Editura Evenimentul si Capital

Antena 3(live): Gâdea ?i magnificii din platou vor s? afle cât s-a furat la renovarea Bisericii de la Palatul Cotroceni. Stenogram? cu un pictor

Autor: | | 61 Comentarii | 1128 Vizualizari

Dup? ce se bucur?, ca de obicei, c?-l vede pe R?zvan Dumitrescu, Gâdea începe cu tâlc. Pe ce ?i-ar fi l?sat un semn B?sescu. Despre ce este vorba? Înc? nu ne spune. Apare ?i un psiholog, sau nu, critic? politicieni, de invita?i nici vorb?. Nu vede pe nimeni de la ARD în campanie, vorbe?te mult despre asta. Invita?i Hanibal Dumitra?cu, psiholog, Ciutacu, Nistorescu, Ciuvic?, Bogdan Teodorescu.

Gâdea este foarte bine dispus. Poveste?te cum a început ziua cu Ponta în Parlament ?i B?sescu cu declara?ii. Se d? ceva din B?sescu, apoi din Ponta. ?i Pre?edintele ?i Primul Ministru par siguri pe ei. Gâdea face un montaj ca ?i cum ei ar dialoga. Se intr? în ni?te detalii în a?a fel c? nu se în?elege nimic. Frânturi din amândoi, montate. Nu sunt în defavoarea lui B?sescu, deocamdat?. De fapt aceste trunchieri sunt defavorabile pentru amândoi , pentru c? nu suntem la desene animate. Sunt cei mai importan?i oameni din ?ar?. Nu în?eleg de ce s-a realizat acest montaj. În sfâr?it, în montajul lor atac? Ponta, spunând ceva despre sute de milioane. Nistorescu spune c? nu în?elege aceast? nebunie. Analizeaz? cuvintele Pre?edintelui, dar tenden?ios. Ciuvic? se uit? plictisit, Cornel spune un banc. Gâdea se bucur?. Cornel spune, nu în?elege ?i nu râde nimeni. Ciutacu spune c? Pre?edintele se autoadmir?. Crede c?-?i face poze cu iphon-ul în oglind? ?i se d? pe facebook. Îl cam critic? ?i pe Ponta. Profesorul Teodorescu este întrebat ?i el. Ca de obicei întrebarea e lung? ?i nu se în?elege nimic. Profesorul ?tie cum e regula. E relaxat. Va spune ce vrea el, dar contra lui B?sescu. Zice c? trebuie s? facem câ?iva pa?i înapoi. Analizeaz? gre?elile ARD. Le trece în revist?. Vorbe?te cu patim?. Parc? îi tremur? pu?in capul. Nu trece de ecran, cum se spune. E prea doct, d? prea multe am?nunte. Cred c? îl obose?te ?i pe Ciuvic?. Profesorul spune ce vrea el. Întrebarea lui Gâdea a fost de form?. Dup? cum se uit?,  Ciuvic? chiar nu pricepe. ?i oricum nu-l place pe Profesor. Acesta va fi întrerupt de Gâdea pentru c? trece de la una la alta, ca ?i cum ar pleca trenul din gar?. Vrea s? verse tot veninul în doar câteva minute. Reu?e?te s?-l acuze pe B?sescu de tot ce este posibil. Ciuvic? are cuvântul. B?sescu s-a înghesuit singur în corzi. Ciuvic? îl acuz? c? s-a întors la Cotroceni în loc s? fie Prim Ministru. E prima dat? când bate r?u câmpii. O fi obosit. Face compara?ii cu campania din SUA, la care s-a uitat pu?in. ?i el spune ce vrea, ce o mai fi spus ?i la alte televiziuni. S-a plictisit de b?si?tii care spun c? nu ?i-au f?cut temele. Discursul lui se pierde în multe am?nunte. M? mir c? îl las? Gâdea. Ar mai fi pu?in pân? la pauz?. Mai bine l-ar întrerupe. Psihologul ?omeaz?. Ciuvic? aiureaz?. Nu l-am mai v?zut chiar a?a. Pauz?!Gâdea anun?? ce va urma dup? pauz?. Se teme s? nu schimbe lumea canalul.S? vedem ce spune psihologul. Toat? lumea a v?zut. B?sescu trece printr-o experien?? de transformare personal?. El merge cu corabia nebunilor f?r? catarg ?i el e catargul. Psihologul are o privire cam fix? ?i se scuz? pentru limbajul pe care-l folose?te. Abund? în  compara?ii cu copiii de ?coal? care fac afirma?ii categorice. Pre?edintele e infantil ?i îl exclude pe cel?lalt. Cred c? Varanul e în extax. Psihologul îl jigne?te pe Pre?edinte. Gâdea cere argumente de frica Narcisei. Psihologul îndulce?te. Nu se prea în?elege pentru c? folose?te termeni de specialitate ?i pove?ti cu tâlc. Pe ansamblu e bine ce spune el. Va mai fi invitat, sau invitat permanent. Gâdea îl face starlet? pe Pre?edinte. Se simte bine psihologul l-a uns pe suflet. Pomene?te de cei 7,5 milioane de aleg?tori. Psihologul îi ?ine isonul ?i jigne?te în continuare. Intr? ?i Cornel. De fapt to?i din platou au prins curaj. Uite c? se poate cu jigniri directe!Gâdea schimb? subiectul ?i o ia de departe. Cu Dumnezeu ?i Biseric?. Se preg?te?te pentru o alt? lovitur?. Evoc? t?ierea lefurilor, evoc? pensionarii. Aproape plânge. Pre?edintele a investit bani în biserica de la Cotroceni. Ce-ar fi f?cut Isus Cristos? Trece la contractele Administra?iei preziden?iale. Iar începe cu liste. Atrage aten?ia asupra lucr?rilor de la Biserica de la  Cotroceni. Se leag? de pictorul care a realizat lucrarea. Ajungem la catapeteasm?...?i iar acela?i pictor.Se dau imagini de la Biseric?. Pe vremea lui Iliescu lucr?rile au fost în regul?. Trecem la un dialog al pictorului, la telefon. Acesta ar vorbi despre alte sume. Gâdea zice c? s-ar fi furat la Biseric?. Ajungem la clopotul bisericii, unde apare numele pre?edintelui. Regia încurc? imaginile, ca de obicei. Numele Pre?edintelui pe clopot i se pare ceva grav. În platou este o atmosfer? de doliu. Ciutacu îl pomene?te pe Gigi Becali care ar avea dreptul s? î?i pun? numele pe clopote. Ciutacu nu prea ar fi de acord cu renovarea bisericii, dar nu insist?. Ciuvic? mai vrea imagini. El analizeaz? textul de pe clopot. Acolo scrie c? din ini?iativa Pre?edintelui s-au f?cut lucr?rile. Cornel spune c? Iliescu era ateu ?i nu prea a f?cut nimic la Biseric?. Iar îl încurc? pe Gâdea. Ciutacu g?se?te simboluri geo-strategice. Se bag? ?i Psihologul care pomene?te filmul Andrei Rubliov. Iar jigne?te Pre?edintele, iar e fericit Varanul. De?i psihologul îl aseam?n? cu domnitori. Gâdea schimb? vorba brusc.Pe clopot trebuia trecut Administra?ia preziden?ial?. A?a era bine. Peste tot în ?ar? primarii î?i trec numele pe fiecare parc ?i strad?. Ciuvic? poveste?te istoria bisericii. El a lucrat la Cotroceni. Sare ?i Psihologul care jigne?te toate declara?iile Administra?iei preziden?iale. Cornel îi încurc? iar ?i mut? discu?ia în securitate. Pomene?te despre alte picturi. Se vorbe?te despre proroci ?i Aliodor. Se vorbe?te despre Aliodor. Ciutacu îl ap?r?. Gâdea se întoarce la banii cheltui?i ?i iar la pictor. Poate a pictat ?i cu so?ia. Gâdea ?i o coleg? l-au sunat pe pictor. S-au dat de la o biseric? ?i i-au pus întreb?ri.Pictorul a spus c? ia 4000 de lei pe mp. Gâdea a f?cut un calcul câ?i bani a luat pictorul. Se calculeaz? în platou.Iese c? s-a pl?tit mai mult. ?i nu o dat? ci de mai multe ori. Suma pl?tit? este cu mult mai mare. Psihologul se bag?. Gâdea îi închide gura. Acum pictorul în dialog. Un fel de stenogram?. Interesant moment. Pictorul se las? greu. Spune c? e cam ocupat. Reportera îl trage de limb?. Dac? ar fi procedat al?ii a?a ceva Gâdea&Comp. ar fi f?cut mare scandal. Mai ales Ciuvic? ?i Chireac, dac? ar fi fost. Cred c? dialogul i-a înc?lzit pe cei din platou. Vor zice to?i c? au g?sit furti?agul. Vor triumfa. Reportera vrea s? fac? ?mecherii cu pictorul dar  nu mu?c?.Mare bucurie, m? mir c? nu au desf?cut ?ampanie. Se dau grafice cu lucr?rile ?i costul lor. Nu se în?elege nimic. Gâdea insinueaz? c? pictorul ar fi luat mai pu?ini bani. Cornel glume?te ?i le stric? momentul. Râde singur ?i nimeni nu în?elege ce spune. Râde iar singur. Psihologul ar putea da un verdict. Se bag? ?i Ciutacu ?i amestec? Biserica cu localul Golden Blitz. Profesorul Teodorescu nu comenteaz? subiectul ?i trece la Roberta care a luat lumin? de la Elena Udrea. Complic? lucrurile. Efectul scontat de Gâdea se cam pierde. Teodorescu teoretizeaz? ?i reclam? o institu?ie care ar fi trebuit s? protejeze aceste lucruri. D? ?i exemple din Polonia. I-a cam b?gat în cea?? pe to?i cu Polonia. Pe Cornel nu, el spune c? nici domnitorii nu ?i-au trecut numele pe biserici.Intervine purt?torul de cuvânt al Administra?iei preziden?iale, Bogdan Oprea. Zice c? Pre?edintele nici nu a ?tiut c? i s-a trecut numele pe clopotni??. I-a cam închis gura lui Gâdea. S? vedem cu pictorul ce se mai spune.Purt?torul de cuvânt r?spunde foarte exact ?i la subiect. Gâdea încearc? ?? îl încurce. Îl va jigni ?i îi va t?ia telefonul. Cam a?a este obiceiul casei. Deocamdat? Purt?torul de cuvânt se descurc? foarte bine. Gâdea e alb la fa??. Nimeni nu-l ajut?. Ba da, sare Ciuvic?. Caut? nod în papur?. M? mir c? Ciutacu nu se bag?. E un moment prost pentru Gâdea. L-a dat peste cap un purtâtor de cuvânt necunoscut pân? acum. Se bag? ?i Cornel ?i întreab? despre o plac? cu numele lui Ion Iliescu. Cornel mai câ?tig? teren. Bogdan Oprea este foarte bine preg?tit.  Gâdea cere pauz?.Revenim. Purt?torul de cuvânt a fost subalternul lui Cornel, care râde. Vedem o pl?cu?? cu Iliescu. El putea s? î?i pun? numele. Oprea r?spunde foarte bine. Le-a dat în moalele capului la to?i. Pl?cu?a lui Iliescu a fost îndep?rtat? pentru c? el a f?cut un memorial nu o biseric?. Ciuvic? îl întrerupe gol?ne?te pe un ton isteric. Gâdea a trecut la o camer? de luat vederi. Se bag?  Psihologul ?i mai gol?ne?te. Gâdea îl jigne?te pe Oprea, spune c? a trecut la camer? pentru c? s-a plictisit. Gâdea vorbe?te de spre o ceremonie la MAPN. Pe perete se vede o fresc?. Un personaj seam?n? cu B?sescu. S-a trezit ?i Ciuvic?. Gâdea jubileaz?, to?i se bucur? ?i râd. ?tiu povestea. S-a scris mult în pres? despre fresca respectiv?. Apar acolo zeci de personaje. Pictorul s-a amuzat. Figurile centrale seam?n? cu generali din MAPN, cei care au pl?tit lucrarea. Se trece la Mircea care e ?i el fericit. P.S. Ei au cam râs degeaba în platou. Valentin T?nase, pictorul frescei, a declarat la RTV c? pre?edintele nu apare în pictur?. "S-a spus mult? vreme c? ar fi acolo reprezentat pre?edintele Traian B?sescu. Realitatea este alta. În acea fresc? pe care eu am realizat-o în decursul anului 1994 am pictat chipul acelui boier, pe socrul meu care întâmpl?tor seam?n? cu domnul Traian B?sescu. Nu am dorit s? creez niciun fel de controvers?. Faptul c? se creaz? anumite asocieri, astea nu au depins de mine ?i nici nu am avut inten?ia s? fac a?a ceva", a conchis pictorul.

Pagina 1 din 2


Tag-uri:

Alte articole din categoria: Opinii EVZ

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate