Editura Evenimentul si Capital

Fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia a fost trimis în judecată

14-01/stelian_fuia_01-465x390
Autor: | | 3 Comentarii | 640 Vizualizari

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a fostului ministru al Agriculturii Stelian Fuia, pentru abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite, faptă săvârşită pe vremea când era director la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare a Plantelor Medicinale şi Aromatice Fundulea.

Potrivit DNA, Fuia eset acuzat de de abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite. Alături de fostul ministru au mai fost trimiși în judecată Daniel State, cumnatul lui Fuia și asociat la SC Procera Agrochemicals, acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, Dragoș Alin Paraschivescu, director la o societate specializată în agricultură, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu și Constantin Oprișan, executor judecătoresc, acuzat de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu.

A ascuns acte

Potrivit DNA, Stelian Fuia, în calitate de director la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare a Plantelor Medicinale şi Aromatice Fundulea, (funcție pe care a deținut-o în perioada 1.03.2005-15.12.2007), cu știință şi în înţelegere cu  State Daniel, Paraschivoiu Dragoş Alin şi Oprişan Constantin, a omis îndeplinirea unui act de serviciu, respectiv nu a efectuat demersuri pentru prezentarea documentelor din care rezulta că proprietar al unor bunuri era statul român, în cadrul unei proceduri de executare silită derulată în perioada mai-decembrie 2005,  fapt ce a condus la scoaterea ilegală, prin procedură de licitaţie, a respectivelor imobile din patrimoniul statului.  Licitaţia a fost organizată de Oprişan Constantin la 19 decembrie 2005. În acest mod, s-au obţinut foloase necuvenite constând în îndestularea creditorului Procera Agrochemicals România SRL (reprezentată de Daniel State) cu suma de 174.631 lei, precum şi în împroprietărire frauduloasă a luiParaschivoiu Dragoş Alin. Prejudiciul adus statului român şi nerecuperat este de 1.611.522 lei (echivalent 358.228 euro).

A preluat datoria

Fapta a avut în vedere stingerea unei datorii pe care, inițial, Stațiunea de cercetare Fundulea o avusese față de Stațiunea Didactică Belciugatele. După încuviințarea executării silite, cu acordul Stațiunii Fundulea, dreptul de a recupera datoria a fost preluat, printr-un contract de cesiune de creanță, de către SC Procera. Avantajele patrimoniale obținute în acest mod de SC Procera s-au reflectat în mod direct în patrimoniul lui Daniel State și al soției acestuia (cumnat și soră ai lui Fuia Stelian), asociați la SC Procera care au cunoscut și au acceptat prejudicierea statului prin modul de acțiune descris.

Banii virați în cont

Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că la activitățile menționate a participat, în calitate de complice, și Dragoș Alin Paraschivoiu, care a acceptat să intre formal în proprietatea bunurilor înstrăinate fraudulos, prin licitație, plătind pentru aceste bunuri suma de 231.000 lei. Această sumă însă i-a fost virată în cont, la data de 21 decembrie 2005, de către Fuia Stelian. La data de 23 decembrie 2005 suma de 230.700 lei a fost virată de Paraschivoiu Dragoș Alin în contul executorului judecătoresc Oprișan Constantin, în vederea distribuirii acesteia către creditori. Prin activitățile desfășurate în cadrul procedurii de executare silită, Oprișan Constantin a contribuit la scoaterea ilegală, din patrimoniul statului, a bunurilor imobile supuse executării silite, deși cunoștea situația juridică reală a acestora și faptul că prin vânzare se obțineau foloase necuvenite atât pentru adjudecatar, cât și pentru creditorii Stațiunii Fundulea.

A tăcut ”strategic”

Concret, Fuia Stelian, în calitate de director general al SCDPAM Fundulea, deși cunoștea că împotriva stațiunii de cercetare pe care o conducea s-a declanșat, ca urmare a sentinței civile, o procedură de executare silită a unor bunuri din domeniul public, pe care instituția le deținea în calitate de concesionar, nu a formulat contestație la executare (conform Codului de procedură civilă) și nu a arătat că bunurile se aflau în patrimoniul statului.

Afaceri în familie

Concret, Stelian Fuia, anterior ocupării funcţiei de director al SCDPMA Fundulea, a deţinut calitatea de director adjunct al SC Procera, societate având iniţial ca asociat unic firma Procera LLC, cu sediul în SUA, Washington, iar ca administrator pe sora sa, până la 17.12.2009, când au intrat ca asociaţi Daniel State şi soția acestuia (sora lui Fuia), Print-un contract de asociere în participaţiune, încheiat între Procera şi SCDPMA Fundulea, s-a constituit o asociaţie fără personalitate juridică, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul agricol 2004-2005. SCDPMA Fundulea a pus la dispoziţie suprafaţa de 260 ha teren agricol, iar Procera a asigurat baza tehnico-materială şi financiară pentru înfiinţarea şi recoltarea culturilor pe respectiva suprafaţă de teren, stabilindu-se ca modalităţi de plată fie în natură - 700 kg grâu/ha, fie echivalent în bani la preţul de referinţă. Prin actul adiţional din 04.11.2004, suprafaţa de teren pusă la dispoziţie s-a majorat la 360 ha.

Contract păgubos

După preluarea de către Stelian Fuia a funcţiei de director al SCDPMA Fundulea, administrarea SCDPMA Fundulea s-a transformat într-o veritabilă afacere de familie, procedându-se la încheierea de către SCDPMA Fundulea, reprezentată de Stelian Fuia, cu SC Procera, reprezentată de Daniel State (cumnatul celui dintâi) a unor contracte de închiriere spaţii, pe o perioadă de 20 de ani, a unor contracte de prestări servicii, precum şi la cooptarea firmei administrată de tatăl lui State, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la imobile din incinta SCDPMA Fundulea. De asemenea, Fuia, în calitate de director general al SCDPMA Fundulea a agreat încheierea a două protocoale cu Procera, prin care s-a stabilit, de comun acord, ca plăţile datorate către Procera pentru anii agricoli 2004-2005 şi 2005-2006 să se facă în bani, iar nu în natură, sumele datorate fiind de 57.960 lei, respectiv 57.457 lei.

A urmărit falimentul

În cauză a rezultat că, în mod premeditat, Stelian Fuia a îndatorat unitatea pe care o conducea, având cunoştinţă de situaţia financiară precară a acesteia şi a urmărit iniţierea şi finalizarea procedurilor de executare silită, în favoarea SC Procera şi ulterior, în favoarea lui Dragoș Alin Paraschiv, cu ajutorul executorului judecătoresc Constantin Oprișan. La data de 30.05.2005, cu ocazia întocmirii de către BEJ Consytantin Oprișan a unui proces-verbal la sediul SCDPMA Fundulea, în cadrul procedurii de executare silită iniţiată la cererea creditorului SD Belciugatele, Fuia a comunicat că debitoarea nu are posibilităţi de plată, fiind în reorganizare. La 16.09.2005, Procera, administrată de sora lui Stelian Fuia, a solicitat executarea silită a titlului executoriu bilet la ordin, emis la 2.11.2004 de SCDPMA Fundulea, pentru suma de 46.405 lei. Pe 19.09.2005 a intervenit contractul de cesiune de creanţe între S.D. Belciugatele – cedent și SC Procera Agrochemicals Romania SRL, prin Daniel State – cesionar şi SCDPMA Fundulea, prin Stelian Fuia – debitor cedat. Preţul cesiunii a fost stabilit ca fiind echivalentul valorii creanţei, respectiv 79.893 de lei. Deşi Fuia declarase că staţiunea nu are posibilităţi de plată, acesta a acceptat preluarea unei creanţe de către firma administrată de sora sa, cu certitudine în considerarea planului de executare silită.

Creanța buclucașă

Mai mult, acceptarea de către Procera prin Daniel State, a preluării unei creanţe la un preţ echivalent cu valoarea creanţei se explică doar prin prefigurarea obţinerii unui câştig economic net superior și nu prin interesul legitim de recuperare a sumei datorate, fie ea şi cu penalităţi de întârziere.

La data de 02.11. 2005, cu ocazia deplasării efectuate de Daniel State şi Constantin Oprișan la sediul SCDPMA Fundulea,Stelian Fuia a comunicat că este de acord cu soluţionarea titlului executoriu deţinut de Procera şi că nu se opune la executare. Cu prilejul identificării bunurilor imobile ce urmau a fi supuse executării, Fuia nu a adus la cunoştinţă executorului judecătoresc faptul că acestea fac parte din domeniul public al statului şi, ca urmare, sunt inalienabile şi insesizabile. Astfel, urmare unei proceduri de executare silită similară din anul 2004 (nu face obiectul prezentei cauze), efectuată de acelaşi executor judecătoresc Constantin Oprișan,  Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală Juridică a comunicat SCDPMA Fundulea, că bunurile din domeniul public nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, actele încheiate cu încălcarea acestor prevederi fiind lovite de nulitate absolută. S-a anexat adresei lista cu inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al statului, administrate de SCDPMA Fundulea, aprobată prin HG nr. 15/2004.   

Fără număr cadastral

De altfel, din cuprinsul procesului-verbal de situaţie întocmit la 2.11.2005 de Oprișan rezultă că Fuia nu a formulat obiecţiuni la identificarea bunurilor, ci doar a menţionat că acestea nu au număr cadastral, apoi a semnat procesul-verbal ca reprezentant al debitoarei. La momentul semnării procesului-verbal de situaţie, cu prilejul identificării bunurilor, Stelian Fuia cunoştea situaţia juridică a acestora şi caracterul inalienabil şi insesizabil, însă nu a efectuat niciun fel de demers pentru identificarea comunicării de la Ministerul Finanțelor Publice şi a listei de inventar anexate în scopul opunerii acestora executorului judecătoresc. Oprișan a precizat că, la întocmirea procesului-verbal de situaţie, un angajat al unităţii debitoare s-ar fi exprimat verbal în prezenţa lui Fuia că bunurile ar aparţine domeniului public, însă la solicitarea executorului de a prezenta documente în acest sens, nu a existat nicio reacţie. În continuare, demersurile la care s-a limitat acesta au constat în efectuarea unor solicitări la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, la care nu a primit nici un răspuns, condiţii în care, în mod nelegal, a procedat la executarea silită a bunurilor.

Fără concurent

În procesul-verbal de licitaţie, întocmit la 19.12.2005, semnat de Constantin Oprișan şi Dragoș Paraschiv,  (adjudecatar) s-a menţionat că debitoarea SCDPMA Fundulea, prin reprezentant, nu a fost prezentă la desfăşurarea procedurii de licitaţie. Prin acest demers Fuia Stelian s-a asigurat astfel că nimeni nu va face opoziţie la executare. La data de 21.12.2005 (după licitaţie), contul lui Paraschivoiu Dragoș  a fost alimentat cu suma de 231.000 lei de către Stelian Fuia, prin transfer bancar. Suma a fost transferată apoi, la 23.12.2005, în contul BEJ Constantin Oprișan, cu justificarea „achitare preţ adjudecare”. Acest aspect vine în sprijinul ideii că scopul final urmărit de Fuia a fost acela de a-şi însuşi direct imobilele executate.

Existenţa unei comunicări între cei doi inculpaţi reiese şi din împrejurarea că, deşi preţul de pornire a licitaţiei, stabilit de executorul judecătoresc, a fost de 132.500 lei, preţul oferit de Paraschivoiu a fost de 243.950 lei, reprezentând exact suma creanţelor ce urmau a fi recuperate prin executare. Prin procesul-verbal din 30.01.2006, întocmit de BEJ Constantin Oprișan, s-a procedat la distribuirea sumelor către creditorii SCDPMA Fundulea, creditorul SC Procema încasând suma de 174.631,33 lei.

La 29.03.2006, Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Călăraşi a efectuat un control financiar la SCDPMA Fundulea, ocazie cu care au constatat că bunurile anterior menţionate, aparţinând domeniului public al statului, au fost vândute prin licitaţie publică în contra prevederilor legale, iar SCDPMA Fundulea nu a deschis, până la data controlului, acţiune în instanţă împotriva executării silite. S-a stabilit un termen de 30 de zile de la primirea actului de control pentru deschiderea acţiunii în instanţă.

Procesul-verbal a fost semnat de organele de control, precum şi de Stelian Fuia, din partea SCDPMA Fundulea. La 26.04.2006, între SCDPMA Fundulea şi adjudecatarul Paraschivoiu s-a încheiat un protocol prin care s-a agreat ca intrarea în posesia bunurilor să se amâne până la lămurirea situaţiei juridice a imobilelor adjudecate, dar nu mai târziu de 31.12.2006. S-a invocat de către Fuia comunicarea cu Academia de Ştiinţe Agricole, din care rezulta că bunurile executate aparţin domeniului public. La 20.11.2006, la biroul unui notar public a fost autentificat, un act intitulat „Convenţie”, între SCDPMA Fundulea, reprezentată de fostul ministru şi inculpatul Paraschivoiu. Prin intermediul acestui document, părţile au convenit ca, până la clarificarea situaţiei juridice a bunurilor care au făcut obiectul executării silite, Fuia să facă dovada până la data de 31.12.2007, că bunurile aparţin domeniului public şi nu puteau fi înstrăinate, obligându-se să plătească penalităţi de întârziere adjudecatarului, iar Paraschivoiu  să suspende orice acţiune de revendicare a bunurilor adjudecate până la împlinirea termenului stabilit prin convenţie.

La data de 07.10.2007, SCDPMA Fundulea, reprezentată de Fuia, a depus la Judecătoria Lehliu Gară o cerere de chemare în judecată a unor pârâţi, printre care şi Paraschivoiu, solicitând constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie din 19.12.2005 şi a actului de adjudecare din aceeaşi dată, încheiate de BEJ Constantrin Oprișan.Judecătoria Lehliu Gară a respins acţiunea formulată de SCDPMA Fundulea, soluție acceptată și de Tribunalul Călăraşi care a respins ca nefondat apelul reclamantei. În consecinţă, imobilele au ieşit definitiv din patrimoniul statului la data actului de adjudecare, situaţie consfinţită prin decizie irevocabilă a unei instanţe de judecată, iar neefectuarea  menţiunilor în cartea funciară nu prezintă relevanţă sub aspectul titularului dreptului de proprietate, Paraschivoiu dobândind această calitate prin actul de adjudecare. Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând repararea prejudiciului, prin restituirea în natură a bunurilor, cu anularea actelor translative de proprietate întocmite cu eludarea legii, iar dacă restituirea în natură nu mai este posibilă, prin plata contravalorii acestor bunuri, determinată prin raportul de expertiză la valoarea de 377.795 euro.

Sechestru pe bunuri

În cauză s-a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea lui Fuia, State Daniel, Paraschivoiu Dragoş Alin şi  Oprişan Constantin, precum şi  asupra  sumelor de bani (lei sau valută) existente în conturile bancare ale acestora deschise la unitățile bancare din România, în vederea recuperării prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.
Stirile zilei

Alte articole din categoria: Fapt divers

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro
Loading...

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
16:45 Președintele Iohannis face o declarație de presă după consultările cu partidele 16:12 CONSULTĂRI la Cotroceni. UDMR: Nu o cunoaștem pe Viorica Dăncilă/Așteptăm decizia Președintelui pentru a purta discuții cu propunerea PSD 14:54 CONSULTĂRI la Cotroceni. Băsescu a avut în „plic” două propuneri de premier 11:40 CONSULTĂRI la Cotroceni. Liderul PSD, Liviu Dragnea: „Viaţa bate filmul!” 10:52 SURPRIZĂ în POLITICĂ. Cine a CÂȘTIGAT din RĂZBOIUL Dragnea-Tudose. Indiciu: NU e NICIUNUL dintre cei doi 09:41 EXCLUSIV EVZ. LISTA NEAGRĂ a miniștrilor PSD. Opt miniștri își vor pierde portofoliile în cabinetul Dăncilă 08:40 Marcel Ciolacu a DEMISIONAT din funcția deținută în GUVERN 08:20 Badea lansează bomba: URMĂTORUL PREMIER va fi DISCIPOLUL LUI COLDEA. „PSD îşi bate joc de votanţi” 22:22 Demisia lui Tudose. SE ŞTIA DEMULT despre LOVITURA DE GRAŢIE din PSD. Poate fi numită CONFIRMAREA ANULUI 19:55 Dragnea a dezvăluit cum va alege PSD viitorul premier: „Am mână proastă! Eu nu voi mai propune niciun nume” 19:54 Horoscop. Așa cum v-am anunțat în ”Horoscopul 2018”, Mihai Tudose și-a dat demisia pe 15 ianuarie 19:23 Cine se află în spatele premierilor demiși din PSD? ASTA, DA, DEZVĂLUIRE. Seism pe scena politică. NEWS ALERT! 17:29 UN GENERAL CELEBRU I-A ÎNVENINAT pe Dragnea şi Tudose. „Ultimul supraviețuitor al epocii Băsescu” 16:50 Mihai Tudose a promovat un Penal în Guvern! De ce nu mîrîie Presa anticorupție?! România lui Cristoiu 15:15 Prima femeie PREMIER din istoria României! VIORICA DĂNCILĂ este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru 15:01 Olguța Vasilescu: DĂNCILĂ va continua cu legile JUSTIȚIEI/. PSD îi acordă tot sprijinul 13:31 Va numi Klaus Iohannis al treilea guvern PSD după ce a promis că nu va face asta? NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 13:13 PSD o propune premier pe Viorica Dăncilă - UPDATE NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 11:17 Noul premier PSD: Firea, Stănescu, Vasilescu și Manda au refuzat. Cine este în cărți în Kiseleff 10:58 Liviu Dragnea, „SPULBERAT” la Bruxelles: „A aprins fitilul unei REVOLTE cum nu a mai fost vreodată!”

Articole salvate