Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Cum s-au jucat șefii de la RA-APPS cu vilele de lux. Prejudiciu uriaș

Autor: | | 0 Comentarii | 823 Vizualizari

Vilele din Snagov au fost date ilegal la privați, care au profitat de locații și au prejudiciat statul, potrivit inspectoriilor Curții de Conturi. Aceștia au luat la puricat doar o parte mică din contractele încheiate de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Inspectorii Curții de Conturi au verificat cum au fost închiriate o parte din vilele deținute de RAAPPS. Echipa de control a analizat, prin sondaj, patru din cele opt contracte de asociere în participațiune încheiate/derulate în perioada 01.01.2012 31.05.2016, cu scopul declarat de a valorifica mai bine activele RAAPPS, dar despre care s-a constatat că au favorizat doar societățile aflate în asociere cu RAAPPS, cauzând pagube acesteia din urmă. Echipa de control nu a efectuat analize ale celorlalte contracte de asociere în participațiune, încheiate în același interval și în același cadru.

n legătură cu trei din cele patru contracte analizate au existat/există în curs litigii pe rolul instanțelor de judecată, care au avut/au ca obiect cereri de reziliere a contractelor, evacuarea societăților din imobilele administrate de către RAAPPS și solicitări de pretenții pentru debitele înregistrate de aceste societăți față de RAAPPS.

Toate cele 8 contracte de asociere în participațiune derulate în aceeași perioadă au fost încheiate fără a exista, la nivelul RAAPPS, criterii obiective și transparente privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească partenerul RAAPS din astfel de contracte și fără a fi solicitate garanții că aceștia își vor îndeplini obligațiile asumate.

Au fost constatate probleme la toate cele patru contracte de asociere în participațiune verificate.

1. Contractul de asociere în participațiune nr. 7264/09.07.2004, încheiat cu societatea N.T. SRL

A. În cadrul contractului de asociere, aportul RAAPPS l-a constituit folosința activului Club social împreună cu Vilele nr. 1, nr. 18 și nr. 56 și terenul aferent în suprafață de 10.398,90 mp din „Parcul rezidențial Băneasa” situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, evaluat la suma de 2.885.000 EUR, regia urmând să primească un procent de 40% din profitul realizat, iar aportul societății N.T. l-a constituit „managementul asocierii, respectiv organizarea și conducerea activităților ce se desfășoară în cadrul complexului în condiții de eficiență economică”, societatea urmând să primească un procent de 60% din profitul realizat în cadrul asocierii, deși exploatarea acestor imobile în condiţii de eficienţă economică, închirierea spaţiilor de locuit ori prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier şi alimentaţie publică, de agrement şi de refacere fizică constituiau însuși obiectul de activitate al RAAPPS.

B. Asocierea dintre RAAPPS și societatea N.T. pe o perioadă de 15 ani nu a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului de administrație al RAAPPS, cei cinci membri ai consiliului semnând doar pe Nota de fundamentare privind încheierea contractului, fără să se întrunească propriu-zis într-o ședință și fără ca dezbaterile asupra acestei note să fie înscrise într-un proces verbal de ședință, cu încălcarea dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a RAAPPS și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al RAAPPS.

C. Începând cu data de 01.04.2011, societatea N.T., în calitate de asociat al RAAPPS, a închiriat Clubul social și terenul aferent din orașul Voluntari, județul Ilfov, inițial Asociației Sportive A. F. & L., iar ulterior societății A.F. & L S.R.L. care erau conduse/deținute de aceleași persoane care dețineau și societatea N.T. sau de soțiile acestora.

D. În baza contractului de asociere în participațiune nr. 7264/09.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a Clubului social și a Vilelor nr. 1, nr. 18 și nr. 56 din orașul 

Voluntari, județul Ilfov, RAAPPS a încasat de la societatea N.T., în perioada 01.01.2005 – 07.05.2013, suma totală de 4.571.648,77 RON, însă la data de 03.06.2016 asociatul RAAPPS înregistra față de regie, în baza aceluiași contract de asociere, un debit total în sumă de 7.082.945 RON.

E. În prezent, pe rolul instanței de judecată se află un dosar civil care are ca obiect cererea de reziliere a contractului de asociere în participațiune nr. 7264/09.07.2004, evacuarea societății N.T. din complexul imobiliar compus din Clubul social și Vilele nr. 1, nr. 18 și nr. 56 din orașul Voluntari, județul Ilfov și plata sumei de 6.908.911,03 RON reprezentând debit și penalități înregistrate de asociatul secund în perioada 22.02.2012 – 10.05.2016.

2. Contractul de asociere în participațiune nr. 1519/18.12.2010, încheiat cu societatea D.D.G.

A. În cadrul contractului de asociere, aportul RAAPPS l-a constituit folosința activului Vila nr. 45 și terenul aferent în suprafață de 3.972 m2 din comuna Snagov, județul Ilfov, evaluat la suma de 300.000 EUR, regia urmând să primească un procent de 68% din profitul realizat, iar aportul societății D.D.G. l-a constituit realizarea unor investiții pentru Vila nr. 45 în sumă de 150.000 EUR, în termen de un an de la încheierea contractului, societatea urmând să primească un procent de 32% din profitul realizat în cadrul asocierii.

B. Societatea D.D.G. nu a prezentat proiectul investiției care urma a fi realizată la Vila nr. 45 și nu și-a respectat integral obligația prevăzută în contractul de asociere în participațiune, întrucât nu a adus în cadrul asocierii cu RAAPPS aportul în sumă de 150.000 EUR la care s-a obligat.

C. SURDU Georgian-Gabriel, în calitate de Director general al RAAPPS la acel moment, nu a dispus măsurile legale pentru solicitarea daunelor-interese la care regia avea dreptul conform prevederilor contractuale.

D. La data de 13.10.2011, RAAPPS a încheiat Actul adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 1519/18.12.2010 prin care societatea D.D.G. a cesionat către societatea C.P.P toate drepturile și obligațiile care decurgeau din contractul de asociere în participațiune, cu încălcarea dispozițiilor legale, cauzându-se un prejudiciu regiei constând în valoarea investițiilor ce ar fi trebuit să fie realizate de societatea D.D.G. și care ar fi rămas în proprietatea RAAPPS în situația în care acestea ar fi fost complet amortizate sau incluse în cheltuielile asocierii. 

E. Ulterior preluării contractului de asociere, societatea C.P.P. nu a efectuat investițiile asumate, nu a pus la dispoziția comisiei din cadrul Sucursalei pentru Reprezentare și Protocol „Triumf” (denumită în continuare SRP „Triumf”) autorizațiile, avizele și documentațiile tehnico-economice solicitate de aceasta, iar la data de 29.07.2013 înregistra față de sucursală un debit total de 329.347,26 RON.

F. Urmare a derulării contractului de asociere în participațiune nr. 2331/26.02.2010, RAAPPS s-a aflat în litigiu cu societatea C.P.P. în patru dosare civile, în baza cărora a obținut cu titlu de pretenții suma totală de 498.054,21 RON din totalul sumei solicitate, în cuantum de 511.402,02 RON.

3. Contractul de asociere în participațiune nr. 13856/25.11.2009, încheiat cu societatea A.S.

A. În cadrul contractului de asociere, aportul RAAPPS l-a constituit folosința activului Vila nr. 28 și terenul aferent în suprafață de 3.918 m2 din comuna Snagov, județul Ilfov, evaluat la suma de 330.000 EUR, regia urmând să primească un procent de 73% din profitul realizat, iar aportul societății A.S. l-a constituit realizarea unor investiții pentru Vila nr. 28 în sumă de 120.000 EUR, în termen de un an de la încheierea contractului, societatea urmând să primească un procent de 27% din profitul realizat în cadrul asocierii.

B. Societatea A.S. nu a prezentat proiectul investiției care urma a fi realizată la Vila nr.28 i nu i-a respectat integral obligația prevăzută în contractul de asociere în participațiune întrucât nu a adus în cadrul asocierii cu RAAPPS, în termen de un an de la semnarea contractului, aportul în sumă de 120.000 EUR la care s-a obligat.

C. SURDU Georgian-Gabriel, în calitate de Director general al RAAPPS în aceea periodă, nu a dispus măsurile legale pentru solicitarea daunelor-interese la care regia avea dreptul conform prevederilor contractuale.

D. Membrii Consiliului de administrație al RAAPPS au aprobat încheierea actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 13856/25.11.2009, prin care a fost majorată valoarea investițiilor ce trebuiau realizate de societatea A.S. cu suma de 283.447,14 EUR, având drept consecință asumarea de către RAAPPS a obligației ca la lichidarea asociației să achite societății Asera Constant S.R.L. despăgubiri mai mari pentru investițiile realizate de societate decât cele prevăzute în contractul de asociere inițial, care au fost suplimentate în 

proporție de 236,20%, fără aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor legale.

E. Din verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat ceea ce era, de fapt, închirierea Vilei nr. 28 din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia regia era obligată să încaseze, în perioada 01.01.2010 – 30.04.2016 o sumă totală de 601.450,88 EUR (64 de luni x 9.397,67 EUR), sub forma unei asocieri în participațiune cu societatea A.S., în baza căreia regia, prin SRP „Triumf”, a încasat efectiv, în aceeași perioada, o sumă totală de 141.823,45 EUR (exclusiv penalități), cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 459.627,43 EUR, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere.

4. Contractul de asociere în participațiune nr. 473/06.04.1995, încheiat inițial între societățile „S” S.A. și ”I.I.E.” SRL

A. În cadrul contractului de asociere nu au fost cuprinse clauze referitoare la aportul pe care fiecare dintre asociați trebuia să îl aducă în cadrul asocierii, însă RAAPPS s-a obligat să pună la dispoziția asocierii folosința activului Vila nr. 12A și terenul aferent în suprafață de 5.019 m2 din comuna Snagov, județul Ilfov, regia urmând să primească un procent de 40% din profitul realizat, iar societatea I.I.E. s-a obligat să realizeze lucrări de amenajare, modernizări și dotări ale Vilei nr. 12A „(...) convenite de părți, vizate de organele legale abilitate și aprobate de consiliul de administrație al S.C. Snagov S.A.”, să asigure „după caz” procurarea și montarea de utilaje și alte dotări de mijloace fixe necesare realizării obiectului asocierii, precum și aprovizionarea cu produse finite, materii prime și să presteze serviciile necesare pentru îndeplinirea obiectivului contractului de asociere, societatea urmând să primească un procent de 60% din profitul realizat în cadrul asocierii.

B. În condițiile în care RAAPPS nu a desemnat reprezentanți pentru efectuarea analizei periodice a activității desfășurate în Vila nr. 12A și nici nu a efectuat astfel de analize, reprezentanții regiei au prelungit, la data de 07.08.2009, pentru cinci ani perioada contractului de asociere în participațiune nr. 473/06.04.1995.

C. Din verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat închirierea Vilei nr. 12A din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia RAAPPS era obligată să încaseze, în perioada 06.04.2010 – 

06.04.2015, o sumă totală de 711.337,80 EUR (60 de luni x 11.855,63 EUR/lună), sub forma prelungirii duratei asocierii în participațiune cu societatea L.A. S.R.L. (ulterior, societatea R.L.G S.R.L.), în baza căreia regia, prin SRP „Triumf”, a încasat efectiv, în aceeași perioada, o sumă totală de 126.123,21 EUR (exclusiv penalități), cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 585.214,59 EUR, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii imobilului și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere, prelungit prin actul adițional din 07.08.2009.

Suma totală a prejudiciilor care rezultă din constatările echipei de control, care rezultă din încheierea contractelor de asociere în participațiune de către RAAPPS este de minim 12.137.459 Lei, fără a include valoarea lipsei de folosință și profitul nerealizat.

Ce măsuri au propus inspectorii

Având în vedere aspectele prezentate în Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în legătură cu încheierea și derularea unor contracte de asociere în participațiune, au fost propuse următoarele măsuri, cu termene precise de implementare:

1. Efectuarea de către reprezentanții RAAPPS a unei analize a tuturor contractelor de asociere în participațiune aflate în derulare, încheiate de regie cu alți operatori economici.

2. Întocmirea și implementarea unei proceduri operaționale, cu criterii clare și transparente, privind încheierea și derularea contractelor de asociere în participațiune, mai ales în contextul în care regimul legal al asocierii în participațiune a devenit mai oneros în baza reglementărilor din Codul civil în vigoare

3. Reevaluarea întregii activități a RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia, prevăzut la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare.

4. Comunicarea raportului de control organelor abilitate, în funcție de cele constatate de către echipa de control. 
Alte articole din categoria: EVZ Special

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:38 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate