Editura Evenimentul si Capital

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. EVZ.RO îți prezintă SUBIECTELE la examenul de limba şi literatura română. Elevii au avut de comentat o poezie şi de explicat o ştire

14-06/evaluare-465x390
Autor: | | 19 Comentarii | 50116 Vizualizari

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Peste 160.000 de absolvenţi de clasa a VIII încep astăzi examenul de de EVALUARE NAŢIONALĂ 2014.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014.

La Şcoala 198, din Cartierul Militari, elevii care ies din examen nu sunt prea încântaţi de cea au făcut. „Mă aştept la un 5, vreau să merg la un liceu de cartier”, ne-a povestit primul elev care a ieşit din examen.

La Şcoala 11, situatată în apropiere de Piaţa Victoriei, elevii spun că gramatica a fost floare la ureche faţă de literatură. „La literatură am avut de comentat o poezie de Minulescu. Mi s-a părut dificil pentru că am avut de prezentat o opinie pe marginea textului, iar poeziile lui Minulescu nu mi-au plăcut”.

A mai dat bătăi de cap şi o cerinţă de la gramatică, unde mulţi au înţeles că au de dat un sinomin la “cer”, nu la verbul “a cere”.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014.

Elevii care susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de Evaluare Națională 2014 au primit varianta I de subiecte. Baremele de notare vor fi afișate, pe site-ul Ministerului Educației, în această după-amiază.

La primul subiect, ei au avut de rezolvat mai multe cerinţe legate de poezia "Rânduri pentru Anul Nou", de Ion Minulescu.

Rămâneţi pe evz.ro pentru a afla baremele de corectare la examenul de Evaluare Naţională 2014 şi rezultatele.

Rezultatele la cele trei probe scrise- Limba română, Limba maternă şi Matematică- vor avea o pondere de 75% în media de intrare la liceu.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Astăzi va avea loc prima probă scrisă, la disciplina Limba şi literatura română.

Mâine, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă, iar miercuri va avea loc ultimul test din cadrul Evaluării Naţionale, proba scrisă la Matematică, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Afişarea rezultatelor se va face pe data de 27 iunie, până la ora 16:00. Elevii nemulţumiţi de note vor putea depune contestaţii până la ora 20.00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Sunt aşteptaţi să se prezinte la examen 166.617 absolvenţi de clasa a VIII-a.

Anul acesta, evaluarea naţională este chiar mai importantă pentru elevi, reprezentând o pondere de 75 la sută, faţă de 50 la sută în anii trecuţi, scăzând astfel la 25 la sută ponderea notelor din ciclul gimnazial.

Rămâneţi pe evz.ro pentru a afla SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. · Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. SUBIECTUL I (42 de puncte) A. 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu: fiindcă – deoarece, căci; cer – pretind, solicit; liniștit – calm, stăpânit) 3x2p=6 puncte 2. explicarea rolului virgulei în secvența dată (izolează o construcție în cazul vocativ de restul enunțului) 6 puncte 3. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primelor două versuri ale poeziei (6 silabe; 4 silabe) 2x3p=6 puncte 4. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea directă a unor gânduri și sentimente; prezența mărcilor lexicogramaticale ale subiectivității) 2x3p=6 puncte 5. prezentarea adecvată a semnificaţiei titlului, respectând precizarea referitoare la numărul de cuvinte 6 p./prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei titlului, cu respectarea numărului de cuvinte indicat 3 p./încercare de prezentare a semnificației titlului 1 p. 6 puncte B. – formularea adecvată a unei opinii despre semnificația mesajului poeziei 4 p./încercare de formulare a unei opinii despre semnificația mesajului poeziei 2 p. 4 puncte – susținerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul dat 4 p./susținerea opiniei printr-un singur argument, valorificând textul dat 2 p./încercare de susținere sau de argumentare, fără valorificarea textului 1 p. 4 puncte – adecvarea conținutului la cerință 2 p./adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p. 2 puncte – respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 2 puncte SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunțuri cerute (de exemplu: Universitatea York a realizat o cercetare cu privire la capacitatea de empatie a copiilor; Copiii care au o capacitate mai mare de empatie sunt cei care au fost mai mult expuși la literatura pentru copii decât la desene animate televizate) 2x2p=4 puncte 2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului și a titlului articolului 2x2p=4 puncte 3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (de – prepoziție simplă; care – pronume relativ; și – conjuncție simplă/coordonatoare; psihologice – adjectiv propriu-zis) 4x1p=4 puncte 4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (aceia – subiect; capacitate – complement direct) 2x2p=4 puncte 5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziții subordonate diferite din fraza dată (de exemplu: Când sunt scrise bine; care îl încurajează pe cititor; să înțeleagă mai bine profunzimea experienței umane) 2x1p=2 puncte – câte 1 punct pentru precizarea felului următoarelor două propoziții subordonate transcrise: când sunt scrise bine – propoziție subordonată circumstanțială de timp; care îl încurajează pe cititor – propoziție subordonată atributivă; să înțeleagă mai bine profunzimea experienței umane – propoziție subordonată completivă indirectă 2x1p=2 puncte Notă: Punctajul pentru felul subordonatei se acordă și în situația în care candidatul a menționat că propoziția Când sunt scrise bine este propoziție subordonată circumstanțială condițională.

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să 4 puncte – 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziții – 3 puncte pentru construirea corectă a propoziției subordonate indicate, introduse prin conjuncția subordonatoare să B. – relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4 p./relatarea unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p. 4 puncte – câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2x2p=4 puncte – adecvarea conţinutului la cerinţă 2 p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p. 2 puncte – respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 2 puncte 12 puncte se acordă pentru redactare, astfel: – unitatea compoziției 1 punct – coerența textului 2 puncte – registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p./adecvarea parțială 1 p. 2 puncte – ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.) 3 puncte – punctuația (0 erori – 2 p./1-2 erori – 1 p./3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte – așezarea corectă a textului în pagină 1 punct – lizibilitatea 1 punct

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2013-2014

Limba şi literatura română

Varianta 1

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. · Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte, cu atenţie, textul: Bine-ai venit, An nou! ... Bine-ai venit ... De când te-aștept aproape-am și albit ... Dar fiindcă-mi intri-n casă-ntâia oară, Te rog să nu-mi faci casa de ocară ... Nu te grăbi să-mi intri pe furiș, C-abia sosiși ... Noroc că te-așteptam deștept Să te previu la timp, să fii atent, Și-n clipa marelui eveniment Să-mi calci în casă cu piciorul drept ... [...] Așa te vreau! … Te vreau la trup curat ... neprihănit ... Și tot așa la suflet și la minte [...] An nou ... Ai auzit ce-ți cer? ... Nu-ți cer să faci nimic în casa mea, Mai mult decât ai face tu-ntr-a ta! ... [...] An nou! ... Fii nou de sus și până jos! ... Copil al nimănui și-al tuturor, [...] Copil gălăgios ... Desfășură-te-ncet de pe mosor* … Încet … cât mai încet … și liniștit … Și fii atent ca nu care cumva Să ți se rupă firu-n casa mea! … Bine-ai venit, An nou … Bine-ai venit! … (Ion Minulescu, Rânduri pentru Anul Nou) *mosor, s.n. – Piesă cilindrică din lemn, de metal sau de material plastic, pe care se înfășoară ață, fire de mătase, sârmă etc. A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fiindcă, cer, liniștit. 6 puncte 2. Explică rolul virgulei în secvența: Bine-ai venit, An nou! … 6 puncte 3. Precizează măsura primelor două versuri ale poeziei. 6 puncte 4. Menționează două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat. 6 puncte 5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația titlului poeziei. 6 puncte Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Limba şi literatura română Varianta 1 2 B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să-ți prezinți opinia despre semnificația mesajului poeziei Rânduri pentru Anul Nou de Ion Minulescu. 12 puncte În compunerea ta, trebuie: – să formulezi o opinie despre semnificația mesajului poeziei; – să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; – să ai un conținut adecvat cerinței; – să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte, cu atenţie, textul: Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii psihologice. În urma unei cercetări realizate de Universitatea York pe copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie* [...]. Implicarea în poveştile fictive din cărţi aduce informaţii noi despre viaţa socială, iar acest lucru este extrem de benefic în rândul copiilor, fiindcă le arată versiuni ale lumii din afara universului propriu. Totodată, studiul relevă că volumele de ficţiune îl ajută pe cititor să se adapteze la viaţa socială mai mult decât o fac lucrările nonficţionale. Înţelegerea personajelor dintr-o naraţiune este, astfel, echivalentul cunoaşterii a diferitelor tipuri umane din viaţa reală. Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane. (Corina Zorzor, Empatia, o abilitate dobândită prin lectură, în adevărul.ro) *empatie, s.f. – identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu eroii cărților etc. A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: – universitatea în cadrul căreia s-a realizat cercetarea menționată în textul dat; – categoria de copii cu o capacitate mai mare de empatie. 4 puncte 2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 4 puncte 3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii psihologice. 4 puncte 4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: În urma unei cercetări realizate [...] pe copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie [...]. 4 puncte 5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane. 4 puncte 6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să. 4 puncte B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul participării la o întâlnire organizată de școală, cu un scriitor contemporan. 12 puncte În compunerea ta, trebuie: – să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; – să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; – să ai un conţinut adecvat cerinţei; – să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.).
Stirile zilei

Alte articole din categoria: Educaţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro
Loading...

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
22:22 Demisia lui Tudose. SE ŞTIA DEMULT despre LOVITURA DE GRAŢIE din PSD. Poate fi numită CONFIRMAREA ANULUI 19:55 Dragnea a dezvăluit cum va alege PSD viitorul premier: „Am mână proastă! Eu nu voi mai propune niciun nume” 19:54 Horoscop. Așa cum v-am anunțat în ”Horoscopul 2018”, Mihai Tudose și-a dat demisia pe 15 ianuarie 19:23 Cine se află în spatele premierilor demiși din PSD? ASTA, DA, DEZVĂLUIRE. Seism pe scena politică. NEWS ALERT! 17:33 Badea lansează bomba: URMĂTORUL PREMIER va fi DISCIPOLUL LUI COLDEA. „PSD îşi bate joc de votanţi” 17:29 UN GENERAL CELEBRU I-A ÎNVENINAT pe Dragnea şi Tudose. „Ultimul supraviețuitor al epocii Băsescu” 16:50 Mihai Tudose a promovat un Penal în Guvern! De ce nu mîrîie Presa anticorupție?! România lui Cristoiu 15:15 Prima femeie PREMIER din istoria României! VIORICA DĂNCILĂ este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru 15:01 Olguța Vasilescu: DĂNCILĂ va continua cu legile JUSTIȚIEI/. PSD îi acordă tot sprijinul 13:31 Va numi Klaus Iohannis al treilea guvern PSD după ce a promis că nu va face asta? NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 13:13 PSD o propune premier pe Viorica Dăncilă - UPDATE NEWS ALERT ÎN POLITICĂ! 13:00 PSD ARE PLANUL ANTI-IOHANNIS: acceptă noua variantă de premier sau VA FI SUSPENDAT! Olguţa a lansat anunţul de BREAKING NEWS 11:48 Tineretul liberal îi face BAGAJELE lui Dragnea și PSD-ului. Care este DESTINAȚIA 11:21 Când s-a produs RUPTURA ÎN PSD? Olguţa a devoalat: „Episodul Plumb - Shhaideh, moment INADMISIBIL” 11:17 Noul premier PSD: Firea, Stănescu, Vasilescu și Manda au refuzat. Cine este în cărți în Kiseleff 11:03 Mihai Fifor este premierul INTERIMAR. Iohannis anunță CONSULTĂRI cu partidele pentru formarea noului Guvern 10:58 Liviu Dragnea, „SPULBERAT” la Bruxelles: „A aprins fitilul unei REVOLTE cum nu a mai fost vreodată!” 07:23 Marcel Ciolacu a DEMISIONAT din funcția deținută în GUVERN 23:39 ANUNȚ de ultimă oră făcut de PNL! „Formarea unei noi majorități parlamentare, în jurul celui mai important partid de opoziție...” 21:14 Tudose ŞI-A DAT DEMISIA! Declaraţii incredibile după mazilire: ACUM, RELAŢIA CU DRAGNEA ESTE BUNĂ. Fifor, următorul premier? Update

Articole salvate