik şi Hassan Sabbah. După vechiul obicei al zoroastrienilor, mândrii adoratori ai focului, cei trei adolescenţi, chiar dacă erau musulmani şiiţi, învăţăcei la Bişapur, au făcut jurăminte înfricoşate pecetluite cu sânge, noaptea, la o răscruce de trei drumuri.

Au jurat să rămână veşnic prieteni şi să se ajute între ei, mai ales dacă unul va ajunge la rang înalt şi la bogăţii nemăsurate.

Norocul şi intrigile bine aranjate l-au slujit pe Nezam al-Melik, numit în persana imperială, farsi, ol-Molok, care a ajuns puternicul şi bogatul vizir al Persiei.

Într-o bună zi, în faţa vizirului s-a arătat vechiul său prieten din copilărie, Omar, care i-a adus aminte de jurămintele făcute. „Ascult şi mă supun!” a spus preaputernicul vizir la auzul parolei secrete pe care numai ei trei o ştiau. „Cârmuirea satrapiei Nişapurului şi a toate pământurile, oamenii şi animalele sunt ale tale, Omar Khayyam şi îţi aparţin în veci!” a spus zâmbind, vizirul.

Omar a mulţumit prietenului său, dar a refuzat cinstea cu eleganţă: „Preaputernice, eu nu mă gândesc la putere, porunci şi oprelişti faţă de popor. Eu sunt un filosof, poet şi matematician. Porunceşte să-mi dea o simbrie în fiecare an!” Iar vizirul a dat poruncă, înscrisă în pergamentele cancelariei persane şi respectată până la stingerea ultimului descendent al familiei lui Omar Khayyam ca imensa sumă de zece mii de dinari (cam două milioane de euro, astăzi) să fie rentă anuală.

Scăpat de grijile zilnice, Omar Khayyam a devenit cel mai mare poet, matematician, filosof şi astrolog al timpului său. După cum se observa în secolul al XIV-lea, în „Istoria înţelepţilor” al lui al-Quifti : „Omar al-Khayyam, imamul Khorsandului, cel mai învăţat al timpului său, care preda ştiinţa şi filosofia grecilor şi care îndemna la cunoaşterea vieţii prin curăţirea pornirilor trupeşti, întru puritatea sufletului, şi care porunceşte să se respecte obligatoriu relaţiile ideale dintre oameni potrivit principiilor vechi greceşti !” 

Omar a mai avut un rol, care i-a cerut multă diplomaţie şi mult timp. Cel de al treilea prieten, Hassan Sabbah devenise Bătrânul din Munte, căpetenia haşişimilor, temuţii asasini ismaieliţi din impenetrabila fortăreaţă Alamut, fiind astfel o ameninţare potenţială pentru ordinea de drept, adică pentru prietenul cel puternic şi bogat, vizirul Nezam al-Melik. Multe legende dar şi istorii adevărate s-au ţesut în jurul Bătrânului din Munte.

Adevărul istoric este că mândrii şi nărvaşii persani nu şi-au iertat niciodată că au fost cuceriţi de câteva triburi sălbatice de arabi şi islamizaţi cu forţa. Au vrut mereu să fie diferiţi, altceva, să se delimiteze de arabi! Secta ismaieliţilor a Bătrânului din Munte a focalizat energiile naţionale şi dorinţa de libertate. S-a bucurat de o mare popularitate şi a fost susţinută cu bani, arme şi oameni.

Hassan era divinizat de popor. "De ce trebuie să moară o sută de mii de oameni pe câmpul de bătălie? Nu este mai bine să trimit un asasin, un haşişim, care să ia gâtul califului, regelui, şefului duşmanilor? În cel mai rău caz pierd un om, dar am câştigat bătălia! Daţi-mi soldaţi, arme şi bani ca să vă salvez viaţa!" Şi i se dăde, i se dădea, i se dădea...

Fortăreaţa de la Alamut devenise, prin fortificaţiile ridicate, imposibil de cucerit, iar cu banii şi oamenii pe care i-a primit Hassan şi-a ridicat o armată de fanatici. A adunat din toată Asia orfani, copiii condamnaţi de soartă şi i-a crescut ca pe proprii lui copii, în lux şi dragoste. Şi cu mult opiu. Dar copiii, apoi tinerii făceau zece ore de antrenament războinic pe zi! Erau neîntrecuţi, în tot Orientul şi cu siguranţă în tot Occidentul, în ceea ce priveşte lupta, cu mâinile goale sau cu orice armă. Se mai spunea, şoptit, că soldaţii Bătrânului din Munte erau vrăjitori periculoşi care puteau opri o întreagă armată în atac cu un singur gest.  

Au devenit călugării "buida" un fel de "shaolin". Inflexibili, fanatici, credincioşi Bătrânului până la moarte, gata să moară în orice secundă. Soldaţii perfecţi, arme mortale de neoprit!

Istoria a consemnat evenimente de necrezut. Au intrat în legendă. Numai doisprezece călugări buida au respins o armată de 50.000 de arabi trimisă de califul din Bagdad. Apoi cei doisprezece buida l-au asasinat şi pe calif! Asta, în numai trei săptămâni. Şi cei doisprezece, fără o zgârietură, s-au întors umili şi speriaţi la Alamud, cerându-şi scuze, ploconiţi în faţa Bătrânului că... le-a luat prea mult timp!

Terorismul adevărat, cel care te urmăreşte în fiecare moment, de nu poţi să trăieşti, nici să dormi o secundă, a fost inventat de Bătrânul din Munte. Sigur, în acele timpuri teroarea era adresată califilor, şefilor, regilor, împăraţilor. Teroarea, în acele timpuri, apăra pe oamenii de rând, pe săraci, pe orfan şi pe văduvă.

Acum, în prezent, este invers! Şi-au cumpărat cei bogaţi şi puternici imunitatea, în decursul secolelor? Bună întrebare...

Bătrânul din Munte a avut o alianţă trecătoare cu nobilii Occidentali,  Cavalerii Cruciaţi, pe care i-a ajutat să cucerească Ierusalimul. Filozofia şi tehnicile spirituale ale Bătrânului au stat la baza formării Ordinului Cavalerilor Templieri. În timpul lui Hassan Sabbah ismaeliţii controlau, în ascuns sau pe faţă, un teritoriu de la Cairo până în India.

În arhiva clericală de la Qom s-au păstrat scrisorile dintre Omar Khayyam şi al-Melik pe de o parte şi Omar Khayyam şi Hassan Sabbah, pe de altă parte, foştii buni prieteni.

„Cum să mai te cred, frate, şi să am încredere în tine că vizirul al-Melik doreşte că se împace cu mine. Eu am spus de nenumărate ori că sunt gata să mă împac cu el şi să-i recunosc puterea şi suzeranitatea. Dar nici nu am primit bine scrisoarea ta, dragă poete, cînd au venit oştenii lui al-Melik cu ordin să-mi ia gâtul, dar numai vitejia haşişimilor şi inundaţiile trimise de Allah, mărit fie în Mila Lui, mi-au salvat capul! Spune-mi, dar, în horoscoapele tale nu se găseşte o cale de împăcare şi dacă este aşa, ar fi bine ca vizirul să-şi ţină promisiunile!”  scria Hassan. 

Răspunsul lui Omar Khayyam a fost în catrenele sale nemuritoare :

„Chiar şi bătrân m-a prins în lanţ iubirea

Şi cupa-n mână mi-a ucis căirea 

S-a sfâşiat veşmîntul pe care 

Mi l-a ţesut cu grija ei gândirea.   

Inima mi-e hambar de doruri vii:  

Buze de jar şi vinuri rubinii. 

Aud spunând : „Să-ţi dea iertare Domnul! 

N-o cer... N-o dă... De ce am mai vorbi ?!”

Omar Khayyam are o statuie, un bust, în capitala României, undeva, la şosea, pe lângă Muzeul Ţăranului Român. Bună vecinătate. Unul dintre gândurile mele materializate. Dar, vai, nimeni nu se gândeşte de amintirea celebrului om, statuia este neîngrijită, florile ofilite. Aşa cum ne batem joc de toate valorile... ce talent avem!

Se spune că Omar Khayyam ar fi trăit peste o sută de ani. Opera lui este imensă, aşa cum a fost înţelepciunea lui, înţelepciune pe care nu mă opresc să încerc să o fac parte din mine...

Vedeţi, tineri lupi, padawani şi hobbiţi, Forţa fără Înţelepciune este periculoasă şi duce către partea întunecată! Dar Forţa este întotdeauna cu voi, pentru ca să fiţi mereu de partea ei luminoasă, pentru că lumina va aduce mâine, inevitabil, mereu şi mereu, o altă zi!

BERBEC    Un weekend dens, mai ales prin aglomerarea distracţiilor, a drumurilor şi a schimbării de ritm. Seară plăcută cu cei dragi cu planuri de viitor, şi de ce nu, o posibilă vacanţă în croazieră!

Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi complicaţiile sentimentale care nu sunt absolut necesare. O sâmbătă obositoare, dar plină de realizări. Duminică plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci şi la cumpărături, dacă nu pleci în croazieră!

TAUR   Venus, direct, este în aspecte bune, ca şi şansele tale. Eşti favorizat, mai ales în domeniul sentimental, familie şi cămin. În weekend poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp.

Sâmbătă, lasă-ţi curiozitatea să exploreze noi domeni. Nu este nimic greşit la planul originar, sunt necesare doar mici schimbari şi reglaje de rutina. Duminică, atenţie la influenţa din ce in ce mai mare a unui partener cam încapăţânat din familie sau dintre prieteni, care poate să-ţi facă o seamă de necazuri, în mod neintenţionat, faulturi de joc!

GEMENI  Evită enervarea şi graba. Ca să scapi de insistenţele celor din jurul tău, care ţi-au făcut program de weekend, trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme!

Sâmbătă evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Şi ţie îţi cade un şir de petreceri, duminică, aşa că nu mai fi disperat! Dacă te decizi să pleci la cumpărături să ştii că sprijinul stelelor este mediocru.

RAC   E semn că eşti provocat la o discuţie ascuţită. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Ar trebui să primeşti veşti, asta duminică.

Sâmbătă poţi profita de un eveniment deosebit. O serie de aspecte planetare contradictorii fac ca trăirile tale să fie complexe, dar toate, aproape fără excepţie le tratezi sub o rezervă dată de comoditate şi de impresia că totul este o piesă ce se joacă numai pentru buna ta dispoziţie. Luna, Marte şi Venus indică noutăţi interesante, mai ales în a doua parte a intervalului, duminică. Dar pe care le priveşti ca printr-un geam mat. Totuşi, ceea ce se petrece şi mai ales ceea ce simţi că se va petrece îţi place şi te face să visezi cu ochii deschişi, zîmbind!

LEU   Copiii şi/sau animăluţele s-ar putea să-ţi ocupe tot timpul din acest weekend. E distractiv şi plăcut. Jocuri, distracţii, fugăreală şi poate şi un pic-nic. E bine să ai două zile libere!

Weekend-ul aceasta este o perioadă sensibilă. Soarele trece prin grade magice care rezonează în adâncul fiinţei tale. Dorinţele tale secrete, visurile nespuse, par că încep să se materializeze, cum s-au materializat şi în trecut. Eşti norocos şi ştii asta! Pe de altă parte o serie de tulburări familiale din ultima perioadă continuă duminică în alt registru, iar veşnic nemulţumitul Saturn din Scorpion, retrograd, în conjuncţie cu Luna, face ca lucrurile să întârzie sau să fie amânate.

FECIOARĂ Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante, sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul capriciilor. Întâlnirile sau distracţiile de weekend îţi aduc un oarecare confort şi te motivează.

Sâmbătă, odihneşte-te mai mult, relaxează-te, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze.  Un weekend în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Duminică nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate în apartament, casă, cămin, curte, castel, etc. Nu da şi nu lua bani cu împrumut. Ţine banii în buzunar sau pe card, nu te duce la cumpărături.

BALANŢĂ   Sâmbătă, o zi incertă şi uşor disarmonică, până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Duminică nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri!

Evită, sâmbătă, discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Seara relaxantă. Duminică, nu da curs propunerilor extravagante, cum ar fi o curăţenie generală sau o excursie cu prietenii la munte, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, muzică cât cuprinde, sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale!

SCORPION   Încă două zile favorabile când conjunctura astrologică este alături de tine. Este avantajos să începi distracţii noi, să motivezi oamenii. De asemenea, o perioadă favorabilă relaxării.

Sâmbătă, zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Duminică lasă analizele sofisticate pe altă dată. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat.

SĂGETĂTOR  Sâmbătă limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt necesare. Duminică, o dimineaţă obositoare, dar o seara plăcută, poate pe drum de vacanţă!

Este indicat să faci cumpărături, sâmbătă, pe îndelete, aproape de ora de închidere a magazinelor. Noaptea te fascinează fie că eşti de tipul „diurn” sau „nocturn”. Chiar dacă îţi este somn ai vrea să faci parte din nopte, o creatură a întunericului, care vede, dar nu este văzută! Un weekend obositoar, mai ales prin aglomerarea problemelor de la sfârşitul lunii, a vizitelor şi a întîlnirilor dar şi a distracţiilor. Dar, o posibilă seară de duminică plăcută cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor.

CAPRICORN    În weekend evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de vorbe, doar tăcerea este de aur!

Sâmbătă, dacă poţi - evită să faci cumpărături, mai ales bunuri de folosinţă îndelungată. O configuraţie complexă şi rară te predispune în acest weekend atât la contemplare şi lene cât şi la acţiuni impetuase şi la nervozitate. Duminică emoţiile tale sunt puternice şi ai tendinţa să izbucneşti din te miri ce. Nerăbdarea şi nervozitatea te fac vulnerabil la accidente, minore, casnice, de tipul vărsatului ceaiului sau cafelei fierbinţi şi a scăpatului ţigării aprinse. Ai o grijă pentru cineva din casă – atenţie la animăluţe şi în special la căţei – nu-i pierde din ochi când ieşi afară cu ei!

VĂRSĂTOR   Sâmbătă trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă unui conducător inspirat al propriului Destin. Duminică trebuie să iei o hotărâre, nu mai întârzia şi nu mai ocolii decizia!

Sâmbătă, evită enervarea şi hotărârile pripite, mai ales dacă sunt provocate de bârfe sigure. Pe de altă parte ca să scapi de insistenţele anturajului care doreşte neapărat să-ţi facă program de cumpărături şi curăţenie trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Duminică parcă nu ar fi bine să te duci la cumpărături. Parcă ar fi bine să nu dai cu aspiratorul. Configuraţia astrală favorizează comoditatea, domeniul tău de expertiză! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada weekend-ului acesta. Poţi să convingi pe toată lumea, sigur, dacă propui programe de distracţie!

PEŞTI   Nu te enerva din lucruri de nimic, fii constructiv. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu spera mult de la cei cu care te întâlneşti în weekend.

Sâmbătă, stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă, este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Evită aglomeraţia şi orele târzii.  Duminică, cumpărături – da, dar împreună cu familia, prietenii, nu singur. Carisma ta este în creştere şi fiind un tip sensibil şi afectiv, care ştie lucrul ăsta şi îl foloseşte cu pricepere, poţi convinge cu mare uşurinţă, aşa că te vei simţi bine şi duminică!

  

Tag-uri: horoscop, astre, zodii, zodiacStirile zilei

Alte articole din categoria: Horoscop

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro
Loading...

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
17:33 Badea lansează bomba: URMĂTORUL PREMIER va fi DISCIPOLUL LUI COLDEA. „PSD îşi bate joc de votanţi” 17:29 UN GENERAL CELEBRU I-A ÎNVENINAT pe Dragnea şi Tudose. „Ultimul supraviețuitor al epocii Băsescu” 16:50 Mihai Tudose a promovat un Penal în Guvern! De ce nu mîrîie Presa anticorupție?! România lui Cristoiu 15:15 Prima femeie PREMIER din istoria României! VIORICA DĂNCILĂ este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru 15:01 Olguța Vasilescu: DĂNCILĂ va continua cu legile JUSTIȚIEI/. PSD îi acordă tot sprijinul 13:31 Va numi Klaus Iohannis al treilea guvern PSD după ce a promis că nu va face asta? NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 13:13 PSD o propune premier pe Viorica Dăncilă - UPDATE NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 13:00 PSD ARE PLANUL ANTI-IOHANNIS: acceptă noua variantă de premier sau VA FI SUSPENDAT! Olguţa a lansat anunţul de BREAKING NEWS 12:53 Demisia lui Tudose. SE ŞTIA DEMULT despre LOVITURA DE GRAŢIE din PSD. Poate fi numită CONFIRMAREA ANULUI 11:48 Tineretul liberal îi face BAGAJELE lui Dragnea și PSD-ului. Care este DESTINAȚIA 11:21 Când s-a produs RUPTURA ÎN PSD? Olguţa a devoalat: „Episodul Plumb - Shhaideh, moment INADMISIBIL” 11:17 Noul premier PSD: Firea, Stănescu, Vasilescu și Manda au refuzat. Cine este în cărți în Kiseleff 11:10 Dragnea a dezvăluit cum va alege PSD viitorul premier: „Am mână proastă! Eu nu voi mai propune niciun nume” 11:06 Horoscop. Așa cum v-am anunțat în ”Horoscopul 2018”, Mihai Tudose și-a dat demisia pe 15 ianuarie 11:03 Mihai Fifor este premierul INTERIMAR. Iohannis anunță CONSULTĂRI cu partidele pentru formarea noului Guvern 10:58 Liviu Dragnea, „SPULBERAT” la Bruxelles: „A aprins fitilul unei REVOLTE cum nu a mai fost vreodată!” 07:23 Marcel Ciolacu a DEMISIONAT din funcția deținută în GUVERN 23:39 ANUNȚ de ultimă oră făcut de PNL! „Formarea unei noi majorități parlamentare, în jurul celui mai important partid de opoziție...” 21:14 Tudose ŞI-A DAT DEMISIA! Declaraţii incredibile după mazilire: ACUM, RELAŢIA CU DRAGNEA ESTE BUNĂ. Fifor, următorul premier? Update 16:18 Băsescu, MESAJ înaintea CEx-ului: „Dragnea şi Tudose "se joacă de-a doamna Carmen Dan (...) Contează doar ce spune Constituţia...”

Articole salvate