Editura Evenimentul si Capital

Horoscopul lui Dom' Profesor. Crestomaţie, tehnici de divinaţie şi mantici matematice

Radu Ştefănescu
Autor: | | 0 Comentarii | 3487 Vizualizari

Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

Iarăşi o zi fără conotaţii importante tradiţionale, nimic în „Kalendar” - fără sfinţi importanţi, de aceea, în calendarul creştin ortodox. Doar Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

Începusem să vă listez, ieri, diversele procedee de “prezicere” a viitorului, aşa cum ne-au fost predate la cursul de “Crestomaţie, tehnici de divinaţie şi mantici matematice”. După cum am stabilit ieri, continuăm cu litera “I”. Acum trebuie să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că nu am pomenit nici jumătate din lista de la curs. Din motive tehnice, nu mai înţeleg ce am scris, pentru că luam notiţele în engleză, franceză, farsi, hindi şi urdu, sau pur şi simplu, nu găsesc că este cazul să pomenesc respectivele tehnici.

Iată, continuarea:

Ichtiomanţia foloseşte observarea peştilor pentru a stabili şansele. Un peşte care se mişcă de la stînga la dreapta este un semn bun. De asemenea, dacă “sare” şi produce unde pe suprafaţa apei care ajung pînă la ţărm, în dreptul persoanei în cauză. Observarea unui peşte mort ce pluteşte pe suprafaţa apei, este în mod cert, semn de mare primejdie şi nenorocire.

Lampadomanţia studiază forma şi modul în care ard lumînările, făcliile şi beţişoarele impregnate. Dacă flacăra este dreaptă, fără fum, este un semn bun. O altă metodă este de a recita rar alfabetul şi a nota literele pentru care flacăra pîlpîie - apoi cu literele respective se formulează prezicerea.

Libanomanţia foloseşte tămîia pentru a determina şansele bune sau rele. Dacă fumul se ridică drept este un semn bun. Dacă se împarte în mai multe şuviţe, este semn de dezbinare şi nenorocire.

Litomanţia utilizează pietrele preţioase şi semipreţioase. În forma modernă, mai multe pietre divers colorate sînt amestecate pe o suprafaţă plană. Culoarea care străluceşte în lumină (care trebuie să fie monocromică şi dintr-o singură sursă) determină prezicerea. Verde înseamnă realizarea speranţei. Albastru: noroc, în curînd. Roşu: fericire în dragoste, sau căsătorie. Galben: dezastru sau nenorocire. Violet: este semnul unei perioade triste. Negru sau gri: nenoroc.

Meteoromanţia foloseşte mai multe liste pentru interpretarea căderii meteoriţilor, prezicerea făcîndu-se în funcţie de direcţia, luminozitatea şi culoarea meteoritului. Astfel, un meteor care se mişcă pe cer de la est la vest, cu o lumină albă este un semn bun.

Metoposcopia este metoda de determinare a caracterului persoanei prin analizarea liniilor frunţii. S-a stabilit o corespondenţă între diferitele linii şi planetele astrologice.

Molibdomanţia face preziceri bazîndu-se pe interpretarea zgomotelor făcute de metalele topite, în special de plumb.

Micomanţia studiază comportarea şobolanilor şi a şoriceilor, distrugerile pe care le fac şi felul în care chiţăie.

Numerologia, o metodă relativ veche, dar considerată în Alexandria antică mai mult un joc social, se bazează pe determinarea caracterului şi formularea de preziceri prin reducerea numelor şi datelor la cifre unitare (de la 1 la 9).

Oculomanţia face preziceri sau determină starea sănătăţii persoanei în cauză, după aspectul ochilor şi în special al irisului.

Oneiromanţia dispune de liste de interpretare a viselor, care într-o variantă modernă se găsesc în ziare sau în cărţi. Sigur, este mare deosebire între “Cheia visurilor sau cinci cărţi de interpretare a visurilor, reveriilor şi viziunilor” lucrare scrisă de Artemidor din Efes în secolul I, de o valoare deosebită şi ceea ce avem în prezent la îndemînă.

Onomantica se referă la numele de persoană, stabilind pe baza sensului ascuns sau comun şi a corespondenţei cu un semn zodiacal, şansele favorabile sau nefavorabile.

Onihomanţia şi Oniomanţia sînt înrudite cu Chiromanţia, luînd în considerare pentru alcătuirea unei preziceri - unghiile persoanei în cauză, petele şi forma lor.

Omanţia şi Loscopia se referă la o foarte veche metodă de prezicere, folosindu-se ouăle. Găsirea, într-o zi anume, a unui ou cu două gălbenuşuri era privită ca un semn foarte favorabil.

Ophiomanţia era, de asemenea, o antică metodă de prezicere, care se referea la observarea şerpilor. Întîlnirea cu un şarpe care venea din partea stîngă era un semn bun. Găsirea unei “piei de şarpe” semnifica noroc.

Oui-ja este o metodă de prezicere care ia în consideraţie literele indicate pe o planşetă. Persoana în cauză îşi aşează mîna pe indicatorul “oui-ja” care se poate mişca destul de uşor şi arăta literele. După o perioadă anumită, se determină mai multe litere, care constituie prezicerea.

Pegomanţia face preziceri pe baza aspectului apei izvoarelor sau a fîntînilor arteziene naturale.

Philorhodomanţia este o metodă de prezicere, folosită în Grecia antică, care constă din a pocni petalele de trandafir în podul palmei. Cu cît sunetul era mai tare, sau mai melodios - şansele erau mai favorabile.

Psicometria era metoda de a face preziceri luînd în considerare un obiect şi notînd impresia care o făcea. Prognozele se refereau la “istoria” acelui obiect, sau la posesor.

Piromanţia sau Liroscopia face preziceri observînd aspectul focului. Uneori în foc se aruncau diferite substanţe şi se nota modul în care se modifica flacăra.

Radiestezia este termenul modern sub care se întîlnesc tehnicile căutătorilor de apă, de aur, etc. Se utilizează o baghetă bifurcată, la origine din alun sau un pendul.

Rapsodomanţia este deschiderea, la întîmplare a unei cărţi de poezii, cu speranţa că strofa ce se va citi va da o idee despre şansele bune sau rele. La început erau folosiţi Psalmii lui David.

Sciomanţia este prezicerea făcută cu ajutorul spiritelor. O variantă, foarte periculoasă pentru cei neiniţiaţi, este necromanţia, prezicerea obţinută prin invocarea spiritelor celor morţi. În prezent, necromanţia face parte din metodele înaltei magii negre. “Necromanţii, spunea Raban Maur, sînt cei care, folosindu-se de anumite formule şi invocaţii magice, par a învia morţii, făcîndu-i să prevadă viitorul şi să răspundă la întrebări; pentru a-i evoca trebuie sînge, poate dintr-un cadavru. Se spune că demonilor le place sîngele” (Raban Maur, MIGNE, Lat. 110, 4, paginile 1097 - 1098).

Sideromanţia cuprinde prezicerile furnizate cu ajutorul unor fire de paie care se aşează pe tăblii de fier încinse la foc. După felul în care ard paiele, după cenuşa rămasă şi fumul care se ridică, se indică semnele bune sau rele.

Spodomanţia îşi extrage prezicerile din tăciuni şi cenuşă. Se ia în consideraţie şi zgomotul pe care îl fac tăciunii în sobă. Un ţiuit ascuţit este considerat ca un semn nefast, în schimb un zgomot în registrul grav este favorabil. Se analizează figurile care apar în cenuşă, după stingerea focului. Figurile care sînt pe fond albicios sînt considerate bune, iar cele de pe fond întunecat - rele.

Stolisomanţia ia în consideraţie îmbrăcămintea persoanelor întîlnite în drum. Se consideră nefastă întîlnirea cu un preot fără pălărie. Întîlnirea cu un militar este considerată benefică. Întîlnirea cu trei călugări, care vin din sens opus este semn de moarte sau mare nenorocire. Semn foarte bun este întîlnirea cu trei fetişcane care se ţin de mînă. La întîlnirea unui cortegiu funerar, nu se trece înaintea mortului cu nici un preţ - se pierde un an din viaţă. Dacă totuşi trebuie să se meargă mai repede decît cortegiul, trebuie neapărat să se dea de pomană, sau să se aprindă farurile maşinii în care vă aflaţi.

Sicomanţia este o foarte veche tehnică de prezicere, care provine de la druizii celţi. Procedeul constă în scrierea unor preziceri pe frunzele copacilor. Prezicerea se realizează dacă este scrisă pe frunza care se usucă ultima. O variantă modernă este scrierea prezicerilor pe mai multe bucăţi de hîrtie, care apoi se fac sul. Se consideră că se îndeplineşte ceea ce este scris pe bucata de hîrtie care se desface prima, atunci cînd sulurile sînt ţinute la aburi. Întotdeauna trebuie pusă şi o bucată de hîrtie curată - nerealizarea nici uneia dintre preziceri.

Tiromanţia este mantica făcută, considerînd modul în care se usucă bucăţile de brînză sau modul în care este tăiată de către cei aflaţi în jurul unei mese.

Xilomanţia este prezicerea care foloseşte bucăţi de lemn. Uneori bucăţile de lemn poartă aşa numitele rune, semnele grafice ale unei scrieri nordice, considerate magice. Runele mai pot fi însemnate şi pe diferite pietre: hematit, cuarţ roz, ametist, cristal de stâncă. Există diverse interpretări, cele mai bune sunt ale savantului suedez din secolul XIII, Arne Svenson din Uppsala.

Zoomanţia cuprinde toate manticile (dintre care o parte au fost amintite anterior) în care, pentru efectuarea prezicerii, se observă animalele. “Se numesc zedjr, scria Ibn Khaldun (op. cit., I, 6), prezicerile pe care le fac anumiţi oameni după ce au văzut trecînd o pasăre sau un patruped, la stînga sau la dreapta lor, meditînd şi apoi anunţînd evenimentele viitoare. Această facultate există în suflet şi poate să facă reflecţii şi legături cu privire la indicaţiile furnizate de văz, sau auz”. Şi în prezent aceste mantici se practică în Africa: Ngambi-Litong, Gam-Kogon, Bindi etc.

Am răsfoit cele cinci caiete groase, notiţele mele din patru ani de studii. Ce ciudat, ce interesant – informaţiile, cunoştinţele s-au contopit, s-au sedimentat într-un mod interesant, cu conexiuni şi adăugiri din cele mai paradoxale. Cred că aşa este cel mai bun mod că să studiezi ceva: să faci parte din obiectul studiului, să adaugi permanent ceva nou la ceea ce ai învăţat la şcoală, apoi să devină parte din tine, o altă natură a ta.

Pomenindu-l astăzi pe marele Griffit, daţi-mi voie, dragi lupi padawani şi hobbiţi să mă uit la două filme de excepţie: “The Birth of a Nation” şi la “Intolerance”. O să mă întrebaţi de ce nu văd şi un film de Eisenstein? Simplu, nu-mi place!

BERBEC O zi în care nu trebuie să te încăpăţânezi. Trebuie să fii mai flexibil, mai adaptabil la cotidian. Fii atent, este posibilă o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi!

TAUR O veste bună sau profitabilă. Una din zilele favorabile domeniului profesional, meseriei. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Pune-te, sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia nişte termene. Eşti în întârziere şi ştii asta!

GEMENI O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor profesionale. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Eşti rapid, dinamic ca argintul viu. Ştim asta! Dar, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind şi mai bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar, mai rar!

RAC Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, doar „punctualitatea este politeţea regilor”. Primeşti unele veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Seară culturală. O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil!

LEU O zi relaxantă şi plăcută, chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile la serviciu, dar şi acasă. O zi de pace şi linişte în savana trăirilor şi gândurilor tale. Nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam "uită obligaţiile"! Rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate.

FECIOARĂ Conjunctura favorizează abilitatea nativilor din zodie să rezolve problemele legate de relaţiile cu furnizorii, cu terţii, cu autorităţile, cu prieteni, sau cu rude mai îndepărtate. Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respectă regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că, probabil, pierzi bani, dar dacă te enervezi, nu mai ai idei cum să faci alţii!

BALANŢĂ Pentru un procent mare din nativi este o zi bună, favorabilă. Trebuie să fii mai optimist. Optimismul este încăpăţânarea de a spune ca te simţi bine, când totul in jurul tău merge rău. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente!

SCORPION „Tăcerea este de aur, vorba de tinichea” - azi verifici vechiul proverb. Cineva din anturaj trece printr-un moment nu prea bun, aşa că trebuie să ai mare grijă să nu vorbeşti ce nu trebuie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

SĂGETĂTOR Astăzi ai ocazia să demonstrezi calităţile tale, la serviciu, sau acasă. Rezolvi singur o problemă, sau repari un aparat, ceva acolo şi toată lumea este mulţumită. Sau găteşti ceva bun, bun? Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu taxe, impozite, proprietăţi şi/sau moşteniri. Relaxează-te, asta este toata filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astăzi, sinergia şi configuraţia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar sunt mai puţin favorabile la bani şi glorie.

CAPRICORN Sunt favorizate activităţile de rutină, cotidiene, evită să te întâlneşti cu potenţialii ostili. După cum se spune, toţi oamenii fac mereu plăcere, unii prin prezenţă, alţii prin absenţă! Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri într-o posibila îmbunătăţirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă.

VĂRSĂTOR Ziua e favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, sau tehnologie. Prudenţă şi calm în discuţiile de la serviciu sau de acasă. Fii clar în exprimarea dorinţelor proprii. Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Fii atent la cheltuielile care ţi se propun, sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi.

PEŞTI Vremea geroasă şi zăpada te fac sa te enervezi repede. Excesul de stres se poate traduce şi prin nelinişte, nerăbdare şi nervozitate. Trebuie să stai liniştit şi să aşteapţi să treacă ziua! Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. O perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în aceasta perioadă, mai ales dacă eşti mai comunicativ. Dacă eşti o persoană importantă şi mai ales dacă nu eşti, astăzi nu poţi să apari oricum în public. Şi moda este un mod de comunicare. Eleganţa şi distincţia trebuie sa te caracterizeze. Dar modul suprem de comunicare este sfidarea modei, asta numai dacă eşti foarte tare. Miliardarii, regii, preşedinţii nu respectă moda. Ei fac moda!
Alte articole din categoria: Horoscop

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate